RSS Feed

Tag Archives: Ομοκυστεϊνη

ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ..ΤΑ ΤΕΛΟΜΕΡΗ.

 

Το Νόμπελ Ιατρικής το 2009 ( τη χρονιά που ξεκινούσε η δική μας τραγωδία) το κέρδισαν τρεις αμερικανοί , εκ των οποίων δυό γυναικες,που ασχολήθηκαν με τις άκρες των χρωματοσω ματων , τα  τ ε λ ο μ ε ρ ή   που είναι μια περιοχή του DNA, στο τέλος του χρωματοσώματος και που προστατεύει τη γενετική πληροφορία από τη φθορά.

Οι τρεις αυτοί Νομπελίστες, κατέδειξαν πως το τόσο σημαντικό μ ή κ ο ς  των τελομερών,επηρεάζεται άμεσα απο το εάν είμαστε εστιασμένοι  στο π α ρ ό ν,  σε συνεχή εγρήγορση και δεν  αφήνουμε τον νού να ταξιδεύει σε ανοησίες, απο  την ,  συγκεκριμμένη , στιγμή του παρόντος μας.Μας είπαν λοιπόν πως ο τρόπος που σκεπτόμαστε και λειτουργούμε καθημερινά, καθορίζει, όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και την¨ποσότητα¨της ζωής μας.

Το 2012, το Νόμπελ κέρδισαν ένας Βρεττανός κι ένας Ιάπωνας μελετώντας τα β λ α σ τ ο κ ύ τ τ α ρ α, και κατέδειξαν πως τα κύτταρα γυρνούν κ α ι  προς τα πίσω σε προηγόυμενα στάδια.

 

 

 

Σήμερα θα εστιάσουμε στα τ ε λ ο μ ε ρ ή. Η πληροφορία που καθιστά το κύτταρο βιολογικά ενεργό βρίσκεται στο μεσομερές, το οποίο προστατεύεται από το τελομερές.Η ονοματολογία προκυψε απο τί άλλο παρά απ τη σύνθεση των ελληνικών λέξεων Τ έ λ ο ς, Μ έ σ ο  Και  Μ έ ρ ο ς.  Τα τελομερή δεν περιέχουν σημαντική γενετική πληροφορία, έχουν όμως τέτοια δομή που επιτρέπουν την προσκόλληση πρωτεϊνών που ασφαλίζουν τη διπλή έλικα του DNA στην κάθε άκρη της, κάτι σαν το προστατευτικό άκρο στα   κορδόνια των παπουτσιών  που είχαμε μια φορά κι ένα καιρό ,το οποίο δεν τα αφήνει να ξεφτίζουν με τη χρήση. 

Λόγω των πολυτίμων τελομερών, η φθορά των χρωματο σωμάτων σε μήκος συμβαίνει σχεδόν μόνο κατά τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, δηλαδή στη διαδικασία της μίτωσης, όπου οι έλικες των χρωματοσωμάτων ξεδιπλώνουν εντελώς, και κάθε χρωματοσωμα χωρίζεται στα δύο, ώστε το κάθε κομμάτι να αποτελέσει το καλούπι για το σχηματισμό του νέου χρωματοσώματος, εν δυνάμει πανομοιότυπου με το αρχικό, για το κάθε νέο κύτταρο. Στη διαδικασία αυτή, στα άκρα των χρωματοσωμάτων, συνήθως αποκόπτεται μέρος από το γενετικό υλικό. Αυτή είναι μια παρενέργεια που δε μπορεί να αποφευχθεί, σε γενικό κανόνα, καθώς οι μηχανισμοί που παρέχουν τα συνήθη ένζυμα για την αντιγραφή της πληροφορίας , δεν δίνουν τη δυνατότητα για αντιγραφή του γενετικού υλικού στις άκρες των χρωματο σωμάτων.Το υλικό του DNA που αποκόπτεται είναι, τουλάχιστο στις πρώτες διαιρέσεις αναπαραγωγής, μέρος του τελομερούς, το οποίο ολοένα μικραίνει σε κάθε διαίρεση ενός κυττάρου. Αν το τελομερές δεν αποκαθίσταται σε μήκος, με κάποιο μηχανισμό επιδιόρθωσης, η κάθε κυτταρική διαίρεση ,το καταναλώνει και στο τέλος αποκόπτεται πλέον από το χρωματοσωμα, η σημαντική πληροφορία του μεσομερούς οπότε και το κύτταρο καθίσταται πια βιολογικά ανενεργό. Το μηχανισμό που προστατεύει το μήκος των τελομερών τον παρέχει η  τ ε λ ο μ ε ρ ά σ η , που είναι ένα ένζυμο με την ικανότητα, όχι να αντιγράφει γενετική πληροφορία, αλλά να συμπληρώνει και πάλι σε μήκος το τελομερές.

Εάν η τελομεράση διατίθεται σε ικανές ποσότητες , στα σημεία του οργανισμού που γίνονται οι κυτταρικές διαιρέσεις δίνεται στα τελομερή η δυνατότητα να αποκαθίστανται πλήρως σε μήκος και το κύτταρο, μπορεί και παραμένει έτσι βιολογικά ενεργό για πάντα.

Έχουν μελετηθεί μονοκύτταροι οργανισμοί με περίσσεια τελομεράσης που τους κάνει αθάνατους σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα είδος άλγης, η Tetrahymena thermophila.

 

 

Τα τελομερή δημιουργούνται και διατηρούνται από το ένζυμο της τελομεράσης, το ¨έ ν ζ υ μ ο   της αθανασίας¨ λόγω του ρόλου του στην κυτταρική γήρανση και στον καρκίνο. Η τελομεράση  επιμηκύνει τα τελομερή, επιβραδύνει, και είναι πιθανό και να αναστέλλει  τη γήρανση των κυττάρων.Πλήθος Επιστημονων, στο χώρο της μοριακής βιολογίας, ερευνούν για την ανεύρεση ουσιών που ενεργοποιούν την τελομεράση με σκοπό   να αναστείλουν το γήρας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες πιλοτικές έρευνες σε ανθρώπους,της πρώτης ουσίας που ενισχύει τη δράση της τελομεράσης. Οι εξελίξεις σε αυτό τον τομέα της μοριακής βιολογίας στο άμεσο μέλλον αναμένονται εντυπωσιακές. Αλλαγές στο τρόπο ζωής μας,αυξάνουν σημαντικά τη δράση της τελομεράσης και ενισχύουν τους διορθωτικούς  μηχανισμούς  στα ανθρώπινα κύτταρα. Μέχρι να έχουμε τα πρωτα  αποτελέσματα, προσέχουμε 

Π ρ ώ τ ο ν  τη  διατήρηση χαμηλών τιμων 

Ο μ ο κ υ σ τ ε ΐ ν η ς  εξέτασης  που μας δείχνει το βαθμό του οξειδωτικού στρες, που μας δέρνει

 

 

 

Τρώμε φρέσκοκομμένα πορτοκάλια ημέρας,που αγοράζουμε απ τις λαϊκες, κι όχι ¨κερωμένα¨που έρχονται απ την Χιλή την Νοτια Αφρική κλπ.Γνωρίζοντας πως ένα πορτοκάλι που τρώγαμε πριν 30 χρόνια, είχε ένα γραμμ.(1000mg) Βιταμίνης, ενώ τα σημερινά, φρέσκα που λέγαμε, δεν έχουν παραπάνω απο 30-60 mg.

 

 

Περπατάμε κάθε μέρα, με γρήγορο βηματισμό, ακούγοντας μουσική , εγω προτεινω  εμβατήρια, και  μην κολλάτε στις αηδίες περί εθνικισμού και άλλων παρομοιων ανοησιών. Δεν είναι τυχαία η ύπαρξη των εμβατηρίων, σαν μουσικό είδος. Μην σας καταλαμβάνει ο αριστερίζων οίστρος. Αλλο οι όποιες πολιτικές πεποιθήσεις  , κι άλλο οι ενδορφίνες που προκύπτουν απ ένα

μ α ρ ς  και γρήγορο περπάτημα 


Δ ε ύ τ ε ρ ο ν.

Την Υπεροξειδική Δισμουτάση (SOD), ένα πολύ ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό ένζυμο που παράγεται στο εσωτερικό των κυτττάρων μας. Στους πιο σύνθετους πολυκύτταρους οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος, η περίσσεια τελομεράσης δεν συνδέεται άμεσα με την αθανασία του οργανισμού. Αντίθετα, την περίσσεια της τελομεράσης τη χρησιμοποιούν τα καρκινικά   κύτταρα ώστε να αναπαράγονται επ’ άπειρον, σε βάρος του οργανισμού.

Ο καρκίνος δεν  ο φ ε ί λ ε τ α ι   στην τελομεράση,τη χρησιμοποιεί όμως, μην υπακούοντας στα βιολογικά σήματα που δίνουν εντολές για παύση των ανεξέλεγκτων  διαδικασιών αναπαραγωγής, καθώς περιέχεται, αλλοιωμένη πλέον, πληροφορία στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων.

Πρακτικά τώρα , Το Να Γερνούν Τα Κύτταρα μετά από κάποιο αριθμό διαιρέσεων και να καθίστανται βιολογικά ανενεργά, χάνοντας την προστασία του γενετικού τους υλικού από τα τελομερή , τα αποτρέπει από το να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα, αποτρέπει δηλαδή την εμφάνιση καρκίνων, καθιστώντας συνήθως ανενεργά τα καρκινικά κύτταρα στα πρώτα κιόλας στάδια αναπαραγωγής των καρκινικών όγκων.

Οι καρκίνοι που τελικά εκδηλώνονται, είναι εκείνοι που καταφέρνουν να ξεπεράσουν την ασφαλιστική αυτή δικλείδα του οργανισμού,τροποποιώντας κατάλληλα την πληροφορία του γενετικού υλικού τους.Κι ερχόμαστε τώρα στην ουσία του θέματός μας.Στο ποιά είναι η υποβόσκουσα, η υφέρπουσα,  η ύπουλη αιτία που καταστρέφει τα τελομερη, και προάγει την διαδικασία της καρκινογέννεσης.Σε μακρές περιόδους τοξικού

σ τ ρ ε ς , εδώ θα υπάρξει σίγουρα ένσταση για το, λεγόμενο ¨υγιές¨παρατεταμένο δημιουργικό στρες που μας κάνει παραγωγικούς,κάτω από ισορροπημένη ψυχολογία,  παρατηρείται επιτάχυνση της γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο, η οποία μετράται ως αποτέλεσμα φθοράς στα τελομερή.Τα τελομερή σ αυτούς που υποφέρουν από χρόνιο τοξικό στρες εμφανίζονται μικρότερα σε μήκος, άρα και με μικρότερη δυνατότητα αντίστασης στη φθορά που προκαλούν οι κυτταρικές διαιρέσεις καθώς η δράση της τελομεράσης εμφανίζεται κατά 50% μειωμένη. 40 χρόνια υπό την επίδραση τοξικού στρες μετρώνται να συνεπάγονται τουλάχιστον 10 επιπλέον χρόνια γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχει και ένα διαφορετικό στρες, αυτό που συνεπάγεται η αποτυχία αποτελέσματος των παρατεταμένων διαιτητικών  προσεγγίσεων.

 

 

Οπως τέλος αρνητική επίδραση στο μήκος των τελομερών και στη δράση της τελομεράσης έχει η εγκληματική συνήθεια του καπνισματος, κι αυτό δε λέγεται απλά απο συνήθεια .Οι τοξικές ουσίες του καπνού που καίγεται στους 400 βαθμούς Κελσίου και εισπνέεται, καταστρέφουν ευθέως ανάλογα τα  τελομερή και αναστέλλουν την έκκριση τελομεράσης.

 

 

 

Το μειωμένο μήκος των τελομερών, στα υγιή κύτταρα,έχει συσχετιστεί με τον καρκίνο, τα καρδιακά, το διαβήτη, την αρτηριοσκλήρυνση, την φοβερή πνευμονική ίνωση, την παχυσαρκία.Απ όλα αυτά συμπεραίνουμε πως πρέπει να είμαστε γενικώς ψύχραιμοι. Να περιορίσουμε το εν γένει άγχος  ας μη κοροϊδευομαστε πιστεύοντας οτι μέρος  του ανήκει στην υποκατηγορία του δημιουργικού. Να ζούμε το σήμερα, ελπίζοντας για το αύριο, και να ξεχάσουμε ο,τι κακό μας βρήκε στο παρελθόν.

 

Χαίρετε.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΚΟΥΝ…ΛΙΓΟΙ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΝ..ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΗΝ…ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ Β12..

 

Κι όμως μπήκαμε στην Ανοιξη..Μιαν Ανοιξη περίεργη, λές κι αυτή συμμετέχει στον ακούσιο πόνο του νεοέλληνα..Καιρός άσχημος με κρύο, βροχές, χιόνια, και πολύ μίσος, γι αυτούς που για τρίτη φορά μέσα σ έναν αιώνα, βάλθηκαν να κυριεύσουν,

και να υποδουλώσουν λαούς με όπλο, αυτή τη φορά, το αγαπημένο

του κοσμοκράτορος…το χρήμα..Βούλιαξαν τα κράτη μέσω των διεφθαρμένων πολιτικών τους, στα τεχνητά χρέη, και με δούρειο ίππο τα αγαθά της…τεχνολογίας, διείσδυσαν παντού και σκλάβωσαν χαλαρές συνειδήσεις, αποβλακωμένες ψυχές απ το πολύ και χαμηλής ποιότητος φαγητό σκουπίδι, και γαργαλιστικό θέαμα, κι αρχισαν

στην συνέχεια την πίεση, κόβοντας την χρηματοδότηση..κι οδηγώντας στην ανέχεια την συντριπτική πλειοψηφία του άβουλου, χωρίς ιδανικά και το κυριώτερο χωρίς πίστη και Θεό.. πλήθους..

Ενα ψυχρό,νοτισμένο απο μια βροχούλα απογευματινό, μου τηλεφώνησε ο Μιλτιάδης, λάτρης των αρχαίων ημών προγόνων, σοβαρός μελετητής του Πλάτωνα, με περγαμηνές σε μεγάλα Πανεπιστημια της Ευρώπης, και οικονομικά ανεξάρτητος, στην κρίσιμη ηλικία ..των 65, μιαν ηλικία, που μόλις αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει   ( δεν λέω να συνειδητοποιεί, γιατί αυτό γίνεται λίγο αργότερα…) οτι στη σοφή μηχανή, που είναι το σώμα μας, κάτι γίνεται..Και τότε αρχίζουν οι ανησυχίες που ,κάποια στιγμή, σωματοποιούνται,με αποτέλεσμα η μηχανή που λέγαμε, να αρχίσει να κλωτσάει…Ετσι αρχίζουν κάτι περίεργα μουδιάσματα στα πόδια…κάτι ψιλοκράμπες..που όλο και τις σπρώχνουμε, μακρυά απ εμάς..Ετσι ο Μιλτιάδης κατέληξε στη ..Μαρίνα  (φίλη μικροβιολόγο). που του πήρε λίγο  Αίμα Μόνο Για Βιταμίνη Β12.. Και Μιαν Ομοκυστεϊνη.. Και Τίποτα Άλλο.. Μ άκουσες, τίποτα άλλο ..Ο Μιλτιάδης μπορεί να μην ακούει κανέναν και τίποτα, όμως άμα του πείς για εξετάσεις…την άλλη μέρα..Τηλέφωνο με πήρε η Μαρίνα για να μου πεί οτι όντως η Β12 του φίλου μου ήταν χαλια..όχι όμως η ομοκυστεϊνη του  Να κάνω μια παρένθεση..ο Μιλτιάδης δεν συμπαθεί το κρέας..Ο λόγος ;

 

 

Μια απ τις επιχειρήσεις του πατέρα του , ήταν εισαγωγές κρεάτων απ την γερμανία..Οταν κατάλαβε τί γινόταν…εκείνος έγινε…χορτοφάγος..Ολα καλά, όμως..η Β12..Δεν υπάρχει σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, κλπ Ετσι ο Μίλτος και οι..όμοιοι του, για να μπορούν να έχουν φυσιολογικά επίπεδα της βιταμίνης στο αίμα χρειάζεται να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα που την περιέχει. Το κακό τώρα με την έλλειψή της είναι οτι..

Η κλινική εικόνα της , αναπτύσσεται αργά και τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά. Για το λόγο αυτό εύκολα διαφεύγουν τη προσοχή του ενδιαφερομένου..Τί συμβαίνει όμως, όπως καλή ώρα με το φίλο μας.. Ας δούμε αρχικά τί είναι η Β12…

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Χημική δομή βιταμίνης Β12  Εμπειρική ονομασία: Κυανοκοβαλαμίνη  Η βιταμίνη αυτή εντοπίστηκε το 1948 μετά από μελέτες των χημικών Κάρλ Φόλκερς (Η.Π.Α) και Αλεξάντερ Τοντ (Αγγλία), αποτελεί κρυσταλλική ένωση και είναι μέλος του υδατοδιαλυτού συμπλέγματος Β. Είναι το μοναδικό, μέχρι σήμερα, φυσικό προϊόν που περιέχει κοβάλτιο, στο οποίο οφείλει και το ζωηρό κόκκινο χρώμα του.Στον άνθρωπο είναι δύσκολο να παρατηρηθεί καθαρή μορφή αβιταμίνωσης Β12. Συνήθως συνοδεύεται με έλλειψη φυλλικού οξέος και άλλων παραγόντωνΓια την απορρόφησή της από το πεπτικό σύστημα είναι απαραίτητη η παρουσία ενός άλλου παράγοντα, του ενδογενούς παράγοντα.Όταν λείπει αυτός, η βιταμίνη Β12 δεν απορροφάται και έτσι εξηγείται η εμφάνιση της κακοήθους αναιμίας. Η Β12 δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη φύση και πηγές της είναι το συκώτι διαφόρων ζώων και οι καλλιέργειες διαφόρων μικροοργανισμών. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 μπορεί να προκληθεί ακόμα από αποκλειστική χορτοφαγίαή από ασθένειες του παχέος εντέρου όπως τα εγκολπώματα και άλλες παθήσεις του λεπτού εντέρου, που επιδρούν στην απορροφητική ικανότητά του.Η χορήγηση Β12 αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή της κακοήθους αναιμίας και άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 σταδιακά προκαλει..Αναιμία ..με χλωμάδα, αδυναμία, κούραση, εξάντληση, ταχυπαλμία και δύσπνοια.Εκτός όμως απο αναιμία, η έλλειψη της Β12, μπορεί να προκαλέσει…ήπια Νευρολογικά προβλήματα..Μυρμηγκιάσματα Στα Χέρια Και Στα Πόδια,Δυσκολίες Στο Περπάτημα, Απώλεια Όρασης,Διαταραχές Της Μνήμης, Παραισθήσεις, Λύπη, Μελαγχολία Και Αλλαγές Στην Προσωπικότητα… Η έλλειψη της βιταμίνης Β12, είναι πολύ συχνότερη από ότι νομίζουμε.. απλά δεν δίνουμε σημασία στα.. υφέρποντα συμπτώματα.. Ετσι σε πολλές περιπτώσεις είναι εύκολο να διαφύγουν της προσοχής και έτσι  διάγνωση δεν μπαίνει.. Η παγκόσμια πρακτική, πάνω στο σχετικό θέμα μας δείχνει ότι.. μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 51 ετών και πάνω, ένας.. σε κάθε 31.. έχει χαμηλή βιταμίνη Β12 (πιο κάτω από 200 pg/ml).Εξ άλλου υπάρχουν και Ορισμένες ομάδες ,που κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν έλλειψη τηςεν λόγω βιταμίνης. μια και αυτή αυτή ..Δεν Απορροφάται Καλά Από Το Στομάχι Ή Το Λεπτό Τους Έντερο..λόγω δυσανεξίας.. Από αβιταμίνωση Β12 κινδυνεύουν περισσότερο …Οι Ηλικιωμένοι..Γενικά Πάνω Απο 55-65 Ετών..  

           

Οι Αποκλειστικά Φυτοφάγοι,Σαν Τον Φώντα.. Οι Χειρουργημένοι Στο Στομάχι, Οι Εθισμένοι Στο Οινόπνευμα..Αλκοολικοί, Οι Πάσχοντες Από Κακοήθη Αναιμία ( Μεγαλοβλαστική Αναιμία) Κι Όσοι …Τυχεροί Έχουν Καταφέρει ΝαΕγκαταστήσουν..ατροφική γαστρίτιδα. Βρέφη Και Παιδιά Των Οποίων Οι Μητέρες Είναι Αποκλειστικά Φυτοφάγοι, Και Τα Οποία Θήλαζαν.. Έχουν Επίσης Περισσότερες Πιθανότητες Να Παρουσιάσουν Έλλειψη Της Βιταμίνης Β12. Ολοι γνωρίζουμε το σύμπλεγμα των βιταμινών Β… Η Β12, μαζί με τις υπόλοιπες.. αδελφές της.. ανήκει στην οικογένεια των υδατοδιαλυτών βιταμινών.(που σημαίνει οτι η υπερβολική πρόσληψη δεν επιβαρύνει το συκώτι,όπως οι λιποδιαλυτές..) Είναι αναγκαία για την παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων που με την αιμοσφαιρίνη μεταφέρουν το οξυγόνοσε όλο το σώμα. Επίσης έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Η βιταμίνη Β12 υπάρχει Στο Κρέας ( Λευκό, Κόκκινο με κυρια πηγή της το συκώτι, ιδιως το αρνισιο..)Στα Ψάρια, Στα Αυγά Και Στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα Δεν τη βρίσκουμε, όπως είπαμε, στα φρούτα, στα λαχανικά και τα δημητριακά. Οσοι θέλουν να έχουν φυσιολογικά επίπεδα της βιταμίνηςστο αίμα τους πρέπει να παίρνουν συμπληρώματα.. που δεν είναι και ότι το καλύτερο..πλήν αναγκαίο..Είπαμε και το ξαναλέμε..Η κλινική εικόνα που οφείλεται στην έλλειψη της βιταμίνης Β12 Αναπτύσσεται Αργά Και Τα Συμπτώματα Εμφανίζονται Σταδιακά.Για το λόγο αυτό εύκολα διαφεύγουν της προσοχής.Μερικοί άνθρωποι έχουν εκτός από χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 και υψηλά επίπεδα ομοκυστεϊνης.Ο συνδυασμός  των δύο σε ένα ασθενή αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής από καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Η θεραπεία για την έλλειψη της Β12 γίνεται με τη χορήγηση χαπιών που περιέχουν 1,000 μικρογραμμάρια της εν λόγω βιταμίνης κάθε μέρα. όπως και με ενέσεις κάθε 1 ή 2 μέρες για περίπου 2 εβδομάδες…και Μετά  μία ένεση κάθε μήνα.

Υ.Γ. Μην αναρωτιέστε πώς ένας φανατικός χορτοφάγος, μπαίνει στις ζωϊκές πρωτεϊνες..Αυτό γίνεται είτε ήπια, όπως με το φίλο μας, είτε βίαια, μετά απ τα πρώτα φτερουγίσματα της καρδιακής ανεπάρκειας…

Καληνύχτα σας..

ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ-ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ- Β12..


©   https://kosmaser.wordpress.com/

 

Αφορμή για το σημείωμα αυτο, μου έδωσε σχόλιο φίλου της ιστοσελίδας, πλέον ειδικού στο χώρο της πρόληψης της υγείας, ο οποίος διετύπωσε την άποψη, που προέκυψε απ την πολυετή πείρα του, οτι, πολλές απ τις εξετάσεις που γίνονται, ίσως να είναι περιττές. 

Για παράδειγμα

¨Δεν θα επέλεγα ως εξέταση προληπτικού ελέγχου
την HDL – LDL
χοληστερίνη σε άτομα τρίτης ηλικίας, προκειμένου να υπολογίσω τον δεκαετή κίνδυνο καρδιαγγειακού κινδύνου άλλωστε η συμπεριφορά του σώματος ,έχει ήδη κριθεί μέχρι αυτή την ηλικία , ενώ θα επέλεγα τις μετρήσεις.                        

του φυλλικού οξέος και της βιταμίνης Β12      

που μπορεί να βρούμε σε χαμηλές τιμές, λόγω περιορισμένης πρόσληψης – απορρόφησης τροφής.
τις λευκωματίνες και σφαιρίνες                  

σε γυναίκες μέσης ηλικίας, προκειμένου να ανιχνεύσουμε αλλαγές στην λειτουργία του ¨μυελού των οστών¨, ή να διαπιστώσουμε διατροφή ελλειμματική σε πρωτεΐνες.

Θα επέλεγα όμως ένα πρώτο έλεγχο σε θυρεοειδή    

με τις free-T4, TSH                  

αφού οι γυναίκες παρουσιάζουν σε πολύ μεγάλη συχνότητα δυσλειτουργίες στο θυρεοειδή.Από την άλλη πλευρά, εξετάσεις όπως                    

η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)                    

που ελέγχει την πιθανή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού και πιθανές φλεγμονές, είναι απαραίτητη (κατά την γνώμη μου) σε κάθε check up .¨

Αυτά υπογράμισε ο ειδικός στο θέμα πρόληψη.

Να δούμε ομως τώρα, τί είναι

η Υπερ-ο μ ο κ υ σ τ ε ϊ ν α ι μ ι α ,

η οποία θεωρειται ως ενας ανεξαρτητος παραγοντας κινδυνου για   

Περιφερικη Α γ γ ε ι α κ η   Νοσο.        

Στεφανιαια Νοσο, Και        

Εγκεφαλικα Αγγειακα Επεισοδια

Η ο μ ο κ υ σ τ ε ϊ ν η ένα αμινοξυ,που  δεν ειναι συστατικο της διατροφης,προκύπτει απ τον μεταβολισμο της μεθειονινης ¨αδελφού¨ αμινοξεος και το βρισκουμε σε μικρες ποσοτητες στον οργανισμο μας.

Η μετρηση της γινεται,μετα απο σχετική νηστεια Η συγκεντρωση τώρα της ομοκυστεϊνης στο πλασμα του αίματός, καθοριζεται απο γενετικους  μεταβολικους, αλλά και διατροφικους παραγοντες, τον τροπο ζωης μας, και πιθανές κλινικες καταστασεις,αν χρησιμοποιούμε φαρμακα που σίγουρα το κάνουμε για να νοιώθουμε υγιείς κ.α.

Πρέπει να γνωρίζουμε οτι η συγκεντρωση της ομοκυστεϊνης, αυξανεται με την παροδο της ηλικιας, με τους  ανδρες, να εχουν υψηλοτερες τιμες απο τις γυναικες.

Η γενετική ανεπαρκεια  MTHFR,  ένός ενζυμου, μαζι με το περιβαλλον, σε ασθενεις με στεφανιαια νοσο συνεισφερουν στην εμφανιση της Υπερ-ομο-κυστεϊναιμιας.

Οταν υπάρχει εγκατεστημένη ανεπαρκεια του MTHFR πιθανόν να παρουσιασθούν νευρολογικες  και αγγειακες διαταραχες κατα τις δυο πρωτες δεκαετιες της ζωής .

Μετά την χαρτογράφηση του γονιδιώματος, και τον προσδιορισμό του γονιδιου του ενζυμου MTHFR, εγινε εφικτή η κλωνοποιηση του, και ηδη εχουν περιγραφει κάπου 14 μεταλλαγες του, που είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρη ανεπαρκεια.

H μή ισορροπημένη διατροφη, που οδηγεί σε ανεπάρκεια, αλλά και η πιθανή δυσαπορροφηση Φυλικου Οξεος, Βιταμινης Β12 Και Β6  οδηγουν σε υπερ-ομοκυστεϊναιμια.

Ομως ηυξημενα επιπεδα ομοκυστεϊνης σχετιζονται και με τη καθιστικη ζωη,την έλλειψη άσκησης, το καπνισμα, την υπερταση και με το οινοπνευμα και την καφεϊνη.

Ακόμη ηυξημενη συγκεντρωση ομοκυστεϊνης έχουμε και στην νεφρικη ανεπαρκεια, και τον υπερ-θυρεοειδισμο.

Η θεραπεια της υπερ-ομο-κυστεϊναιμιας βασιζεται στη διαιτητικη  με ισορροπημένη διατροφή και θεραπευτικη χορηγηση Φυλικου Οξεος, Βιταμινης Β6 ΚαιΒ12.

Συμπερασματικά.

Μια, εν πολλοίς, παραμελημένη εξέταση, που όμως μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις, προλαμβάνεται με την έγκαιρη διάγνωση, και την εύκολη θεραπευτική παρέμβαση.

Σ αυτό θα μας βοηθησει η σωστη συμβουλή, του γιατρού μας, και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων απο ένα σωστά οργανωμένο, εργαστήριο, που σέβεται πρώτα απ όλα τον εξεταζόμενο, και δεν τον παρασύρει σε διαγνωστικές εξετάσεις που δεν του είναι απαραίτητες, αλλά και τα υπερχρεωμένα ταμεία υγείας.Γι αυτό την επομένη φορά που θα πάμε στο γιατρό μας, ας του ζητήσουμε τις παραπάνω εξετάσεις, κι ας αφήσουμε ¨τον θρύλο των λιπιδίων¨ , να απασχολεί τους άλλους. 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..ΣΥΝΟΨΗ

  

 

Παρακατω ακολουθει ένας συγκεντρωτικός κατάλογος των φυσιολογικών τιμών, για κάθε είδους εξέταση αίματος: ·       Αιματολογική ·        Ορμονική ·        Ανοσοβιολογική ·        Βιοχημική ·        Μικροβιολογική, και ·        Παρασιτολογική,

όπως ακόμη και μερικών ειδικών ιατρικών εξετάσεων, που ίσως δεν αφορούν τους πολλούς, κι είναι:·        Για Τις Αλλεργίες·        Τους Καρκινικούς Δείκτες·        Τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Κ.Λ.Π. Οι Τιμές Του Πίνακα, Είναι Αυτές ,Που Γίνονται Κοινά Αποδεκτές Σήμερα. Συμφωνα με τον Ιωαννη Γρατσια http://www.cumedicus.gr/ Οι εξετάσεις που επιλέγουμε για ένα συγκεκριμενο ατομο, εξαρτώνται απο Το φύλο Την ηλικία Το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό τις  καθημερινές του  συνήθειες   διατροφή – κάπνισμα – γυμναστική κ.α. Τα φυσικά χαρακτηριστικά  βάρος – κατανομή βάρους Μ αυτό το¨πλανο¨ άτομα τρίτης ηλικίας, ως εξέταση προληπτικού ελέγχου επιλεγουν. από τα λιπιδια,την HDL – LDL χοληστερίνη και τα τριγλυκεριδια, προκειμένου να υπολογίσθει ο …δεκαετής καρδιαγγειακος κινδύνος  άλλωστε η συμπεριφορά του σώματος έχει ήδη κριθεί μέχρι αυτή την ηλικία ,Φυλλικο οξυ και βιταμίνη Β12  που μπορεί να βρεθουν με χαμηλές τιμές, λόγω κακης  πρόσληψης – απορρόφησης των τροφων.Λευκωματίνες και σφαιρίνες (σε γυναίκες μέσης ηλικίας) προκειμένου να δουμε τυχον αλλαγές στην λειτουργία του μυελού των οστών, ή να διαπιστώσουμε διατροφή ελλειμματική σε πρωτεΐνες.Ένα πρώτο έλεγχο σε θυρεοειδή με τις free-T4, TSH, αφού οι γυναίκες παρουσιάζουν σε πολύ μεγάλη συχνότητα δυσλειτουργίες του θυρεοειδους Η c-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) που ελέγχει την πιθανή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού και πιθανές φλεγμονές, είναι απαραίτητη σε κάθε check up .Τέλος σχετικα με την διαγνωστική δυνατότητα των εξετάσεων ,Η οποια πληροφορία μπορεί να αξιολογηθεί μόνον από τον κατάλληλο ιατρό, ο οποίος θα την συν-αξιολογήσει με την κλινική εικόνα και εξέταση.Εχουμε δε σοβαρα υπ οψιν πως Η σημαντικότερη πληροφορία, μπορεί να κρύβεται στην σύγκριση των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου, και όχι στο ίδιο το αποτέλεσμα π.χ. ένα φαινομενικά φυσιολογικό PSA στο 2,0, μπορεί να κρύβει παθολογία ,εάν η προηγούμενη μέτρηση πριν από ένα χρόνο ήταν στο 1,0 . Η σύγκριση αποτελεσμάτων, για να μπορεί να γίνει, απαιτεί η μέτρηση να γίνεται όχι μόνο από το ίδιο εργαστήριο, αλλά και από το ίδιο μηχάνημα – αναλυτή

 

 

 

  

Δείτε τις τιμές.Ενημερωθείτε, όμως προς Θεού μην βάζετε διάγνωση μόνοι σας.Υπάρχουν χιλιάδες δεδομένα, που μόνο η πείρα του κλινικού γιατρού μπορεί να αξιολογήσει.Θυμηθείτε, όσο καλός και να είναι ένας τελειοφοιτος ή και πτυχιούχος της καλύτερης ιατρικής σχολης στον κόσμο,για να γίνει επεμβατικός χειρουργός,χρειάζεται πολυετή εξάσκηση δίπλα σε καταξιωμένους του είδους,αλλιώς δεν γίνεται χειρουργός, αλλά χειρούργος, κατα το κακούργος.Πλουτίστε τις γνώσεις σας πάνω στον κυκεώνα των εξετάσεων, που οι περισσότερες απ αυτές Δεν Σας Αφορούν, Μια Και Άπτονται ενός μικρού ποσοστού συνανθρώπων μας, οι περισσότεροι των οποίων ήδη έχουν τον θεράποντα ιατρό που τους παρακολουθεί.Μάθετε να συμβουλεύεσθε τον γιατρό ,που γνωρίζει το ιστορικό σας, και μην ξεχνάτε οτι:Κάθε Ένας Μας, Είναι Μια Ξεχωριστή Περίπτωση .Το Ίδιο Όπως Και Τα Αποτυπώματά Μας.Κανένας δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του.Εχουμε ήδη συμφωνήσει οτι η φύση μας ειναι ιδια σε ποσοστό 99.3% σε επίπεδο γονιδίων.Απο πλευράς αίματος, χωριζόμαστε σε 4 βασικές ομάδες

Κάθε ομάδα διαθέτει ένα διαφορετικό αντιγόνο,με αποκλειστικά δική του χημική δομή. Κάθε ομάδα, παίρνει το ονομά της απο το αντιγόνο που βρίσκεται πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια της Η Ο ομάδα σαν αντιγόνο εχει τη φουκόζη, που είναι ένα επαναλαμβανόμενο σάκχαρο..και χρησιμεύει σαν βάση για τις υπόλοιπες ομάδες.

 

Ετσι η Α ομάδα έχει τη φουκόζη και την Ν-ακετυλο-γαλακτοσαμίνη.

Η Β ομάδα, την φουκόζη και την D– γαλακτοσαμίνη.

Και η ΑΒ ομάδα, την φουκόζη και τα δύο άλλα σάκχαρα των ομάδων Α και Β.Οι παράγοντες ρέζους έχουν ρόλο, πλήν μη αξιολογήσιμο.Εκείνο τώρα που μας διαφοροποιεί απ τον γείτονα μας, είναι οτι Είμαστε Εντελώς Διαφορετικές Υποστάσεις.Ομως Ας έρθουμε στό πρακτικό μέρος.

 

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/

 

 

 

Οι Τυποποιημένες Ιδανικές Τιμές Των Διαφόρων Εξετάσεων Η σειρά αναφοράς, είναι εντελώς τυχαία

 

Fibrinogen

Ινωδογόνο

mg/dl

180-380

Folic acid

Φυλλικό οξύ

ng/ml

3.1-12.4

Free PSA

Είναι το ελευθερο προστατικό αντιγόνο

Ελεύθερο PSA

ng/ml (%)

<10-15 % ολικού PSA: Υποπτο >10-15 % ολικού PSA: Αρνητικό

Free Testosterone

Ελεύθερη Τεστοστερόνη

pg/ml

Α: Age:20-49 12.4-40.0 Α: >50 12.8-28.0 Γ: Ovulating 0.04-3.9 Γ: Contraceptives 0.02-1.7 Γ: Postmenopausal 0.14-1.8

FSH

Θυλακιο-τρόπος ορμόνη

mIU/ml

Α: 1.7-12.0 Γ: (Follicular phase): 2.9-12.0 Γ: (Mid-cycle peak): 6.3-24.0 Γ: (Luteal phase): 1.5-7.0 Γ: (Menopausal): 17-95

FT3 (Free T3)

Ελεύθερη Τριϊωδοθυρονίνη

pmol/l

4.0-8.3

FT4 (Free T4)

Ελεύθερη Θυροξίνη

pmol/l

9.0-20.0

 

G.T.T. (Glucose Tolerance Test)

Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

mg/dl

Νηστείας: 60-110 Χορήγηση 75 gr. γλυκόζης 30 λεπτά μετά:

100-180 60 λεπτά μετά:

120-180 120 λεπτά μετά:

 70-130 180 λεπτά μετά:

60-120

G-6PD (Glucose- 6 Phosphate Dehydrogenase)

Αφυδρογονάση- 6 φωσφορικής γλυκόζης

mIU/10^9 RBC

118-144

GH (Growth hormone)

Αυξητική ορμόνη

ng/ml

0.06-5.0

Globulin

Σφαιρίνες

g/dl

1.3-3.5

Glucose (Sugar)

Σάκχαρο

mg/dl

60-110

H.P.L. (Human Placental Lactogen)

Πλακουντιακό γαλακτογόνο

μg/ml

34 week: 3.4-11.2 35 week: 3.5-12.0 36 week: 3.5-12.2 37 week: 3.5-12.5 38 week: 3.6-12.6 39 week: 3.5-12.5

Haemoglobin Electrophoresis

Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

%

HbA: 97-99 HbA2: 1.8-3.5 HbF: <1

Haptoglobins

Απτοσφαιρίνες

mg/dl

30-200

Hb (Haemoglobin)

Αιμοσφαιρίνη

g/dl

Α: 13.5-18.0 Γ: 12.0-16.0

Hb A1c

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1

%

4.5-7.0

Hb-A2

Αιμοσφαιρίνη A2

%

1.8-3.5

HBe Ag

Αντιγόνο e Ηπατίτιδας Β

+/-

Αρνητικό

Hb-F

Αιμοσφαιρίνη F

%

<1

Hb-S

Αιμοσφαιρίνη S

%

0

HBs Ag

Αντιγόνο s Ηπατίτιδας Β (Αυστραλιανό αντιγόνο)

+/-

Αρνητικό

HBV-DNA/td>

Αντιγόνο Ηπατίτιδας Β (DNA)

+/-

Αρνητικό

HCV-RNA

Αντιγόνο Ηπατίτιδας C (RNA)

+/-

Αρνητικό

HDL-Cholesterol

HDL-Χοληστερίνη

mg/dl

Επιθυμητά επίπεδα: >60 Οριακά επίπεδα: 41-59 Επικίνδυνα επίπεδα: <40

HDV Ag

Αντιγόνο Ηπατίτιδας D

+/-

Αρνητικό

Herpes antibodies: HSV I (IgG) HSV I (IgM) HSV II (IgG) HSV II (IgM)

ΑντισώματαΕρπητος: HSV I (IgG) HSV I (IgM) HSV II (IgG) HSV II (IgM)

Αρνητικά

Homocystein

Ομοκυστεΐνη

μmol/l

Age:<60:

5-15 Age:>60:

5-20

HpS Ag (Helicobacter pylori antigen)

Αντιγόνο Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού

+/-

Αρνητικό

Ht (Haematocrit)

Αιματοκρίτης

%

Α: 41-53 Γ: 36-46

I.N.R. (International Normalized Ratio)

I.N.R. (International Normalized Ratio)

0.8-1.3

IgA (Immunoglobulin A)

Ανοσοσφαιρίνη Α

mg/dl

60-400

IgE (Immunoglobulin E)

Ανοσοσφαιρίνη E

IU/ml

<120

IgG (Immunoglobulin G)

Ανοσοσφαιρίνη G

mg/dl

650-1600

IgM (Immunoglobulin M)

Ανοσοσφαιρίνη M

mg/dl

60-300

Immunoglobulins IgA IgG IgM

Ανοσοσφαιρίνες IgA IgG IgM

(βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

Insulin

Ινσουλίνη

μIU/ml

6-27

Insulin Resistance Ratio

Αντίσταση Ινσουλίνης

>3.5=Normal <3.5=Abnormal

Iron

Σίδηρος

μg/dl

Α: 60-160 Γ: 45-145

L.F.Ts. (Liver Function Tests) ALP SGOT SGPT γ-GT Bilirubin (Total, Direct, Indirect)

Ηπατικές δοκιμασίες Αλκαλική Φωσφατάση SGOT SGPT γ-GT Χολερυθρίνη (Ολική, Αμεσος, Εμμεσος)

(βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

LA (Lupus anticoagulant antibodies)

Αντιπηκτικά ερυθηματώδους λύκου

+/-

Αρνητικά

LDH (Lactate Dehydrogenase)

Γαλακτική αφυδρογονάση

U/l

135-360

LDL-Cholesterol

LDL-Χοληστερίνη

mg/dl

Επιθυμητά επίπεδα: <100 Οριακά επίπεδα: 100-129 Οριακά ψηλά επίπεδα: 130-159Ψηλά επίπεδα: 160-189 Επικίνδυνα επίπεδα: >190

LE Test (Lupus erythematosus)

Εξέταση Ερυθηματώδους λύκου

+/-

Αρνητικό

Leishmania (IgG)

Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgG)

<1:32

Leishmania (IgM)

Αντισώματα Λεϊσμάνιας (IgM)

+/-

Αρνητικά

LH

Ωχρινο-ποιητική ορμόνη

mIU/ml

Α: 1.1-7.0 Γ: (Follicular phase): 1.5-8.0 Γ: (Mid-cycle peak): 9.6-80.0 Γ: (Luteal phase): 0.2-6.5 Γ: (Menopausal): 8.0-33.0

Lipase

Λιπάση

U/l

<190

Lipids

Λιπίδια

mg/dl

400-700

Lipoproteins Electrophoresis

Ηλεκτροφόρηση Λιποπρωτεϊνών

%

α (HDL): 10-30 β (LDL): 33-52 προ-β (VLDL): 7-28

Listeria 1:H

Λιστέρια 1:H

<1:32

Listeria 1:O

Λιστέρια 1:O

<1:32

Listeria 4b:H

Λιστέρια 4b:H

<1:32

Listeria 4b:O

Λιστέρια 4b:O

<1:32

Lithium

Επίπεδα Λιθίου

mEq/l

<1.5

LP(α)

Λιποπρωτεΐνη (α)

mg/dl

<30

Lymphocytes

Λεμφοκύτταρα

%

20-45 των Λευκοκυττάρων

M.P.V. (Mean Platelets Volume)

Μέσος όγκος αιμοπεταλίων

fl

8.0-12.0

Magnesium

Μαγνήσιο

mg/dl

1.60-2.60

Mantoux test (Tuberculosis)

Εξέταση Φυματίωσης

+/-

Αρνητικό

MCH (Mean Cell Haemoglobin)

Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης

pg

26.0-32.0

MCHC (Mean Cell Haemoglobin Concentration)

Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό αιμοσφαίριο

g/dl

31.5-37.5

MCV (Mean Cell Volume)

Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων

fl

78-98

Measles (IgG)

Αντισώματα Ιλαράς (IgG)

AU/ml

<25

Measles (IgM)

Αντισώματα Ιλαράς (IgM)

+/-

Αρνητικά

Microalbumin (urine)

Μικροαλβουμίνη (ούρων)

mg/24 hrs.

<25=Normal 25-65=Suspicious >65=Elevated

Microbiological examination of water:

Μικροβιολογική ανάλυση νερού:

col/100 ml

Total Coliforms: Αρνητικά Fecal Coliforms: Αρνητικά Fecal Streptococci: Αρνητικά

Mono Test

Mono Test

Αρνητικό

Monocytes

Μονοπύρηνα

%

2-10 των Λευκοκυττάρων

Mumps (IgG)

Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgG)

AU/ml

<25

Mumps (IgM)

Αντισώματα Παρωτίτιδας (IgM)

+/-

Αρνητικά

 

 

 

 

 

 

Mycoplasma pneumoniae antibodies (IgG)

Αντισώματα Μυκοπλάσματος (IgG)

<1:16

Mycoplasma pneumoniae antibodies (IgM)

Αντισώματα Μυκοπλάσματος (IgM)

+/-

Αρνητικά

Myoglobin

Μυοσφαιρίνη

+/-

Αρνητική

Neutrophils

Ουδετερόφιλα

%

40-75 των Λευκοκυττάρων

Occult blood

Αίμα κοπράνων

+/-

Αρνητικό

Oestradiol (E2)

Οιστραδιόλη (Ε2)

pg/ml

Α: <62 Γ: (Follicular phase): 23-145 Γ: (Mid-cycle peak): 112-443 Γ: (Luteal phase): 48-241 Γ: (Menopausal): <60 Γ: (Therapeutic): 1285-2750

Oestriol (E3)

Οιστριόλη (Ε3)

ng/ml

28 week: 2.3-7.5 30 week: 2.8-7.9 32 week: 2.7-9.0 34 week: 3.0-11.0 36 week: 4.0-15.0 38 week: 5.0-19.0 40 week: 6.0-19.5

Osteocalcine

Οστεο-καλσίνη

ng/ml

Α: 3-12 – Γ: 2.5-10

P.D.W. (Platelets Distribution Width)

Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων

%

12.0-28.0

PAP (Prostatic Acid Phosphatase)

Προστατική Οξινος Φωσφατάση

U/l

<3.5

Paul-Bunnel Test (Infectious Mononucleosis)

Εξέταση Paul-Bunnel (ΛοιμώδηΜονοπυρήνωση)

+/-

Αρνητικό

PCV (Haematocrit)

Αιματοκρίτης

%

Α: 41-53 – Γ: 36-46

pH (urine)

pH (ούρων)

5-8

Phosphorous

Φωσφόρος

mg/dl

2.5-4.8

Phosphorous (urine)

Φωσφόρος ούρων

mg/24 hrs.

400-1300

PLT (Platelets)

Αιμοπετάλια

K/μl

150-400

Potassium

Κάλιο

mEq/l

3.5-5.0

Potassium (urine)

Κάλιο (ούρων)

mEq/l

Pregnancy test

Εξέταση εγκυμοσύνης

+/-

Progesterone

Προγεστερόνη

ng/ml

Α: 0.11-0.56 Γ: (Follicular phase): 0.1-1.2 Γ: (Mid-cycle peak): 3.8-28.0 Γ: (Luteal phase): 2.5-28.0 Γ: (Menopausal): <0.7 Γ: (1st Trimester): 8.1-42.0 Γ: (2nd Trimester): 15-140 Γ: (3rd Trimester): 49-227

Prolactin

Προλακτίνη

ng/ml

Α: 1.5-19.0 Γ: (Menstrual): 1.3-25.0 Γ: (Menopausal): 0.7-19.0

Protein (24hr. urine)

Πρωτείνες (ούρων 24ώρου)

mg/24 hrs

40-150

Protein C

Πρωτεΐνη C

%

70-140

Protein S

Πρωτεΐνη S

%

55-120

Proteins Electrophoresis

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών

g/dl

Σφαιρίνη α1: 0.10-0.40 Σφαιρίνη α2: 0.60-1.00 Σφαιρίνη β: 0.70-1.10 Σφαιρίνη γ: 0.80-1.60

Prothrombin Time

Χρόνος προθρομβίνης

secs.

11.0-14.0

PSA (Prostatic Specific Antigen)

Ειδικό Προστατικό αντιγόνο

ng/ml

Ηλικία <40: <1.75 Ηλικία 40-49: <2.20 Ηλικία 50-59: <3.40 Ηλικία 60-69: <6.10 Ηλικία >70: <6.80

Pseudocholinesterase

Ψευδοχολινεστεράση

U/l

Α: 5.300-12.900 Γ: (Age:<40): 4.300-11.200 Γ: (Age:>40): 5.300-12.900 Γ: (Pregnant): 3.600-9.100

 

 

PTH (Parathormone)

Παραθορμόνη

pg/ml

12-72

PGT Test

PGT παράγων

pg/ml

32-55

R.A. Test (Reumatoid factor)

Ρευματοειδής παράγων

+/-

Αρνητικό

R.B.C. (Red Blood Cells)

Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων

M/μl

Α: 4,50-6,20 Γ: 4,00-5,40

R.D.W. (Red Distribution Width)

Εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων

%

11,0-15,0

Renal calculus examination

Εξέταση ουρολίθου

Retics (Reticulocytes)

Δικτυοερυθροκύτταρα

%

0,2-2,0

Rotavirus antigen

Αντιγόνα για ιούς Rota

+/-

Αρνητικά

RPR (Syphilis Test)

RPR (Σύφιλη)

+/-

Αρνητικό

Rubella (IgG)

Αντισώματα Ερυθράς (IgG)

IU/ml

<10: Αρνητικά 10-15: Αμφίβολη ανοσία 15-200: Καλή ανοσία >200: Πολύ καλή ανοσία >500: Ισχυρή ανοσία

Rubella (IgM)

Αντισώματα Ερυθράς (IgM)

IU/ml

<1:20: Αρνητικά >1:20: Θετικά

Seminal fluid examination: Appearance Volume pH Liquefaction Total count Motility Abnormal forms Microscopical examination

Εξέταση σπέρματος: Εμφάνιση Ογκος pH Ρευστοποίηση Ολικός αριθμός Κινητικότητα Ανώμαλες μορφές Μικροσκοπική εξέταση

Ομαδική εξέταση (βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

SGOT (AST)

Οξαλοξεική Τρανσαμινάση

U/l

<40

SGPT (ALT)

Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση

U/l

<45

SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)

Δεσμευτική σφαιρίνη των φυλετικών ορμονών

nmoll

Α: 20-80 – Γ: 20-140

Sickle Cells

Test Δρεπανώσεως

+/-

Αρνητικό

Sodium

Νάτριο

mEq/l

135-150

Sodium (urine)

Νάτριο ούρων

mEq/l

40-220

Specific gravity (urine)

Ειδικό βάρος (ούρων)

1005-1035

Stools (feaces) culture

Καλλιέργεια κοπράνων

Αρνητική για παθογόνα μικρόβια

Stools (feaces) examination Appearance, Occult blood, pH, Fat globules, Reducing substances, Tryptic activity, Microscopical examination

Εξέταση κοπράνων Εμφάνιση, Αίμα, pH, Λιποσφαίρια, Αναγωγικές ουσίες, Θρυψίνη, Μικροσκοπική εξέταση

(βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

Swabs (ear, throat, vaginal, urethral, wound e.t.c.)

Επιχρίσματα διαφόρων βιολογικών υλικών

Αρνητική για παθογόνα μικρόβια

T.I.B.C (Total Iron Binding Capacity)

Σιδηρο-δεσμευτική ικανότητα

μg/dl

250-380

TBG (Thyroid Binding Globulin)

Δεσμευτική σφαιρίνη της θυροξίνης

μg/dl

Α: 15-30 Γ: (Μη έγκυες): 11,5-32,5 Γ: (Εγκυες): 19,5-73,5

Testosterone

Τεστοστερόνη

ng/ml

Α: 3.0-10.6 – Γ: 0.1-1.0

Theophyllin

Επίπεδα Θεοφυλλίνης

μg/ml

8-20: Θεραπευτικά επίπεδα >20: Τοξικά επίπεδα

Thyroglobulin (TG)

Θυρεοσφαιρίνη

ng/ml

1.7-55.0

Total Proteins

Ολικά λευκώματα

g/dl

6.0-8.0

Toxoplasma (IgG)

Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgG)

IU/ml

<8: Αρνητικά 8-10: Οριακά >10: Θετικά

Toxoplasma (IgM)

Αντισώματα Τοξοπλάσματος (IgM)

IU/ml

Αρνητικά

TPHA (Syphilis Test)

TPHA (Εξέταση Σύφιλης)

+/-

Αρνητική

 

 

 

Triglycerides

Τριγλυκερίδια

mg/dl

Επιθυμητά επίπεδα:<150 Οριακά επίπεδα:150-199 Ψηλά επίπεδα:200-499 Επικίνδυνα επίπεδα:>500

Troponin test

Εξέταση Τροπονίνης

+/-

Αρνητική

TSH

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

μIU/ml

0.27-4.70

Urea

Ουρία

mg/dl

10-50

Urea (24hr. urine)

Ουρία (ούρων 24ώρου)

g/24 hrs

10-35

Urea (urine)

Ουρία (ούρων)

mg/dl

850-3000

Ureaplasma Urealyticum antibodies

Αντισώματα Ουρεαπλάσματος

<1:4: Αρνητικά 1:8-1:16: Οριακά >1:32: Θετικά

Uric acid

Ουρικό οξύ

mg/dl

Α: 3.5-7.0 – Γ: 2.5-6.0

Uric acid (urine)

Ουρικό οξύ (ούρων)

mg/24hrs

250-750

Urine routine Appearance, Colour, Specific gravity, pH, Protein, Glucose, Ketones, Bilirubin, Urobilinogen, Blood, Nitrites, Microscopical examination

Γενική εξέταση ούρων Εμφάνιση, Χρώμα, Ειδικό βάρος, pH, Λεύκωμα, Σάκχαρο, Κετόνες (Οξόνη), Χολερυθρίνη, Ουροχολινογόνο, Αίμα, Νιτρώδη, Μικροσκοπική εξέταση

(βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

VDRL (Syphilis Test)

VDRL (Εξέταση Σύφιλης)

+/-

Αρνητικό

Vitamin B12

Βιταμίνη Β12

pg/ml

<130: Ανεπάρκεια130-180: Οριακά 180-900: Φυσιολογικά

Vitamin D (25-OH)

Βιταμίνη D (25-OH)

ng/ml

>20

VMA (Vinylmandelic acid)

Βανιλο-μανδελικό οξύ

mg/24 hrs

1,9-9,8: Υγιείς 9,8-11,0: Ύποπτοι >11,0: Υπερτασικοί

VZV (IgG)

Αντισώματα Ανεμευλογιάς (IgG)

AU/ml

<1:25: Αρνητικά >1:25: Θετικά

VZV (IgM)

Αντισώματα Ανεμευλογιάς (IgM)

AU/ml

<1:25: Αρνητικά >1:25: Θετικά

W.B.C (White Blood Cells)

Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων

K/μl

4.0-10.8

Wassermann (Syphilis Test)

Wassermann (Εξέταση Σύφιλης)

+/-

Αρνητική

Weil-Felix (Riketsiae)

Οροαντίδραση για Ρικετσιώσεις

<1:20: Αρνητικά >1:20: Θετικά

Widal (Salmonella)

Οροαντίδραση για Σαλμονέλλα

<1:80: Αρνητικά >1:80: Θετικά

Wright (Brucella)

Οροαντίδραση για Βρουκέλλωση

<1:20: Αρνητικά >1:20: Θετικά

Zinc

Ψευδάργυρος

μmol/l

10,4-16,4

 

17-KS

17-Κετοστεροειδή ούρων

mg/24 hrs

Α: 10-25 – Γ: 7-20

17-OHCS

17-Υδροξυκορτικοστεροειδή ούρων

mg/24 hrs

Α: 5-23 – Γ: 3-15

17α OH Progesterone

17α-Υδροξυπρογεστερόνη

ng/ml

Α: 0.4-3.3 Γ: Follicular phase: 0.1-1.1 Luteal phase: 0.4-3.0 Oral contra: 0.1-1.2

5-HIAA

5-HIAA

mg/24 hrs

<10

α-FP (α-Fetoprotein)

α-Φετοπρωτεΐνη

IU/ml

Α: <5.0 Γ: Μη έγκυες: <10.0 Έγκυες: 25-27 εβδομάδα: 46-140 28-30 εβδομάδα: 65-163

β-HCG

Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG)

mIU/ml

Α: <3.0 Γ: Εβδομάδα εγκυμ. :

2oΤρίμηνο:4500-114400 3oΤρίμηνο:3500-80000

γ-GT (γ-Glutamyl Transferase)

γ-γλουταμυλοτρανσφεράση

U/l

Α: <50 – Γ: <35

A.P.T.T. (Activated Partial Thromboplastin Time)

Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης

Secs

24-38

a1-Antitrypsin

α-1 Αντιθρυψίνη

mg/dl

120-230

ACP (Acid Phosphatase)

Οξινη φωσφατάση

IU/l

<10

ACTH (Adrenocorticotropic Hormone)

Φλοιο-επι-νεφρι-διοτρόπος ορμόνη

pg/ml

Πρωί: 9-52 Απόγευμα: 5-30

Adenovirus antigen

Αντιγόνο Αδενοϊού

Αρνητικό

AIDS (HIV I & II antibodies)

Αντισώματα AIDS (HIV I & II)

+/-

Αρνητικό

AIDS DNA (HIV DNA)

Εξέταση AIDS (HIV DNA)

+/-

Αρνητικό

Albumin

Λευκωματίνη (Αλβουμίνη)

g/dl

3.8-5.4

Aldolase

Αλδολάση

IU/l

<7.6

Allergens (Environmental) Silver birch, Olive tree, Mugwort, Cockroach, Dog epithelium, Cat dander, Alternaria tenius, Cock’s foot, Wall pellitory, Dermatophagoides pteronyssinus, Aspergilus fumigatus, Penicillium notatum, Cladosporium, Bermuda grass, Timothy grass, Parietaria, Daisy, Sagebrush, Hazelnut tree, Pine tree.

Αλλεργιογόναπεριβάλλοντος Silver birch, Olive tree, Mugwort, Cockroach, Dog epithelium, Cat dander, Alternaria tenius, Cock’s foot, Wall pellitory, Dermatophagoides pteronyssinus, Aspergilus fumigatus, Penicillium notatum, Cladosporium, Bermuda grass, Timothy grass, Parietaria, Daisy, Sagebrush, Hazelnut tree, Pine tree.

Classes

Class 0 = Negative Class 1 = Suspected Class 2 = Low Class 3 = High Class 4 = Very high

Allergens (Food) Wheat, Hazelnut, Peanut, Tomato, Soy, Milk, Egg white, Corn, Crab, Codfish, Carrot, Apricot, Kiwi, Apple, Almond, Rice, Potato, Celery, Wheat flour, Rye flour

Αλλεργιογόνατροφίμων

Classes

Class 0 = Negative Class 1 = Suspected Class 2 = Low Class 3 = High Class 4 = Very high

ALP (Alkaline Phosphatase)

Αλκαλική Φωσφατάση

U/l

Α: 50-130 Γ: 40-100

AMA (Anti-Mitochondrial antibodies)

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα

+/-

Αρνητικό

Ammonia

Αμμωνία

μg/ml

0,17-0,8

AMSA (Anti-Microsomal antibodies)

Αντιμικροσωμιακά αντισώματα Θυρεοειδούς

IU/ml

<2

Amylase (blood)

Αμυλάση (αίματος)

U/l

35 – 135

Amylase (urine)

Αμυλάση (ούρων)

U/l

<380

ANA (Anti-Nuclear antibodies)

Αντιπυρηνικά αντισώματα

+/-

Αρνητικό

ANCA-C (Anti-Neutrophil cytoplasmic antibodies)

Αντισώματα Νεοτροφίλης (ANCA-C)

+/-

Αρνητικό

 

 

 

ANCA-P (Anti-Neutrophil cytoplasmic antibodies)

Αντισώματα Νεοτροφίλης (ANCA-S)

+/-

Αρνητικό

Androstenedione (δ-4)

Ανδροστενεδιόνη (δ-4)

ng/ml

Α: 0.5-3.0 Γ: 0.4-4.5

Anti-CPA IgG (Citrullinated Protein Antibodies)

Anti-CPA IgG (Citrullinated Protein Antibodies)

U/ml

<20: Αρνητικά 20-39: Ελαφρώς Θετικά 40-59: Μέτρια Θετικά >60: Ισχυρώς Θετικά

Anti-DNA

Αντισώματα DNA

+/-

Αρνητικό

Anti-dsDNA

Αντισώματα dsDNA

+/-

Αρνητικό

Anti-Endomysial IgA

Ενδομυσιακά αντισώματα IgA

Αρνητικό

Anti-Endomysial IgG

Ενδομυσιακά αντισώματα IgG

Αρνητικό

Anti-Gliadin (IgA)

Αντιγλιαδινικά αντισώματα (IgA)

AU/ml

<20

Anti-Gliadin (IgG)

Αντιγλιαδινικά αντισώματα (IgG)

AU/ml

<20

Anti-H.pylori (IgG) (Helicobacter pylori)

Αντισώματα Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (IgG)

+/-

Αρνητικό

Anti-HAV (IgG)

Αντισώματα Ηπατίτιδας Α (IgG)

+/-

Αρνητικό

Anti-HAV (IgM)

Αντισώματα Ηπατιτίδας Α (IgM)

+/-

Αρνητικό

Anti-HBc (IgG)

Αντισώματα για αντιγόνο c Ηπατίτιδας Β (IgG)

+/-

Αρνητικό

Anti-HBc (IgM)

Αντισώματα για αντιγόνο c Ηπατίτιδας Β (IgM)

+/-

Αρνητικό

Anti-Hbe

Αντισώματα για αντιγόνο e Ηπατίτιδας Β

+/-

Αρνητικό

Anti-HBs

Αντισώματα για αντιγόνο s Ηπατίτιδας Β

IU/ml

<10: Αρνητικό 10-100: Αμφίβολη ανοσία 100-500: Καλή ανοσία >500: Πολύ καλή ανοσία

Anti-HCV

Αντισώματα Ηπατίτιδας C

+/-

Αρνητικό

Anti-HDV

Αντισώματα Ηπατίτιδας D

+/-

Αρνητικό

Anti-Parietal cells

Αντιπατρικά αντισώματα

+/-

Αρνητικό

Anti-Pemphigus

Αντισώματα πέμφιγος

Αρνητικό

Anti-Thyroid antibodies Anti-TPO Anti-Thyroglobulin

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα

 (βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

Anti-TPO (Anti-Thyroid Peroxidase antibodies)

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα Υπεροξειδάσης

IU/ml

<35

Anti-Treponema (IgG)

Αντισώματα Τρεπονήματος (IgG)

Αρνητικό

Anti-Treponema (IgM)

Αντισώματα Τρεπονήματος (IgM)

Αρνητικό

Apo-A1 (Apolipoprotein-A1)

Απολιποπρωτεΐνη-Α1

mg/dl

Α: 110-180 Γ: 110-205

Apo-B (Apolipoprotein-B)

Απολιποπρωτεΐνη-Β

mg/dl

Α: 60-140 Γ: 50-130

Apolipoproteins

Απολιποπρωτείνες

(Apo-A1 + Apo-B)

ASA (Anti-Sperm antibodies)

Αντισπερματικά αντισώματα

Front Acrosome (IgM): Α:<1:16, Γ:<1:32 Post Acrosome (IgM): Α:<1:16, Γ:<1:32 Equatorial (IgA+IgG): Α:<1:16, Γ:<1:32 Anti-Tail (IgG): Α:<1:16, Γ:<1:32 Surface sperm antibodies: Αρνητικό

ASMA (Anti-Smooth Muscle antibodies)

Αντισώματα λείων μυϊκών ινών

+/-

Αρνητικό

ASO (ASTO) Test

Αντιστρεπτολυσίνη Ο

IU/ml

<200

AΤΑ (Anti-Thyroglobulin antibodies)

Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα Θυρεοειδούς

IU/ml

<40

B.T.A. (Bladder Tumor Antigen)

Καρκινικό αντιγόνο Ουροδόχου κύστεος

+/-

Αρνητικό

Basophils

Βασεόφιλα

%

0-1 (των Λευκοκυττάρων)

Bence-Jones Protein

Πρωτεΐνη Bence-Jones

+/-

Αρνητικό

Bicarbonates

Διττανθρακικά

mEq/l

23-32

Bilirubin (direct)

Χολερυθρίνη άμεση

mg/dl

<0.35

Bilirubin (indirect)

Χολερυθρίνη έμμεση

mg/dl

<1.0

Bilirubin (total)

Χολερυθρίνη ολική

mg/dl

0.3-1.1

Bleeding Time

Χρόνος ροής

mins

2-5

Blood group-Rhesus

Ομάδες αίματος-Ρέζους

BTU (Breath Test Unit for H.Pylori)

Ανίχνευση Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (Μέθοδος αναπνοής)

+/-

Αρνητικό

CA 125

CA 125

U/ml

<35.0

CA 15-3

CA 15-3

U/ml

<30.0

CA 19-9

CA 19-9

U/ml

<37.0

CA 72-4

CA 72-4

U/ml

<4

Calcitonin

Καλσιτονίνη

pg/ml

Α: <26 Γ: <17

Calcium

Ασβέστιο

mg/dl

8,0-10.5

Calcium (urine)

Ασβέστιο ούρων

mg/24 hrs

100-300

Carbamazepine (Tegretol)

Επίπεδα Καρβαμαζεπίνης

μmol/l

<50

Cardiolipin (IgG)

Αντισώματα Καρδιολιπίνης (IgG)

mg/ml

<10: Αρνητικά 10-30: Ελαφρώς Θετικά >30: Θετικά

Cardiolipin (IgM)

Αντισώματα Καρδιολιπίνης (IgM)

mg/ml

<10: Αρνητικά 10-30: Ελαφρώς Θετικά >30: Θετικά

Catecholamines

Κατεχολαμίνες ούρων

ml/mins

95-160

CEA

Kαρκινο-εμβρυϊκό αντιγόνο

ng/ml

Μη καπνιστές: <3 Καπνιστές: <5

Chlamydia antibodies (IgA)

Αντισώματα Χλαμυδίων (IgA)

<1:16

Chlamydia antibodies (IgG)

Αντισώματα Χλαμυδίων (IgG)

<1:32

Chlamydia antigen (direct)

Αντιγόνο Χλαμυδίων (άμεση εξέταση)

+/-

Αρνητικό

Chloride

Χλώριο

mEq/l

96-107

Chloride (urine)

Χλωριούχα ούρων

mEq/24hrs

170-250

Cholesterol

Χοληστερίνη

mg/ml

Επιθυμητή: <200 Οριακή: 200-239 Ψηλή: 240-279 Επικίνδυνη: >280

CK (CPK)

Κρεατινική Φωσφοκινάση

U/l

Α: <175 Γ: <140

CK-MB

Καρδιακό ισοένζυμο

κρεατινο-φωσφοκινάσης

ng/ml

>6.8

Clotting Time

Χρόνος πήξεως

mins

5.0-11.0

CMV (IgG) (Cytomegalovirus)

Αντισώματα

Κυτταρο-μεγαλοϊού (IgG)

AU/ml

<15: Αρνητικά >15: Θετικά

CMV (IgM) (Cytomegalovirus)

Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού (IgM)

+/-

Αρνητικά

Complement C3

Συστατικό συμπληρώματος C3

g/l

0.9-2.1

Complement C4

Συστατικό συμπληρώματος C4

g/l

0.04-0.6

Coomb’s (direct)

Coomb’s (άμεση)

+/-

Αρνητική

Coomb’s (indirect)

Coomb’s (έμμεση)

+/-

Αρνητική

Copper

Χαλκός

μmol/l

Α: 11,0-22,0 – Γ: 12,5-24,5

Cortisol

Κορτιζόλη

μg/dl

Πρωί: 5-25 Απόγευμα: 100-400

Cortisol (urine)

Κορτιζόλη ούρων

μg/24 hrs

25-120

C-Peptide

Πεπτίδιο C

ng/ml

0.5-3.2

C-R.P. Test

Αντιδρώσα Πρωτεΐνη C

mg/l

<10

Creatinine

Κρεατινίνη

mg/dl

Α: 0.60-1.35 – Γ: 0.50-1.20

Creatinine (24hr. urine)

Κρεατινίνη (ούρων 24ώρου)

mg/24 hrs

Α: 800-1800 Γ: 600-1600

Creatinine (urine)

Κρεατινίνη (ούρων)

mg/dl

Α: 40-260 Γ: 30-220

Creatinine clearance

Κάθαρση Κρεατινίνης

ml/min

ηλικία:<30 Α: 90-145 – Γ: 80-135 ηλικία:30-40 Α: 80-140 – Γ: 75-125 ηλικία:40-50 Α: 75-130 – Γ: 70-120 ηλικία:50-60 Α: 65-125 – Γ: 65-115 ηλικία:60-70 Α: 60-120 – Γ: 60-110 ηλικία:>70 Α: 55-110 – Γ: 50-105

Cultures (urine, stools, blood, semen e.t.c.)

Καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υλικών κ.λ.π.

Αρνητική για παθογόνα μικρόβια

Cyclosporine

Κυκλοσπορίνη

ng/ml

Electrolytes Sodium (Na), Potassium (K), Chloride (Cl)

Ηλεκτρολύτες Νάτριο (Na), Κάλιο (K), Χλώριο (Cl)

(βλέπε επιμέρους Φυσιολογικές τιμές)

ENA (Extractable Nuclear antigens)

Αντισώματα εκχυλιζομένων πυρηνικών αντιγόνων

IU/ml

Anti-Sm: <20 Anti SS-B/La: <20 Anti SS-A/Ro: <20 Anti-RNP: <20 Anti Scl-70: <20 Anti Jo-1: <20

 

Αυτές είναι όλες οι πιθανές εξετάσεις, που μπορεί να χρειασθεί, όποιος δεν φροντιζει να προλαμ βάνει  την αρρώστια.Μακάρι να τις διαβάζετε απλά πληροφοριακά, κι όχι με αγωνία για το άν η τιμή που σας έδωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Υ.Γ. Μην αλλάζετε μικροβιολογικό εργαστήριο. Ποτέ οι τιμές δύο εργαστηρίων δεν συμπίπτουν. Επιλέγετε εργαστήρια που σέβονται τον ασθενή.  Τώρα για το Ιδρυμα που, προς τιμήν του, ίδρυσε ο Ι. Μεταξάς επαφίεσθε στον πατριωτισμό των βοηθών του εργαστηρίου

ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ..Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ..

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για κορτικοστεροειδών

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κορτικοστεροειδών

 

 

 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60  ο άγγλος καρδιολόγος Dr. Klimer McCully διαπίστωσε ότι  Τα Αυξημένα Ποσοστά Της ομοκυστεϊνης , Είναι Πιο Ισχυρός Προδιαθεσικός Παράγοντας Για Καρδιαγγειακες Παθησεις.

 

 

 

 

 

Στον Οργανισμο μας παραγεται Από το μεταβολισμό,της Μεθειονινης, μιας..τοξινης που την μεταβολίζουμε τη με τη βοήθεια των βιταμινών Β6, Β12 Και Του Φυλλικού Οξέος. Οταν στερουμεθα αυτων των   βιταμινων, αυξανονται οι συγκεντρωσεις της στο αιμα διευκολυνοντας τη δραση των ελευθερων ριζων που οδηγουν σε οξειδωση των κυτταρων και σε σταδιακη καταστροφη των αγγειων.

Τα ιδανικα ποσοστά της, κυμαίνονται μεταξύ  5 και 15 mmol/l.

Το πρόβλημα είναι ότι όλες οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι υπαρχει σημαντικη ελλειψη Β6, Β12 και  φυλλικού  τοσο στους αντρες οσο και στις γυναικες, με αποτελεσμα το μεγαλυτερο ποσοστο του πληθυσμου να εχει αυξημενες τιμες  ομοκυστεϊνης.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ

 

 

 

 

Πως Διαπιστωνονται Οι Τιμες Της ;

Με μια απλή εξέταση αίματος. Πρόκειται για διαδικασία ρουτίνας στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κυκλοφορούν μάλιστα και ειδικά kit  για εξετάσεις στο σπίτι, όπως γίνεται για το διαβήτη.Είναι μια εξέταση που μπορείτε να τη ζητήσετε από τον γιατρο  σας, ενώ πραγματοποιείται σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία.

Γιατι ειναι τοσο σημαντικος ο ρολος της;

Γιατί τα υψηλά ποσοστά της συνδέονται με μια σειρά από σοβαρές ασθένειες.

Εξ αλλου θεωρειται προδιαθεσικος παραγοντας για την εμφανιση αλτσχαιμερ ,ενώ νορβηγικές μελέτες την έχουν συσχετίσει με την κατάθλιψη των γυναικών.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ

 

 

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν ολλανδικές μελέτες,εχει άμεση σύνδεση με τα προβλήματα γονιμότητας,αποβολών και πρόωρου τοκετού και γινονται ηδη συστασεις στις γυναικες που θέλουν να μείνουν έγκυες να ελέγχουν τακτικά τα ποσοστά της ομοκυστεϊνης τους, ώστε  να μην ξεπερνούν τις 6 μονάδες.

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

 

 

Πως αντιμετωπιζονται τα υψηλα ποσοστα της;  Με τη χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμινών Β6, Β12  Στο εξωτερικό δίνονται σαφείς συστάσεις προς τους καρδιοπαθείς για τη λήψη συμπληρωμάτων, ενώ προωθούνται  στην αγορά και εμπλουτισμένα προϊόντα κυρίως άλευρα με τις συγκεκριμένες βιταμίνες.

 

 

 

 

 

ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΑΤΜΟ ..ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ..

Αποτέλεσμα εικόνας για συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος,

 

 

 

Η ο μ ο κ υ σ τ ε ΐ ν η  σχετίζεται με ηυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών επεισοδίων και την έχει ένας στους τρεις κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Οφειλεται σε κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού του φυλικού οξέος. Περίπου το 45% του πληθυσμού , έχει κληρονομήσει, μεταλλάξεις  που προδιαθέτουν για υψηλή ομοκυστεΐνη.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος,

 

Την ίδια στιγμή -όπως κατέδειξε έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης-το 91% των ανδρών και το 95% των γυναικών στη χώρα μας προσλαμβάνουν μικρότερη από τη συνιστώμενη ποσότητα φυλλικού οξέος.

Το θετικό είναι ότι η ρύθμιση του επιπέδου της ομοκυστεΐνης γίνεται εύκολα με την τροποποίηση του διαιτολογίου και τη λήψη τροφίμων πλούσιων σε φυλικό οξύ.Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς , η ποσότητα φυλικού οξέος που πρέπει να λαμβάνει καθημερινά ένα άτομο είναι 0,4 mg, που σημαίνει ημερήσια κατανάλωση δύο μερίδων πράσινων λαχανικών,κατά προτίμηση, σπανάκι, μαρούλι,  και μπρόκολο .

 

 

 

Οπως τόνισαν οι ειδικοί, τα λαχανικά θα πρέπει να είναι ω μ ά  ή στον α τ μ ό, καθώς κάθε άλλος τρόπος μαγειρέματος καταστρέφει το φυλικό οξύ.

Μια άλλη λύση αποτελεί και η λήψη συμπληρωμάτων φυλικού οξέος, αλλά και ο εμπλουτισμός τροφών με τη συγκεκριμένη ουσία. 

Μάλιστα, στις ΗΠΑ έχει επιβληθεί διά νόμου ο εμπλουτισμός όλων των δημητριακών προϊόντων με φυλικό οξύ,παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην πρόληψη 40.000 θανάτων από στεφανιαία νόσο ετησίως. Προς ενημερωση σας.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για συμπληρωμάτων φυλλικού οξέος,

Αρέσει σε %d bloggers: