RSS Feed

Tag Archives: μετανοια σωτηρια κοσμασερ

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΡΩΜΗΟΙ..ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ..

 
 
 
πολεμική σύρραξη | Έθνος
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντ
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντε

 

 


 

 

 

 

https://kosmaser.wordpress.com/2013/05/29/

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ - Newsbomb

 

Εδω κι 6 μηνες ανθρωποι σκοτωνονται σε πολεμικες συρραξεις και λαοι  βασανιζωνται εντελως χυδαια και απροκαλυπτα . Αυτο ειναι κατι που μας παει πισω 500 χρονια σε καταστασεις που βιωναν οι ρωμαιοι πολιτες στην Κων/λη 

 

Τα αίτια της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, κατά τον Ιωσήφ τον Βρυέννιον

 

Ελεγε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πρίν δεκα χρόνια, δινοντας απαντήσεις με πολλούς αποδέκτες, για το πώς φτάσαμε στο ¨Η Πόλις εάλω¨

 

Ποίημα: "Η Πόλις Εάλω" - Ορθοδοξία News Agency

 

Εγραφε τότε  σχετικά ο  Μητροπολίτης.

Ο Ιωσήφ Βρυέννιος την Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου του 1419 τριανταπέντε περίπου χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως εξεφώνησε ένα λόγο στο Παλάτι.

Όπως λέγει σε άλλα κείμενά του, στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη ζούσαν  70.000 κάτοικοι και μάλιστα ο ίδιος έκανε έκκληση στους Κωνσταντινουπολίτας, χωρίς να υπάρχη ανταπόκριση, να συντελέσουν στην ανοικοδόμηση των τειχών της, εν όψει του μεγάλου κινδύνου.

 

 

Ένα αξιόλογο κείμενο του μοναχού Ιωσήφ Βρυέννιου(1350-1431) με πολλά  επίκαιρα μηνύματα | ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ

 

 

Όμως οι κάτοικοι, ιδιαιτέρως οι πλούσιοι, ασχολούμενοι με την αύξηση των ατομικών τους εσόδων, αδιαφορούσαν, με αποτέλεσμα η πόλη να ομοιάζη,  με σεσαθρωμένον  πλοίον που ήταν έτοιμο να βυθισθεί.

Στον λόγο του αυτόν που αναφερόμαστε, ο διακεκριμένος αυτός μοναχός, ομιλώντας μπροστά στους επισήμους της Πόλεως εξέθεσε ανάγλυφα και παραστατικά τα πνευματικά αίτια της επερχομένης πτώσεως της Βασιλευούσης. 

Και είναι σημαντική αυτή η μαρτυρία γιατί προέρχεται από έναν λόγιο μοναχό και ασκητή, με ήθος, παιδεία και πατερικό φρόνημα, τον οποίον σέβονταν οι πάντες την εποχή εκείνη ,και ο οποίος έζησε στα χρόνια εκείνα που οι κάτοικοι έβλεπαν τον επερχόμενο όλεθρο.

Στην αρχή του λόγου του ο Ιωσήφ Βρυέννιος εκφράζει την οδύνη του, και στη συνέχεια,κάνει λόγο για την ολόσωμον πληγήν και την νόσον  καθολικήν

Το γένος έχει περιπέσει σε ποικίλα πάθη και αμαρτίες.

Οι Χριστιανοί έγιναν υπερήφανοι, αλαζόνες, φιλάργυροι φίλαυτοι, αχάριστοι, απειθείς, λιποτάκται, ανόσιοι, αμετανόητοι, αδιάλλακτοι.Έγιναν οι άρχοντες κοινωνοί ανόμων, οι υπεύθυνοι άρπαγες, οι κριτές δωρολήπτες οι μεσίτες ψευδείς, οι νεώτεροι ακόλαστοι, οι γηράσαντες μεθυσμένοι, οι αστοί εμπαίκτες, οι χωρικοί άλαλοι, και οι πάντες αχρείοι.

Συγχρόνως με την γενική κατάπτωση των ανθρώπων χάθηκε ευλαβής από της γης, εξέλιπε στοχαστής, ουχ εύρηται φρόνιμος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επέπεσαν εκ δυσμών και εξ ανατολών διάφοροι εχθροί και λυμαίνονται την αυτοκρατορία.

Στην συνέχεια αναφέρεται στο μεγαλύτερο αμάρτημα που έγινε στην ιστορία, δηλαδή την προδοσία του Ιούδα, η οποία συνίσταται στο ¨πωληθήναι τιμής και αγορασθήναι τον Κύριον¨, δηλαδή ο Ιούδας επώλησε τον Κύριο, τον Οποίον αγόρασαν οι Εβραίοι.

Αυτό το ανοσιούργημα, όπως λέγει, γίνεται στις ημέρες μας, αφού οι πολλοί από τους λεγομένους πνευματικούς πωλούν τον Κύριο και αγοράζει δε πας ο έχων αργύριον και βουλόμενος .Προφανώς πρόκειται για το ότι οι λεγόμενοι πνευματικοί χορηγούσαν άφεση αμαρτιών με την λήψη χρημάτων. Αλλά και πολλοί από τους ιερείς ασελγούν εν επιγνώσει, αφού και αυτοί διακατέχονται από αυτά τα πάθη και προσέρχονται να λειτουργούν στην σεβασμία Τράπεζα αναιδώς.

Αναφέρεται διεξοδικώς στην κατάπτωση της Εκκλησίας, αφού οι ποιμένες έχουν απομακρυνθή από την διδασκαλία και τα όρια που είχαν θέσει οι Πατέρες. Αλλά και οι μοναχοί έχουν χάσει τον προορισμό τους και ασχολούνται με άλλα ζητήματα, αφού υπάρχουν μοναχοί και τρία και πέντε, και επτά έχοντες αδελφάτα εκ διαφόρων αυτοίς αφεθέντα προσώπων.

Ο όρος αδελφάτο σημαίνει  επιτροπεία διευθύνουσα αγαθοεργόν κατάστημα  Λεξικόν Δημητράκου που ανήκει στους Δήμους. Με γενική έννοια αδελφάτο είναι σύλλογος σωματείο με ιδιαίτερα στενούς δεσμούς μεταξύ των μελών του η ακόμη επιτροπή με διαχειριστικά καθήκοντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ναούς, νοσοκομεία  Λεξικό Μπαμπινιώτη.

Στην περίπτωση αυτή με τον όρο αδελφάτα μάλλον εννοούνται μερίδια της Μονής που παραλαμβάνουν και κατέχουν και οι εκτός της Μονής ζώντες μοναχοί που τα εκμεταλλεύονται, οπότε ένας τέτοιος μοναχός μάλλον πρέπει να καλήται ληστής.

Πρόκειται για αλλοίωση του μοναχισμού, ο οποίος έχασε την ησυχαστική παράδοση και μεταβλήθηκε σε υλική εκμετάλλευση των μοναστηριών.

Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία των 500 ετών…

Και αφού κάνει μεγάλη ανάλυση αυτής της καταστάσεως που παρατηρείται στους άρχοντες και τον λαό, τους Κληρικούς και τους μοναχούς, τους αστούς και τους χωρικούς, καταλήγει στον υπέροχο αυτόν και σημαντικό του λόγο σε μια ανακεφαλαίωση, στην οποία δίνει τις κατάλληλες συμβουλές για να αποφύγουν το κακό, το οποίο βλέπει καθαρά να έρχεται.

Λέγει ότι βλέποντας πριν σαράντα χρόνια να ερημώνωνται οι πόλεις, να αφανίζωνται οι χώρες, να καίγωνται οι Εκκλησίες, να βεβηλώνωνται τα άγια και να δίδωνται τα ιερά σκεύη στα σκυλιά και ¨παν το ημέτερον γένος, δουλεία παραδιδόμενον και μαχαίρα¨, προσευχόταν στον Θεό να του αποκαλύψη για το που οφείλεται αυτή η εγκατάλειψη του λαού και  η τοσαύτη του Θεού αγανάκτησις καθ ημων.

Και μετά από πολλές προσευχές βρήκε ποιό είναι το αίτιο και θέλει να το αποκαλύψη, την ημέρα αυτή, ενώπιον των Βασιλέων και των αρχόντων και όλου του λαού, γιατί φοβάται, μήπως τιμωρηθή αν σιωπήση.Και η αιτία της οργής του Θεού και της δικαίας Του αγανακτήσεως κατά των Ρωμαίων είναι το πωλείσθαι καθ’ εκάστην το του Χριστού σώμα και αίμα, παρά των λεγομένων πνευματικών και αγοράζεσθαι προς υμών των χριστιανών .

Διαμαρτύρεται για το γεγονός αυτό και επικαλείται ως μάρτυρες τον χορό των αγίων και των αγγέλων.

Ζητά από τους άρχοντες τον Κλήρο και τον λαό να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό για να γίνη η του γένους ανάκλησις και να είναι μαζί τους ο Θεός, γιατί διαφορετικά θα πάθουν χειρότερα από εκείνα που έπαθεν η παλαιά Ιερουσαλήμ, που κυριεύθηκε από τους εχθρούς.

Σαφώς  αναφέρεται στην πτώση της Κωνσταντινουπόλεως της νέας Ιερουσαλήμ  Ζητά από τους κατοίκους να μετανοήσουν, γιατί αν δεν γίνη αυτό, η καταστροφή θα είναι τόσο μεγάλη που όλα τα έθνη και οι μέλλουσες γενεές θα λένε σε παρόμοιες περιπτώσεις:

μη πάθοιμεν α οι Ρωμαίοι πεπόνθασιν.

Εδώ πρέπει να παρατηρηθή ότι παραμονές της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και της Αυτοκρατορίας οι κάτοικοί της δεν λέγονταν Βυζαντινοί ,που ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τους Φράγκους,αλλά Ρωμαίοι.

Δεν αρκείται, όμως, ο Ιωσήφ Βρυέννιος σε γενικές προτροπές για μετάνοια, αλλά την συγκεκριμενοποιεί και με αυτόν τον τρόπο αναλύει στην πραγματικότητα τι θα πη να πωλούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή αναφέρεται στην ανάξια μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, την τέλεση διαφόρων αμαρτιών από Κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, τις οποίες δεν εξομολογούνται και την προδοσία της πίστεως.

Και επειδή μερικοί ισχυρίζονταν ότι πριν αποθάνη κανείς θα έπρεπε να κοινωνήση χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ο Ιωσήφ Βρυέννιος  λέγει ότι κανένας δεν πήγε στην Κόλαση, επειδή δεν   πρόλαβε να κοινωνήση των Αχράντων Μυστηρίων, την τελευταία στιγμή εννοείται αφού ζούσε σε μετάνοια μέσα στην Εκκλησία αλλά μύριοι κολάσθηκαν δια το αναξίως μεταλαβείν.

Γι’ αυτό συνιστά στους Χριστιανούς να εξομολογούνται και να τηρούν τον χρόνο αποχής από την θεία Κοινωνία που θα επιβληθή από τον πνευματικό για την θεραπεία κάθε αμαρτήματος.

Είναι σημαντικός αυτός ο λόγος του μεγάλου διδασκάλου του γένους μας πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, που δείχνει ποιά είναι τα πνευματικά αίτια της πτώσεως της Βασιλευούσης των πόλεων και ποιά πρέπει να είναι η αληθινή ζωή των Κληρικών και Χριστιανών που θέλουν να είναι και να λέγωνται ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Τα διάφορα δεινά έχουν κυρίως και προ παντός πνευματικά αίτια, έστω κι αν δεν θέλουμε να τα εντοπίζουμε.

Δεν πρέπει να παραμένουμε μόνον σε πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά θα πρέπη να βλέπουμε και την πνευματική διάσταση του θέματος, αφού ο Θεός διευθύνει την ιστορία.

Άλλωστε η χιλιόχρονη Ρωμαϊκή – Βυζαντινή Αυτοκρατορία διατηρήθηκε τόσα χρόνια, γιατί βίωνε την ορθόδοξη πίστη αφού το πρότυπό της, κατά βάση, ήταν ο αγιασμός και η συμμετοχή στην δόξα του Θεού.

Αυτοί οι λόγοι του Ιωσήφ Βρυεννίου αναφέρονται και σε μας, αφού τόσο στην εθνική, όσο και στην οικογενειακή και προσωπική μας ζωή, πρέπει να στηριζόμαστε σε πνευματικά θεμέλια.

Τα χωρία μακάριος ο λαός ου εστι βοηθός Κύριος ο Θεός αυτού και μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον έχουν πνευματική εφαρμογή και συνιστούν

τον λεγόμενο Πνευματικό Νόμο.

Εάν ζούμε απρεπώς, τότε ο Θεός προς παιδαγωγία και από αγάπη επιτρέπει διάφορα δεινά για να μετανοήσουμε.

Ο προφητικός λόγος του διδασκάλου του γένους μας Ιωσήφ Βρυεννίου είναι επίκαιρος.

 

Cactus_Blooms-2_017

 

Αυτά ανέφερε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πριν 10 χρονια θυμίζοντας μας πως όσα ελέχθησαν απο τον Ιωσήφ Βρυένιο δεν μαλάκωσαν τις καρδιές των όσων είχαν απομείνει Ρωμαίων, κι έτσι δεν είδαμε το Θαύμα να σώζεται η Πόλη, αλλά ο Πορθητής Μωάμεθ, έπαιξε το ρόλο που του υπαγόρευσε η ιστορία

Το τραγικό εδώ είναι οτι η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται αενάως, μέχρι τη συντέλεια, κι οι πρωταγωνιστές εμείς δεν μαθαίνουμε απ τα παθήματα μας.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Να κρατάς τις υποσχέσεις σου.

 

Αρέσει σε %d bloggers: