RSS Feed

Tag Archives: αυθυποβολή κοσμασερ

ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΗ…ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ..

alt

 

Η υποβολή και α υ θ υ π ο β ο λ ή  ουσιαστικά δεν περνά από τον έλεγχο του μετωπιαίου φλοιού, τον έλεγχο δηλαδή της λογικής. 

Στην υ π ο β ο λ ή  έχουμε συνειδητή δράση από κάποιο υποκείμενο που δρα ως πομπός προς κάποιον που λειτουργεί ως δέκτης.

Στην α υ θ υ π ο β ο λ ή  δεν έχουμε έναν συνειδητό ¨πομπό¨. Η συναισθηματική μεταδοτικότητα, στηρίζεται σε παρόμοιους μηχανισμούς. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό, έχει κατανοηθεί ο νευροβιολογικός μηχανισμός αυτής της μετάδοσης με τον ρόλο

των ¨κ α τ ο π τ ρ ι κ ώ ν νευρώνων.

 

alt

 

Αυτή είναι μια διαδικασία που συμβαίνει συνεχώς, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.Ουσιαστικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στην παρατεταμένη παιδική ηλικία όταν ο μετωπιαίος λοβός δεν έχει ωριμάσει,η διαδικασία της μάθησης έχει κυρίως τέτοιο χαρακτήρα.Όλο αυτό το διάστημα είμαστε προγραμματισμένοι  να «μαθαίνουμε»,  δηλαδή να αφομοιώνουμε ότι μας λένε.

Αυτοί που λειτουργούν σαν πομποί σ’ αυτή την περίπτωση είναι τα πρόσωπα που έχουν σημασία για μας,κυρίως οι γονείς σε πρώτη φάση.Τα παιδιά δεν έχουν διαμορφώσει δικές τους απόψεις, περιμένουν την έγκριση από τους μεγαλύτερους.Η αφομοίωση, σ΄αυτό το στάδιο, γίνεται χωρίς την επεξεργασία από το μετωπιαίο φλοιό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει ωριμάσει, μια διαδικασία που προχωρά σταδιακά.Αυτός είναι και ο λόγος που οι εγγραφές που γίνονται στην παιδική ηλικία είναι  ισχυρές και με όσο πιο ισχυρό συναίσθημα επενδύονται τόσο πιο ισχυρές γίνονται.

 

Σχετική εικόνα

 

 

Στο βαθμό που το παιδί ενηλικιώνεται και αναπτύσσονται οι λειτουργίες του μετωπιαίου φλοιού και ο έλεγχος που επιβάλλει, έχοντας αναπτύξει αυτονομία σκέψης, αυξημένη αυτοπεποίθηση,η μετάδοση των πληροφοριών, δράσεων, συναισθημάτων κλπ, περνά από τον έλεγχο της λογικής και αφομοιώνονται αφού περάσουν από αυτή την «αξιολόγηση», με βάση ένα αυτόνομο σύστημα αξιών, γνώσεων που έχει αποκτήσει. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σ’ αυτή την ηλικία είναι οι ανάγκες,επιθυμίες, με κυριότερη αυτην της αποδοχής  Άλλος παράγοντας είναι η έλλειψη αυτονομίας σκέψης,  αυτοπεποίθησης για τις ικανότητές του, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνε

 

Ο τρίτος παράγοντας είναι 

το π ρ ό σ ω π ο που λειτουργεί σαν πομπός αυτής της μετάδοσης που στα μάτια του παιδιού είναι αναβαθμισμένο ως αυθεντία,του οποίου τη γνώμη, θέληση κλπ δεν μπορεί να αμφισβητήσει και ταυτόχρονα επιζητα την αποδοχή του.

Αυτοί οι παράγοντες, ακολουθουν το υποκειμενο εως το τελος της βιολογικης του υπαρξης Κυρίως επειδή τα συναισθήματα ρυθμιζουν όλη τη διάρκεια της ζωής,και πολλές φορές βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τη λογική. Και όταν κυριαρχησει ένα ισχυρό συναίσθημα τότε οι λειτουργίες του μετωπιαίου φλοιού σχεδον αδρανοποιούνται Γι αυτό και κανείς 

δ ε ν είναι α π ρ ό σ β λ η τ ο ς από την υποβολή, αλλα και την αυθυποβολή όλοι έχουμε το αδύνατό σημείο μας που μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου και κατάληψης  του υποσυνείδητου  ακριβως όπως ένας ι ό ς  βρίσκει ένα αδύνατο σημείο εισόδου και καταλαμβάνει τον οργανισμο

 

alt

 

Οι επιθυμίες μας εξάλλου, βασίζονται σε ισχυρές  συναισθηματικές ανάγκες .Η ισχυρή επιθυμία μας υποβαλλει ποιες ιδέες θα δεχθούμε ή όχι. Αυτό γίνεται τόσο στην υποβολή όσο και στην αυθυποβολή. Στα παιδιά η επιθυμία εκφράζεται με την ανάγκη να μεγαλώσουν, να έχουν την αποδοχή των μεγάλων,να γίνουν δεκτοί στην κοινωνία των μεγάλων.Και οι ενήλικοι όμως συνεχίζουν να έχουν επιθυμίες.Στην

α υ θ υ π ο β ο λ ή, ανάλογα προς τα που μετατοπίζει την κλίμακα των συναισθημάτων μας,είτε προς μια θετική εκτίμηση του εαυτού και των δυνατοτήτων του, με ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, είτε προς αρνητικά συναισθήματα 

φ ό β ο υ, α π ε λ π ι σ ί α ς κλπ,μπορούμε να μιλήσουμε για θετική και αρνητική αυθυποβολή Παράδειγμα θετικής αυθυποβολής είναι

το φαινόμενο p l a c e b o   .

 

Σχετική εικόνα

 

Γνωστο ότι ένα 30-40% της δράσης των φαρμάκων οφείλεται σ αυτό Εδώ έχουμε και την ισχυρή επιθυμία να γίνουμε καλά αλλά και τη διαβεβαίωση από μιαν αυθεντία, τον γιατρό που εμπιστευόμαστε και εκπροσωπεί την επιστήμη.Η θετική αυθυποβολή σ’ αυτές τις περιπτώσεις κινητοποιεί την αυτοπεποίθηση, και διώχνει αρνητικές σκέψεις, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργήσουν¨οι επανορθωτικές δυνάμεις

α υ τ ο ΐ α σ η ς¨ που υπάρχουν μεσα μας.

Είναι ακριβως ο μηχανισμός με τον οποίον θεραπεύει η πίστη, όπου έχουμε συνδυασμο της ισχυρής επιθυμίας και πιστης . 

Οι ¨σ α μ α ν ο ι¨ θεράπευαν με παρόμοιο τρόπο, εκει στο ρόλο της υποτιθέμενης δύναμης που θα θεραπεύε,μπαινουν ¨τα πανίσχυρα πνεύματα¨που ο μάγος επικοινωνεί μαζί τους και μόνον αυτός  έχει τη δυνατότητα να τα κινητοποιήσει προς όφελος του ασθενούς. 

Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις γινόταν και κάποιου είδους ¨συμφωνία¨ με το ισχυρό πνεύμα, θεότητα, μιαν ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο ασθενής ή αυτός που ζητούσε κάτι, υποσχόταν να δώσει και αυτός ένα αντάλλαγμα. Η ιδέα της ανταλλαγής ενισχύει την πεποίθηση ότι θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία, μιας και προσφέρουμε και μεις κάτι, δεν ζητάμε μόνο Το αντάλλαγμα ήταν ανάλογο με το μέγεθος του αιτήματος

 

 

alt

 

Και πάλι όμως, όπως και στη θετική υποβολή,ο στόχος είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος,όπου γίνεται κατάληψη του από έναν ι σ χ υ ρ ό  φ ό β ο ,στον οποίον θεωρούμε ότι είμαστε ανίκανοι να αντιδράσουμε και αυτό με τη σειρά του επιδρά σε όλη τη σκέψη αλλά και τη λειτουργία του οργανισμού. 

Η π α ρ ά κ α μ ψ η  του μετωπιαίου φλοιού και του λογικού ελέγχου και εδώ είναι απαραίτητη, αν και όταν γίνεται κατάληψη από ένα ισχυρό συναίσθημα τότε εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία  και ο έλεγχος από τον μετωπιαίο φλοιό. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνες

 

 

Ο λογικός έ λ ε γ χ ο ς  μπορεί να διώξει τον φόβο ή να φέρει την θεωρούμενη ως απειλη στις πραγματικές της διαστάσεις.Όταν θεωρείς ότι δεν μπορείς να αντιδράσεις σε έναν κίνδυνο τότε οδηγείσαι στον π α ν ι κ ό  ή στην αίσθηση της πλήρους παραίτησης και αδυναμίας του εαυτού. Αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες κατ’ αρχήν στην άμυνα του οργανισμού, μια σχέση που έχει αρκετά κατανοηθεί.

Το α ν ο σ ο  σύστημα με το ν ε υ ρ ι κ ό  όπως και το ορμονικό, είναι στενά συνδεδεμένα,έχουν πολλούς κοινούς υποδοχείς και σήμερα σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται ως ένα κοινό ν ε υ ρ ο-ο ρ μ ο ν ο-ανοσοποιητικό σύστημα .Το πόσο ισχυρή είναι η αρνητική αυθυποβολή το είχε επισημάνει ο Φρόιντ, τοτέμ και ταμπού  αν κάποιος παραβίαζε ένα ταμπού η τιμωρία για αυτή την παράβαση ήταν ο θάνατος,αρκεί να έδειχνε ο¨μάγος¨ της φυλής τον παραβάτη και να ανακοίνωνε την τιμωρία που του αρμόζει, ώστε αυτός μετά από λίγο διάστημα  να πέθαινε.

Ο παραβάτης είχε απέναντί του

τη θ έ λ η σ η της φυλής και

το κ ύ ρ ο ς του μάγου, στα οποία θεωρούσε ότι ήταν αδύνατο να αντιπαρατεθεί.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και

η  μ α ύ ρ η  μαγεία στα θύματά της, τα οποία αισθάνονται ανήμπορα απέναντι στις πανίσχυρες δυνάμεις που θεωρεί ότι μπορεί να κινητοποιήσει ο μάγος.Αρνητικές αυθυπο βολές δημιουργούνται και όταν σε μια αντιπαράθεση θεωρήσουμε για κάποιο λόγο ότι ο αντίπαλος υπερέχει, οπότε μπορεί να αυθυποβάλουμε την ιδέα ότι 

θα χ ά σ ο υ μ ε  έτσι κι αλλιώς. Αρνητική αυθυποβολή

ε χ ο υ μ ε  και στην αντιμετώπιση θανατηφορων ασθενειών  ή καταστροφικων όπως πολλά είδη καρκίνου.Το σοκ που δέχεται αυτός που πληροφορείται ότι πάσχει από μια τέτοια ασθένεια και η αίσθηση αδυναμίας,με όλη

την μ υ θ ο λ ο γ ί α  που υπάρχει γύρω από αυτήν, είναι αρκετα για να καταβάλει την άμυνα του οργανισμού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει από μόνο του και στην παραπέρα επιδείνωση.

 

Οι Α υ θ υ π ο β ο λ έ ς   Είτε Θετικές Είτε Αρνητικές, είναι ένα στοιχείο των σχέσεών μας με τους άλλους Όλοι έχουν τα αδύνατά τους σημεία από τα οποία μπορεί να εισχωρήσει μια τέτοιου είδους υποβολή.

Τωρα τί μπορεσατε να καταλαβετε απ ολα αυτα δεν εχει σημασια 

α ρ κ ε ι  να τα  δ ι α β α σ α τ ε

Οι κ α τ ο π τ ρ ι κ ο ι   Νευρωνες, θα κανουν τη σοβαρη δουλεια.

Χαιρετε.

 

 

51f72-165801_246419155471440_100003100712690_449235_70344771_n

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κατοπτρικοι Νευρωνες

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: