Πόσες ψευδαισθήσεις χωράνε σε μια ιδεολογία; - Documento

 

 

 

Υπάρχει πολιτική χωρίς ιδεολογία; | Η Εφημερίδα των Συντακτών


 

 

 

 

Στις μερες μας με την πανδημια  Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές διαψεύσθηκαν ελπίδες, κατέρρευσαν όνειρα καί προοπτικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον αντίποδα, έχουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία η οποια δεν δέν μπορεί νά μετατραπή σέ ουτοπία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Κοινωνία,  άρχισε μέ τήν ενανθρώπηση τού Χριστού καί τήν αναμενόμενη  Βασιλεία τού Θεού στά έσχατα τής ιστορίας, πού βιώνονται πραγματικά  καί μυστικά από τώρα.

 

 

 

 

 

 

Έτσι, η Ε κ κ λ η σ ί α   τήν τραγικότητα τής σύγχρονης ζωής τήν μετατρέπει σέ ευτυχία, χωρίς  νά αφήνει νά εξελιχθή σέ ουτοπία. Η εκκλησιαστική Κοινότητα  είναι ζωντανό Σώμα, τού οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός, 

¨Ο Ών, Ο Ήν Καί Ο Ερχόμενος¨

καί τά μέλη του είναι οι άγιοι πού ζούν μέ πληρότητα καί αγάπη, μέ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία,άσχετα από τίς κοινωνικές συνθήκες ζωής.

Η όλη πείρα της εν Χριστώ κοινωνίας μέσα στους αιώνες μας έχει δημιουργήσει την βεβαιότητα  ότι μιά κοινωνική ουτοπία μπορεί νά γίνη πραγματικότητα μόνον όταν βρεί τόν ορθό προσανατολισμό της.

Τό ορθό ήθος καί τό ορθό δόγμα τής χριστιανικής ανθρωπολογίας,η οποία εκφράζεται πάντα μέσα από τα  βιωματα,αποτελεί τή μοναδική εγγύηση γιά τή δημιουργία τής ισορροπημένης κοινωνίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήν Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέεται στενά τό δόγμα μέ τήν προσευχή, η συμμετοχή στά Μυστήρια μέ τήν άσκηση, η θεολογία μέ τίς βαθμίδες τής πνευματικής ζωής, πού είναι η κάθαρση, ο φωτισμός καί η θέωση

Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική δέν μπορεί νά υπάρξη  ιδεολογία καί ουτοπία, αλλά πραγματική εμπειρική θεολογία.

Όταν όμως δεν αξιολογείται σωστά η κάθαρση, ο φωτισμός καί η θέωση, τότε η χριστιανική ζωή βιώνεται  ως  ιδεολογία  καί ουτοπία, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν βιώνεται σωστά, δέν είναι ιδεολογία, δέν στηρίζεται σέ αφηρημένες ιδέες, αλλά διαθέτει μιάν ολόκληρη ζωή, είναι πραγματική εμπειρία, πού νοηματοδοτεί ολόκληρο τόν βίο μας, καί σ αυτό συντελεί κατα κύριο λόγο,η ησυχαστική παράδοση.

Ας μήν αναζητάμε ιδέες καί ιδεολογίες, γιατί έρχονται καί παρέρχονται, αλλά ας αρχίσουμε να μελετάμε τήν ζωή τού Χριστού, όπως προσφέρεται  στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία και μπορεί να γεμίσει όλη μας τήν ύπαρξη.

 

Απο το σχόλιο.

¨Κατάρρευση ιδεολογιών καί ουτοπιών¨

του Μητροπολίτου Ναυπάκτου  

 

 

Χαιρετε.