RSS Feed

Tag Archives: νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται κοσμασερ

ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ..

 

 

¨Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου¨

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου,

 

 

Ἡ φράση αὐτή πρέπει νά συνδυασθῆ μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πού εἶπε πάλι πρό τοῦ Πάθους Του:

¨Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καί τί εἴπω; πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης¨ Ἰω. ιβ΄, 27.

Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, ἐδῶ ἐκφράζεται μιά δειλία  τοῦ Χριστοῦ πρό τῶν Παθῶν καί τοῦ θανάτου. Γιά νά μή γίνη, ὅμως, καμμιά παρερμηνεία, πρέπει νά λεχθῆ ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, κάνει διάκριση μεταξύ τῆς κατά φύση καί παρά φύση δειλίας.

 φυσική δειλία τῆς ψυχῆς πρό τοῦ θανάτου, ὀφείλεται στό ὅτι ὑπάρχει στενή σχέση μεταξύ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί ἔτσι ὁ θάνατος, διά τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή ἀποχωρίζεται ἀπό τό σῶμα, δ έ ν  εἶναι φυσικό γεγονός.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο¨

 

 

 

Γι’ αὐτό, εἶναι φυσικό, ὅταν ἡ ψυχή ἑτοιμάζεται νά ἀποχωρήση ἀπό τό σῶμα, νά ἀγω­νιᾶ, νά δειλιᾶ.Ἡ παρά φύση δειλία  προέρχεται ἀπό τήν προδοσία  τῶν λογισμῶν, τήν ἀπιστία καί τήν ἄ γ ν ο ι α    τῆς ὥρας τοῦ θανάτου.

Ἐπειδή ὁ Χριστός, μέ τήν ἐνανθρώπησή Του προσέλαβε ὅλα τά ἀδιάβλητα πάθη, καί μάλιστα ἐπειδή προσέλαβε παθητό καί θνητό σῶμα, γι’ αὐτό καί δειλίασε  φυσικῶς. Στόν Χριστό, ὅμως, ἐκδηλώθηκε ἡ κατά φύση δειλία καί ὄχι ἡ παρά φύση . Βέβαια, καί αὐτό πρέπει νά τό δοῦμε μέσα ἀπό τήν προοπτική ὅτι καί αὐτά ἀκόμη τά ἀδιάβλητα πάθη στόν Χριστό δέν ἐνεργοῦσαν ἀναγκαστικῶς, ἀλλά ἑκουσίως, δηλαδή ὁ Ἴδιος ἐνεργοῦσε πάνω σέ αὐτά.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ἑρμηνεύοντας τό¨νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται¨,λέγει ὅτι τό «νῦν» σημαίνει ὅτι ἡ θεία θέληση παραχώρησε στήν ἀνθρώ­πινη φύση νά δειλιάση πρό τοῦ θανάτου.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου,

 

 

 

 

Κατά τόν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ἡ δειλία τοῦ Χρι­στοῦ πρό τοῦ Πάθους ἔδειχνε ὅτι ἦταν πραγματικός ἄνθρωπος, δηλαδή, ὅτι προσέλαβε ἀληθινή φύση ἀπό τήν Παναγία, καί ἀκόμη ὅτι ὁ θάνατος δέν εἶναι φυσική κατάσταση. Ἐπειδή, ὅμως, ὅταν ἐνεργοῦσε κάθε φύση στόν Χριστό, ἐνεργοῦσε μέ τήν κοινωνία τῆς ἄλλης, γι’ αὐτό καί ὡς ἄνθρωπος θορυ­βήθηκε μέ τήν μνήμη τοῦ θανάτου, ἀμέσως ὅμως ὡς Θεός μεταμόρφωσε τήν δειλία σέ  ε ὐ τ ο λ μ ί α. Γι’ αὐτό, ὁ Χριστός μέ τήν ἐξουσιαστική δύναμη πού εἶχε, ὁ Ἴ δ ι ο ς   κάλεσε τόν θάνατο νά ἔλθη

¨Ἡ λύπη καί ἡ δειλία τοῦ Χριστοῦ πρό τοῦ Πάθους¨  Απόσπασμα ἀπό τό βιβλίο Οἱ Δεσποτικές Ἑορτές

Εκδοσεις:

https://www.pelagia.org/root.el.aspx

22610 35135

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτου Ναυπάκτου.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Οἱ Δεσποτικές Ἑορτές

 

Ἐπιμέλεια  Πρωτοσυγκελλου, Ιερας Μητροπολεως,   Ἀρχιμ. Καλλινίκου Γεωργάτου, 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: