RSS Feed

Tag Archives: κατοπτρικοι Νευρωνες ΚΟΣΜΑΣΕΡ

ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΗ…ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ..

alt

 

Η υποβολή και α υ θ υ π ο β ο λ ή  ουσιαστικά δεν περνά από τον έλεγχο του μετωπιαίου φλοιού, τον έλεγχο δηλαδή της λογικής. 

Στην υ π ο β ο λ ή  έχουμε συνειδητή δράση από κάποιο υποκείμενο που δρα ως πομπός προς κάποιον που λειτουργεί ως δέκτης.

Στην α υ θ υ π ο β ο λ ή  δεν έχουμε έναν συνειδητό ¨πομπό¨. Η συναισθηματική μεταδοτικότητα, στηρίζεται σε παρόμοιους μηχανισμούς. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό, έχει κατανοηθεί ο νευροβιολογικός μηχανισμός αυτής της μετάδοσης με τον ρόλο

των ¨κ α τ ο π τ ρ ι κ ώ ν νευρώνων.

 

alt

 

Αυτή είναι μια διαδικασία που συμβαίνει συνεχώς, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.Ουσιαστικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στην παρατεταμένη παιδική ηλικία όταν ο μετωπιαίος λοβός δεν έχει ωριμάσει,η διαδικασία της μάθησης έχει κυρίως τέτοιο χαρακτήρα.Όλο αυτό το διάστημα είμαστε προγραμματισμένοι  να «μαθαίνουμε»,  δηλαδή να αφομοιώνουμε ότι μας λένε.

Αυτοί που λειτουργούν σαν πομποί σ’ αυτή την περίπτωση είναι τα πρόσωπα που έχουν σημασία για μας,κυρίως οι γονείς σε πρώτη φάση.Τα παιδιά δεν έχουν διαμορφώσει δικές τους απόψεις, περιμένουν την έγκριση από τους μεγαλύτερους.Η αφομοίωση, σ΄αυτό το στάδιο, γίνεται χωρίς την επεξεργασία από το μετωπιαίο φλοιό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει ωριμάσει, μια διαδικασία που προχωρά σταδιακά.Αυτός είναι και ο λόγος που οι εγγραφές που γίνονται στην παιδική ηλικία είναι  ισχυρές και με όσο πιο ισχυρό συναίσθημα επενδύονται τόσο πιο ισχυρές γίνονται.

 

Σχετική εικόνα

 

 

Στο βαθμό που το παιδί ενηλικιώνεται και αναπτύσσονται οι λειτουργίες του μετωπιαίου φλοιού και ο έλεγχος που επιβάλλει, έχοντας αναπτύξει αυτονομία σκέψης, αυξημένη αυτοπεποίθηση,η μετάδοση των πληροφοριών, δράσεων, συναισθημάτων κλπ, περνά από τον έλεγχο της λογικής και αφομοιώνονται αφού περάσουν από αυτή την «αξιολόγηση», με βάση ένα αυτόνομο σύστημα αξιών, γνώσεων που έχει αποκτήσει. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σ’ αυτή την ηλικία είναι οι ανάγκες,επιθυμίες, με κυριότερη αυτην της αποδοχής  Άλλος παράγοντας είναι η έλλειψη αυτονομίας σκέψης,  αυτοπεποίθησης για τις ικανότητές του, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνε

 

Ο τρίτος παράγοντας είναι 

το π ρ ό σ ω π ο που λειτουργεί σαν πομπός αυτής της μετάδοσης που στα μάτια του παιδιού είναι αναβαθμισμένο ως αυθεντία,του οποίου τη γνώμη, θέληση κλπ δεν μπορεί να αμφισβητήσει και ταυτόχρονα επιζητα την αποδοχή του.

Αυτοί οι παράγοντες, ακολουθουν το υποκειμενο εως το τελος της βιολογικης του υπαρξης Κυρίως επειδή τα συναισθήματα ρυθμιζουν όλη τη διάρκεια της ζωής,και πολλές φορές βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τη λογική. Και όταν κυριαρχησει ένα ισχυρό συναίσθημα τότε οι λειτουργίες του μετωπιαίου φλοιού σχεδον αδρανοποιούνται Γι αυτό και κανείς 

δ ε ν είναι α π ρ ό σ β λ η τ ο ς από την υποβολή, αλλα και την αυθυποβολή όλοι έχουμε το αδύνατό σημείο μας που μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου και κατάληψης  του υποσυνείδητου  ακριβως όπως ένας ι ό ς  βρίσκει ένα αδύνατο σημείο εισόδου και καταλαμβάνει τον οργανισμο

 

alt

 

Οι επιθυμίες μας εξάλλου, βασίζονται σε ισχυρές  συναισθηματικές ανάγκες .Η ισχυρή επιθυμία μας υποβαλλει ποιες ιδέες θα δεχθούμε ή όχι. Αυτό γίνεται τόσο στην υποβολή όσο και στην αυθυποβολή. Στα παιδιά η επιθυμία εκφράζεται με την ανάγκη να μεγαλώσουν, να έχουν την αποδοχή των μεγάλων,να γίνουν δεκτοί στην κοινωνία των μεγάλων.Και οι ενήλικοι όμως συνεχίζουν να έχουν επιθυμίες.Στην

α υ θ υ π ο β ο λ ή, ανάλογα προς τα που μετατοπίζει την κλίμακα των συναισθημάτων μας,είτε προς μια θετική εκτίμηση του εαυτού και των δυνατοτήτων του, με ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, είτε προς αρνητικά συναισθήματα 

φ ό β ο υ, α π ε λ π ι σ ί α ς κλπ,μπορούμε να μιλήσουμε για θετική και αρνητική αυθυποβολή Παράδειγμα θετικής αυθυποβολής είναι

το φαινόμενο p l a c e b o   .

 

Σχετική εικόνα

 

Γνωστο ότι ένα 30-40% της δράσης των φαρμάκων οφείλεται σ αυτό Εδώ έχουμε και την ισχυρή επιθυμία να γίνουμε καλά αλλά και τη διαβεβαίωση από μιαν αυθεντία, τον γιατρό που εμπιστευόμαστε και εκπροσωπεί την επιστήμη.Η θετική αυθυποβολή σ’ αυτές τις περιπτώσεις κινητοποιεί την αυτοπεποίθηση, και διώχνει αρνητικές σκέψεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργήσουν¨οι επανορθωτικές δυνάμεις

α υ τ ο ΐ α σ η ς¨ που υπάρχουν μεσα μας.

Είναι ακριβως ο μηχανισμός με τον οποίον θεραπεύει η πίστη, όπου έχουμε συνδυασμο της ισχυρής επιθυμίας και πιστης . 

Οι ¨σ α μ α ν ο ι¨ θεράπευαν με παρόμοιο τρόπο, εκει στο ρόλο της υποτιθέμενης δύναμης που θα θεραπεύε,μπαινουν ¨τα πανίσχυρα πνεύματα¨που ο μάγος επικοινωνεί μαζί τους και μόνον αυτός  έχει τη δυνατότητα να τα κινητοποιήσει προς όφελος του ασθενούς. 

Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις γινόταν και κάποιου είδους ¨συμφωνία¨ με το ισχυρό πνεύμα, θεότητα, μιαν ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο ασθενής ή αυτός που ζητούσε κάτι, υποσχόταν να δώσει και αυτός ένα αντάλλαγμα. Η ιδέα της ανταλλαγής ενισχύει την πεποίθηση ότι θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία, μιας και προσφέρουμε και μεις κάτι, δεν ζητάμε μόνο Το αντάλλαγμα ήταν ανάλογο με το μέγεθος του αιτήματος

 

 

alt

 

Και πάλι όμως, όπως και στη θετική υποβολή,ο στόχος είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος,όπου γίνεται κατάληψη του από έναν ι σ χ υ ρ ό  φ ό β ο ,στον οποίον θεωρούμε ότι είμαστε ανίκανοι να αντιδράσουμε και αυτό με τη σειρά του επιδρά σε όλη τη σκέψη αλλά και τη λειτουργία του οργανισμού. 

Η π α ρ ά κ α μ ψ η  του μετωπιαίου φλοιού και του λογικού ελέγχου και εδώ είναι απαραίτητη, αν και όταν γίνεται κατάληψη από ένα ισχυρό συναίσθημα τότε εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία  και ο έλεγχος από τον μετωπιαίο φλοιό. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνες

 

 

Ο λογικός έ λ ε γ χ ο ς  μπορεί να διώξει τον φόβο ή να φέρει την θεωρούμενη ως απειλη στις πραγματικές της διαστάσεις.Όταν θεωρείς ότι δεν μπορείς να αντιδράσεις σε έναν κίνδυνο τότε οδηγείσαι στον π α ν ι κ ό  ή στην αίσθηση της πλήρους παραίτησης και αδυναμίας του εαυτού. Αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες κατ’ αρχήν στην άμυνα του οργανισμού, μια σχέση που έχει αρκετά κατανοηθεί.

Το α ν ο σ ο  σύστημα με το ν ε υ ρ ι κ ό  όπως και το ορμονικό, είναι στενά συνδεδεμένα,έχουν πολλούς κοινούς υποδοχείς και σήμερα σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται ως ένα κοινό ν ε υ ρ ο-ο ρ μ ο ν ο-ανοσοποιητικό σύστημα .Το πόσο ισχυρή είναι η αρνητική αυθυποβολή το είχε επισημάνει ο Φρόιντ, τοτέμ και ταμπού  αν κάποιος παραβίαζε ένα ταμπού η τιμωρία για αυτή την παράβαση ήταν ο θάνατος,αρκεί να έδειχνε ο¨μάγος¨ της φυλής τον παραβάτη και να ανακοίνωνε την τιμωρία που του αρμόζει, ώστε αυτός μετά από λίγο διάστημα  να πέθαινε.

Ο παραβάτης είχε απέναντί του

τη θ έ λ η σ η της φυλής και

το κ ύ ρ ο ς του μάγου, στα οποία θεωρούσε ότι ήταν αδύνατο να αντιπαρατεθεί.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και

η  μ α ύ ρ η  μαγεία στα θύματά της, τα οποία αισθάνονται ανήμπορα απέναντι στις πανίσχυρες δυνάμεις που θεωρεί ότι μπορεί να κινητοποιήσει ο μάγος.Αρνητικές αυθυπο βολές δημιουργούνται και όταν σε μια αντιπαράθεση θεωρήσουμε για κάποιο λόγο ότι ο αντίπαλος υπερέχει, οπότε μπορεί να αυθυποβάλουμε την ιδέα ότι 

θα χ ά σ ο υ μ ε  έτσι κι αλλιώς. Αρνητική αυθυποβολή

ε χ ο υ μ ε  και στην αντιμετώπιση θανατηφορων ασθενειών  ή καταστροφικων όπως πολλά είδη καρκίνου.Το σοκ που δέχεται αυτός που πληροφορείται ότι πάσχει από μια τέτοια ασθένεια και η αίσθηση αδυναμίας,με όλη

την μ υ θ ο λ ο γ ί α  που υπάρχει γύρω από αυτήν, είναι αρκετα για να καταβάλει την άμυνα του οργανισμού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει από μόνο του και στην παραπέρα επιδείνωση.

 

Οι Α υ θ υ π ο β ο λ έ ς   Είτε Θετικές Είτε Αρνητικές, είναι ένα στοιχείο των σχέσεών μας με τους άλλους Όλοι έχουν τα αδύνατά τους σημεία από τα οποία μπορεί να εισχωρήσει μια τέτοιου είδους υποβολή.

Τωρα τί μπορεσατε να καταλαβετε απ ολα αυτα δεν εχει σημασια 

α ρ κ ε ι  να τα  δ ι α β α σ α τ ε

Οι κ α τ ο π τ ρ ι κ ο ι   Νευρωνες, θα κανουν τη σοβαρη δουλεια.

Χαιρετε.

 

 

51f72-165801_246419155471440_100003100712690_449235_70344771_n

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνες

Advertisements

Ο ΑΛ…Η ΚΟΙΛΑΔΑ R I F T..ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…

Ομολογώ οτι δεν είχα πρόθεση να κοινοποιήσω το γράμμα- χείμαρρο, του Αλκιβιάδη  ( συνομηλίκου μου που διαπρέπει σε διάσημο ερευνητικό κέντρο της πολύτιμης , απο πολλές απόψεις, φίλης μας Αμερικής.).

Ομως η παρότρυνση του καλού φίλου Αντώνη Π. με κάνει να σας μεταφέρω ένα απ τα γοητευτικά ¨παραμύθια¨ που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια.

Είπαμε ο Μύθος είναι κάτι μαγικό. Κατ αρχάς σου λύνει τα χέρια. Μπορείς να πείς τις μεγαλύτερες αλήθειες, χωρίς την παραμικρή τύψη, ή ενοχή, αν θέλετε. Κανείς δεν μπορεί να σου πεί το παραμικρό.Ποιός άλλωστε δεν αγάπησε έναν παραμυθά.Εδώ για σειρά ετών , η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έδινε την ψήφο της, σε συγκεκριμμένη οικογένεια, που ούτε είχε την δική μας καταγωγή, αλλά ούτε σέβονταν κι αυτή την θαυμάσια γλώσσα μας,χώρια που μας τρέλλανε στα παραμύθια.

Μου έγραψε ο Αλ (κιβιάδης) : Χαλάμε τον κόσμο , όταν κάποιοι μας λένε οτι καταγόμαστε απ τον πίθηκο. Κι όμως είναι πολύ απλό να τους πούμε πως το 96% όλων των θηλαστικών, που έχουν κάποια γενετική συγγένεια με μας, εξαφανίστηκε, πριν ακόμα μπεί στο ¨καρρέ» ο μακρυνός Νεάντερνταλ.

Αν εξαιρέσουμε την αφεντιά μας,ό λ α  τα λεγόμενα πρωτεύοντα θηλαστικά έχουν σχεδόν εξαφανισθεί.

Μόνο Γορίλες, Ουρακοτάγκοι,Χιμπατζήδες Και Πυγμαίοι Χιμπατζήδες,  Έχουν Απομείνει Σήμερα Αρα μπορεί ,απο απόψεως γονιδιακής, να μοιάζουμε, όμως δεν έχουμε καμμιά σχέση με το ζωϊκό βασίλειο. 

Το εκπληκτικό γεγονός είναι οτι οι σύγχρονοι άνθρωποι  κάτι περίπου σαν έμας χωρίς τις τεχνολογικές μεταλλαξεις  έκαναν την εμφάνισή τους την στιγμή που οι δήθεν πρόγονοί μας βρίσκονταν στο χείλος της εξαφάνισης, λόγω έλλειψης.. φαγητού.

Τα υπόλοιπα των Ν ε ά ν τ ε ρ ν τ α λ , εξαφανίσθηκαν πρίν 340.000 χρόνια μαζί με το 95% των πρωτευόντων θηλαστικών.

 

Η έρευνα στην παλαιοντολογία έκανε άλματα, οταν μπήκε στο τραπέζι το μιτοχονδριακό DNA mitochondrial DNA  της μητέρας μας.

Οι συγχρονοι υπερ-υπολογιστές, μας βοήθησαν να μελετήσουμε τον αριθμό των μεταλλάξεων στο συγκεκριμμένο DNA, και να ξεκαθαρισουμε, μια για πάντα πως η γυναίκα απ την οποία καταγόμαστε,έζησε πριν 150.000 κι είχε ένα ιστορικό όνομα την έ λ ε γ α ν    Ε ύ α . ( και ας μην απορούν οι σκεπτικιστες.).

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό , οι μυθικές αφρικανικές σαβάνες, μας εδωσαν τις απαντήσεις, που μας έλειπαν. Ενα πολύμηνο, πανάκριβο, πολύμοχθο, αλλά και πλούσιο σε εμπειρίες ταξίδι , κατα μήκος των ακτών και λιμνών της κοιλάδας Rift της ανατολικής αφρικής, μου έδωσε ( στον Αλ..) και προσωπικά, πολλές απαντήσεις.Με τον υπολογιστή μου ¨φορτωμένο¨στοιχεία, έψαξα και κατέγραψα τα είδη των οστρακοειδών και του πλαγκτόν , και βεβαιώθηκα οτι αυτά τα δύο ήταν η  σ ω τ η ρ ί α   του ανθρώπου,που ξαφνικά βρέθηκε σ ένα ξένο, αφιλόξενο, εχθρικό, και το κυριώτερο χωρίς τροφές περιβάλλον. Οχι δεν ηταν τα  ψ ά ρ ι α  που βοήθησαν αρχικά.Αυτά ήρθαν μετά 100.000 χρόνια.

 

 

 

Τα   ο σ τ ρ α κ ο ε ι δ ή,   με τα πολύτιμα λιπαρά τους, ήταν η σωτηρία του ιθαγενούς, αλλά και του πρόσφυγα Ανθρώπου.Το τελευταίο κεφάλαιο, παίχτηκε κάπου 40.000 χρόνια πίσω, με την εμφάνιση του Κ ρ ό Μανιόν, που σηματοδότησε αυτό που λέμε πρόοδο.Αυτό ουσιαστικά ήρθε μαζί με την ικανότητα του ανθρώπου να  ψ α ρ ε ύ ε ι.

Η κατανάλωση ψ α ρ ι ώ ν   ( κι όχι του κρέατος) βοήθησε στην ανάπτυξη του νεο-εγκεφάλου, ή νεοφλοιού που μας έδωσε την έλλογη σκέψη.

Εδώ άγνωστε φίλε   ( εννοεί την αφεντιά μου) έρχομαι στο σπουδαιότερο ,αλλά και πιό απλοϊκό κομμάτι ,της επισκέψεώς  μου στην περίεργη αυτή χώρα, που το βιοτικό της επίπεδο, δεν νομίζω να διαφέρει και πολύ απ εκείνο πριν χιλιάδες χρόνια.Αν εξαιρέσει κανείς την σύγχρονη τεχνολογία των δορυφορικων πιάτων , που υπάρχουν παντού και στα φτωχότερα χωριά, όπου το ρευμα το παράγουν  με κινητήρια δύναμη ζώα αλλα και ανθρώπους, βλέπεις οτι ο χώρος αυτός έχει κάτι το ξεχωριστό.

 

 

 

 

Δεν νομίζω οτι αυτοί που σε οδηγούν στο συγκεκριμμένο σημείο, γνωρίζουν ακριβώς την αξία του.Ομως ένα προσεκτικό μάτι βλέπει οτι πράγματι εδώ κάποτε, μια φορά κι ένα καιρό,πριν πολλές χιλιάδες χρόνια κ ά τ ι  υπήρξε, που ήταν ξεχωριστό.Δεν μπόρεσα να βεβαιωθώ οτι ο μυθικός Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς,  μπορεί να ήταν και ιστορικός, όμως τα αισθήματα, στην καρδιά μου με πίεζαν να το παραδεχτω, έστω κι αν η ταξινομημένη, και εκπαιδευμένη σκέψη μου, προέβαλλε αντίσταση.

Λίγες ώρες πριν εγκαταλείψω το περίεργο αυτό μέρος, το τελειωτικό χτύπημα στις αμφιβολίες μου, το έδωσε μια νεαρή, πραγματική καλλονή, μελαμψή, ( δεν θα την έλεγες ποτέ νέγρα ) ξεναγός, που με πλησίασε, σεβόμενη τα χρόνια και τον ιδρώτα μου,και μου είπε μ ενα απλό χαμόγελο.Δεν μπορει κανείς να σας πείσει πως εδώ υπήρξεο Π ρ ώ τ ο ς   Ανθρωπος που  εδημιούργησε ο Θεός απ το ¨χώμα¨,όμως όποιος κι αν ηταν αυτός ο Ανθρωπος, που έζησε εδώ, βοήθησε να υπαρχουμε εμείς σήμερα.Εγώ νομίζω πως Αυτός ηταν ο Α δ ά μ .

Μένει τώρα κι εσείς, φεύγοντας απ εδώ να κάνετε μια καινούργια αρχή.Να πάψετε να τρωτε πτώματα τρομοκρατημένων ,κακοζωϊσμένων, και φριχτά δολοφονημένων ζώων.

Ο ¨Αδαμ¨ μας εμαθε πριν χιλιάδες χρόνια να τρώμε όστρακα και ψάρια κι αυτό κάνουμε.¨

Δεν ξέρω ακόμα και σήμερα αν ο Παράδεισος, ή κάτι σαν κι αυτόν, υπήρξε εκεί, ή οπουδήποτε αλλού.Όμως απο τότε, περιόρισα,και πιστεύω οτι ισως κόψω τελικά το κρέας.Μια και το ψωμί, τα περισσότερα  γαλακτοκομικά, και ¨τρόφιμα σκουπίδια¨ όπως τα αλλαντικά,τάχω απομακρύνει αναγκαστικά  απο χρόνια.

Κλεινω το σημείωμα, με  μιαν υπόδειξη αλλα,και ευχή.Η διατροφή, ή καλύτερα το συγκεκριμμένο είδος της,που μας έκανε.¨α ν θ ρ ώ π ο υ ς¨ είναι και το μόνο που, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, πως μπορεί  να μας διατηρήσει ανθρώπους.

Αυτά σε βιολογικό επίπεδο. Το θεωρητικό κομμάτι, αυτό της πίστης, το αφήνω στους¨εμπειρους¨Θεολόγους, που ξέρω  ότι υπάρχουν στην Πατρίδα.

Φιλικώτατα Αλ (κιβιάδης).

Διευκρινιστικα, θα παρακαλουσα να δειτε με προσοχη το βιντεο που περιγραφει τους ¨κατοπτρικους νευρωνες¨ μια πολυτιμη ¨προικα¨, που μας βοηθησε και μας βοηθα συνεχως να μαθαινουμε, αλλα και μας βεβαιωνει πως ολοι μας δεν ειμαστε παρα μ ι α   φ υ σ η,  με δισεκατομμυρια υποστασεις.Χαιρετε

 

.

.

.

 

 

Αυτά πάνω κάτω, μου έγραψε ο  ΑλΟμως μούστειλε βιβλιογραφία αρκετή για μελέτη πολλών μηνων, που αφορά την σχετική κοιλάδα, τους ανθρώπους της, και τις ερευνες πολλών επιστημόνων απ όλο τον κόσμο σχετικά με την διατροφή του μακρινού μας ¨προγόνου¨.Οι σύγχρονες εξελίξεις, με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα ,( δήθεν για το δικό μας καλό) δείχνουν την μεγάλη χρησιμότητα της σωστής διατροφής στην παρουσία, πορεία κι ολοκληρωση του σύγχρονου ανθρώπου. Τί να το κάνουμε το υπέροχο κινητό τηλέφωνο, ή το ηλεκτρικό, αθόρυβο αυτοκίνητο, οταν μπορεί να πεθάνουμε απ ένα άρχαίο μικρόβιο όπως είναι η E. coli που κατάπιαμε μαζί με την νόστιμη ( απ το γλουταμινικό μονονάτριο), τρυφερή ( απ την..παπαϊνη),ζουμερή μπριζόλα  μας.

 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: