RSS Feed

Tag Archives: μη εμμενουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ..ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

 

Να δούμε τις αρρυθμίες ακούγοντας Motzart

Ζάχο, για πές μου σε παρακαλώ,όσο πιο απλά μπορείς, τί ακριβώς είναι οι αρρυθμίες ;

Θίγεις ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία, παρά μόνο όταν είναι αργά.

Κοίταξε τώρα Οι παλμοί της καρδιάς είναι δύο:

η συστολή και η διαστολή, οι οποίοι εναλλάσσονται κανονικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Μία πλήρης φάση συστολή και διαστολή επαναλαμβάνεται με κανονικό ρυθμό  και συχνότητα 60-70 φορές στο λεπτό .

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

 

 

Οι φάσεις αυτές ρυθμίζονται από ειδικά κέντρα που βρίσκονται μέσα στον καρδιακό μυ, και είναι τα εξής:

 

Αποτέλεσμα εικόνας για φλεβόκομβος

 

1) το π ρ ω τ ε ύ ο ν  κέντρο ή φλεβόκομβος των Κέιθ και Φλακ.

2) Δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο ν  κέντρο ή κολποκοιλιακός κόμβος των Άσκοφ και Ταβάρα.

3) Κολποκοιλιακό δεμάτιο του Χις.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για φλεβόκομβος

 

Το ερέθισμα, ξεκινά με τον φλεβόκομβο , στη συνέχεια περνά στους κόλπους και τους συστέλει. Στο σημείο αυτό , μπαίνει στο παιχνίδι ο κολποκοιλιακός κόμβος, δίνει ρεύμα στις κοιλίες κι έτσι έχουμε την κοιλιακή συστολή, που στέλνει το ζωογόνο αίμα παντού στο σώμα μας, χωρίς εμείς να πάρουμε μυρουδιά.

Εάν τώρα, για κάποια αιτία, που φαινομενικά δεν γνωρίζουμε, αλλά που ο τρόπος ζωής μας, μας έχει  προϊδεασει, και αυτή η πανέμορφη, ρυθμική διέγερση της καρδιάς διακοπεί, τότε λέμε ότι εμφανίζεται

α ρ ρ υ θ μ ί α .

 

Σχετική εικόνα

 

Η πιό συνηθισμένη αιτία που μας οδηγεί στο γιατρό είναι κάποια ¨φτερουγίσματα¨ της καρδιάς, και μην με κοιτας ειρωνικά, αυτά τα φτερουγίσματα δεν είναι των νεανικών μας χρόνων, αλλά πολύ σοβαρά, και δείχνουν οτι το ¨ηλεκτρικό χάος¨ στη καρδιά μας,μας ετοιμάζει εκπλήξεις, τις οποίες πρέπει να προλάβουμε.

Η διάγνωση των αρρυθμιών γίνεται με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, την 24ωρη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά Hοlter και τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι αναντικατάστατο για τη μελέτη των αρρυθμιών, έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Παπαζάχος, ηταν επι του καρδιογραφήματος και η οξύνοιά του, είχε σώσει συνανθρώπους μας, που οι αυθεντίες του χώρου, είχαν καταδικάσει ανερυθρίαστα.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

 

 

Τις πιό πολλές φορές, υποψιαζόμαστε αρρυθμία  από την περιγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς  φτερουγίσματα αίσθημα προκάρδιων παλμών, χτύπους,ζάλη, τραντάγματα.

Η σχέση τώρα, καρδιακού ρυθμού και μηχανικών ιδιοτήτων της καρδιάς παρουσιάζει μεγάλο εύρος.

Στο ένα άκρο σποραδικοί παλμοί που συνήθως δεν έχουν καμιά αιμοδυναμική συνέπεια  ακόμα και σε άτομα με σημαντικού βαθμού καρδιοπάθεια, και από την άλλη η καρδιακή παύση και η κοιλιακή μαρμαρυγή έχουν σαν συνέπεια την άμεση πλήρη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας και της αιμάτωσης του εγκεφάλου.

Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις οι συνέπειες των οποίων δεν εξαρτώνται μόνο από το είδος της αρρυθμίας, αλλά και από άλλους παράγοντες κυριότερος εκ των οποίων είναι η κατάσταση του μυοκαρδίου.

Ομως το θέμα είναι ατελείωτο, και ίσως κάποα στιγμή πρέπει να συζητήσουμε, και με την βοήθεια της Αλεξάνδρας την πρόληψη και μόνο την πρόληψη  που για μένα είναι είναι το 75 % του θέματος

Οι αρρυθμίες διακρίνονται σε: 

Kαλοήθεις,δυνητικά κακοήθεις και κακοήθεις.

Οι καλοήθεις αρρυθμίες είναι: αραιοί λιγότεροι από 10/ώρα μονοεστιακοί έκτοποι παλμοί, που συμβαίνουν σε άτομα χωρίς καρδιακή νόσο. Σ αυτά τα άτομα αρκεί ενα Holter. 

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σ αυτά τα άτομα είναι θεωρητικά ασήμαντος.

Συχνοί ή πολυεστιακοί κοιλιακοί έκτοποι παλμοί ή κατά ζεύγη, ή η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία που σταματά αυτόματα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, είναι.

Δυνητικά Κ α κ ο ή θ ε ι ς.

Απαντούν σε καρδιοπάθειες με μέση ή σοβαρή  ανατομική βλάβη.Η πρόγνωση εξαρτάται από την επίδοση της αριστερής κοιλίας.Αν ο άρρωστος δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και το κλάσμα εξώθησης είναι μεγαλύτερο του 30% ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου είναι μικρός.

Η αξιολόγηση του αρρώστου μπορεί να γίνει εξω νοσοκομειακά μ ό ν ο   με δοκιμασία Holter.

Αν όμως το κλάσμα εξώθησης είναι μικρότερο του 30%

ή ο άρρωστος έχει σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας,

ο κίνδυνος είναι σοβαρός.

Χρειάζεται πλήρης μελέτη εξω- ή ενδο- νοσοκομειακή με σύστημα Holter και ίσως ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Οταν τώρα έχουμε: 

κολπο-κοιλιακό αποκλεισμό, κοιλιακή μαρμαρυγή και

ε μ μ έ ν ο υ σ α   κοιλιακή ταχυκαρδία, 

τότε μιλάμε για Κακοήθεις αρρυθμίες.

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου, σε άτομα που είχαν επεισόδια τέτοιων αρρυθμιών είναι μεγάλος, ανεξάρτητα από την αιμοδυναμική τους κατάσταση.Πρέπει να αξιολογηθούν ενδονοσοκομειακά με ηλεκτροφυσιολογική  μελέτη.

Από τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες κακοήθεις είναι μόνον

η κολπική μαρμαρυγή που συμβαίνει σε σύνδρομο Wolff Parkinson White αν συμβαίνει με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

 

 

Εχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες αρρυθμιών:

Υ π ε ρ κ ο ι λ ι α κ έ ς: 

όταν η έκτοπη εστία είναι πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Κ ο ι λ ι α κ έ ς : 

όταν η έκτοπη εστία είναι κάτω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Αυτά νομίζω σαν μια γενική θεώρηση των αρρυθμιών.

Τώρα η θεραπεία, ο τρόπος προσέγγισης του ασθενούς, οι συμβουλές για τρόπο ζωής, δίαιτα,ψυχική συγκρότηση και αντιμετώπιση, είναι κάτι , καλέ μου φίλε, που ξεφεύγει της ανέμελης εγκυκλοπαιδικής κουβέντας που κάνουμε εδώ, στο πλαίσιο του δικού σου πάθους για ενημέρωση.

Είναι νομίζω ώρα να φάμε αυτές τις πελαγίσιες τσιπούρες που τόση ώρα ετοιμάζει ο καλός μας Βαγγελάκης.Καληνύχτα σας.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: