RSS Feed

Tag Archives: αρθρίτιδα

Η Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α ..ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΟ ΕΠΣΤΑΪΝ ΜΠΑΡ..

 Σχετική εικόνα

Copyright https://kosmaser.wordpress.com/                     

 Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

 Ενα παλιό, συμπαθές, συναισθηματικά φορτισμένο άσμα, που συνέθεσε ο φιλέλληνας Εduardo Bianco , τους στίχους έγραψε ο μεγάλος Αλέκος Σακελάριος, και τραγούδησε η μοναδική Κακια Μένδρη.Περιέγραφε την μοναξιά ως την πιό σκληρή παρέα.

Οντως είναι σκληρή η μοναξια, όμως τώρα πλέον ξέρουμε οτι είναι και ύ π ο υ λ η,  μια και και ρημάζει την μόνη πραγματική άμυνα του οργανισμού μας το ταλαίπωρο

α ν ο σ ο-β ι ο λ ο γ ι κ ό  μας σύστημα, που διαθέτει μηχανισμούς  άμυνας με εξειδίκευση και μνήμη.Εχει την ικανότητα να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη ουσία και να αντιδρά κατάλληλα, ώστε να την εξουδετερώσει.

Η ικανότητα αυτή του οργανισμού μας, να διακρίνει τις ξένες προς αυτόν χημικές ουσίες,ονομάζεται 

α ν ο σ ί α. 

Η ουσία που προκαλεί την απόκριση του ανοσου συστήματος ονομάζεται α ν τ ι γ ό ν ο.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

Η μ ο ν α ξ ι ά   τώρα,πέραν όλων των άλλων, τον καθιστά, τον οργανισμο, επιρρεπή σε καθε είδους νοσηρότητα  μας λένε οι αμερικανοί φίλοι μας.

Πρέπει άραγε να τους πιστέψουμε; Προφανώς ναί.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Συμπεριφορικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Οχάιο,ανεκοίνωσε ότι οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν συχνές

¨ε π α ν ε μ φ α ν ί σ ε ι ς¨ διαφόρων  ι ώ ν   που βρίσκονται, ούτως ή άλλως, σε λανθάνουσα κατάσταση στο σώμα τους,σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σ αυτούς που έχουν μια ¨γ ε μ ά τ η ¨   κοινωνική ζωή.

Το πιό επικίνδυνο όμως είναι οτι ένας μοναχικός, εμφανίζει  περισσότερες

χ ρ ό ν ι ε ς  φ λ ε γ μ ο ν έ ς  στον οργανισμό του, λόγω της αντίδρασης στο χρόνιο στρες της μοναξιάς, κάτι που τον καθιστά πιο ευάλωτο, σε καρδιολογικές κατα κύριο λόγο, παθήσεις. Βλέπουμε λοιπόν πως,

η κ ο ι ν ω ν ι κ ή  απομόνωση και

το α ί σ θ η μ α   μοναξιάς, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο, για τον φτωχό μοναχικό,μιας  κακής υγείας και της εμφάνισης πολλαπλών φ λ ε γ μ ο ν ώ ν, με μη υπολογίσιμες δυσάρεστες συνέπειες.  

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

Σε  200 γυναικες, με μέση ηλικία 51 ετων, που είχαν επιζήσει από καρκίνο του μαστού, και 134 υπέρβαρους μεσήλικες , χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα υγείας έγινε ανάλυση δείγματος αίματος ,για να εντοπισθουν αντισώματα  κατά των ι ώ ν   του  έ ρ π η τ α.  κυτταρομεγαλοϊού και ιού Επστάιν-Μπαρ,τα οποία μπορούν να παραμείνουν χωρίς εκδήλωση  συμπτωμάτων στο σώμα εν υπνώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ,και να ενεργοποιούνται κατά καιρούς Εγινε συσχέτιση του  β α θ μ ο ύ   μοναξιάς και έλλειψης κοινωνικών επαφών , με Το Επίπεδο

Α ν τ ι σ ω μ ά τ ω ν Στο Σώμα, Δηλαδή Εκείνων Των Πρωτεϊνών Που Βοηθούν Το Ανοσο Σύστημα Να Τα Βγάλει Πέρα Με Τον Παθογόνο Μικροοργανισμό,και διαπιστώθηκε,πως ό σ ο  π ι ο  μόνος ένιωθε, και ήταν κάποιος,τ ό σ ο  περισσότερα ήταν τα αντισώματα

κ α τ ά  του  ι ο ύ  του  έ ρ π η  ιδίως κυτταρο μεγαλοϊού στον οργανισμό του, γεγονός που σήμαινε ότι ο ιός ήταν π ι ο  ε ν ε ρ γ ό ς  Παράλληλα, μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος, το επίπεδα

των κ υ τ ο κ ι ν ώ ν  ένα είδος πρωτεϊνών που δείχνουν Τον βαθμό φ λ ε γ μ ο ν ή ς σε ένα σώμα, και διαπιστώθηκε πως , όσο πιο μοναχικός είναι

και ν ο ι ώ θ ε ι   κάποιος, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ιδίως της κυτοκίνης

ι ν τ ε ρ ε λ ε υ κ ί ν η ς .

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

Η χρόνια φλεγμονή με την οποία συνδέεται η εν λόγω πρωτεΐνη, έχει συσχετισθεί, από προηγούμενες μελέτες, με Στεφανιαία Νόσο,

Α ρ θ ρ ί τ ι δ α  ,

Δ ι α β ή τ η Τύπου ΙΙ. 

Ά ν ο ι α, Και Αλτσχάιμερ .

Εδώ Και Χρόνια ,είναι γνωστό,

ότι το χ ρ ό ν ι ο  στρες ενισχύει την εσωτερική φλεγμονή.Η νέα έρευνα δείχνει ότι 

και η μ ο ν α ξ ι ά  ,μπορεί να δράσει  με ανάλογο τρόπο, αφου η ίδια αποτελεί π η γ ή  του χρόνιου στρες.Οι Μοναχικοί Άνθρωποι Τείνουν Να ΥπερΑντιδρούν Στα Αρνητικά Σ υ μ β ά ν τ α   Της Ζωής Τους,με αποτέλεσμα η καθημερινότητά τους να είναι πιο επιρρεπής στο άγχος με  συνέπεια να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματός τους.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

Για παράδειγμα, η συχνή επανεμφάνιση του λανθάνοντος ιού του έ ρ π η ,  σ’ έναν άνθρωπο δείχνει ότι ο οργανισμός του βιώνει χ ρ ό ν ι ο   σ τ ρ ε ς ,

και η μ ο ν α ξ ι ά  του είναι ένας παράγων που επιδεινώνει το στρες, άρα καθιστά συχνότερη και πιο επώδυνη την περιοδική εκδήλωση του έρπη. Και επειδή μπορεί να μη ξέρουμε και πολλά γι αυτόν τον έρπητα, λίγα λόγια για ενημέρωση.Στον άνθρωπο έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα 8 ερπητοϊοί που φέρουν την επίσημο ονομασία  Ανθρώπινος Ερπητοϊός 1-8 ή 

H u m a n   H e r p e s   V i r u s   1-8 

ή πιο απλά HHV 1-8.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

Στην καθημερινή και την κλινική πράξη, όμως,  χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες ονομασίες και συντμήσεις Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ιών της ομάδας του έρπητα είναι ότι μετά την υποχώρηση της αρχικής  λοίμωξης, δ ε ν  εγκαταλείπουν ή εκριζώνονται από τον οργανισμό του ανθρώπου, 

αλλά δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α ι σε λανθάνουσα κατάσταση, που αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί και 

να π ρ ο κ α λ έ σ ε ι   υποτροπιάζουσα πάθηση.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

Ανθρώπινοι ερπητοϊοι   

1.1 Απλός έρπης (HHV-1 και HHV-2) 

1.2 Ανεμοβλογιά – Έρπης ζωστήρος (HHV-3)

1.3 Ιός Epstein-Barr (HHV-4)

1.4 Κυτταρομεγαλοϊός (HHV-5)

1.5 Ανθρώπινοι ερπητοϊοί 6 και 7 (HHV-6 και HHV-7)

1.6 Ερπητοϊός σχετιζόμενος με το σάρκωμα K a p o s i 2

Συχνές ή σοβαρές εκδηλώσεις   

2.1 Ε π ι χ ε ί λ ι ο ς   έ ρ π η ς   

2.2 Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά,

προσπαθούμε να μην αφήνουμε το διαβρωτικό αίσθημα της μοναξιάς να απλώσει τα ¨πλοκάμια¨ του στα κέντρα του αμυγδαλοειδούς πυρήνα, του Ιπποκάμπου και του Ελικα του προσαγωγίου της ψ υ χ ή ς   μας.

Ο εγκέφαλος είναι το εκτελεστικό όργανο.

Ο ηθικός α υ τ ο υ ρ γ ό ς της κ α τ ά ν τ ι α ς   μας είναι η ψυχή μας.

Ενας απλός, εύκολος, και ευχάριστος τρόπος είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσοι δεν ξέρουμε,και μεσω της ε ι κ ο ν ι κ ή ς πραγματικότητας, να βρούμε φίλους, και να ¨εκδικηθουμε¨ την μοναξιά, μ αυτόν τον τρόπο, περιορίζοντάς την στο περιθώριο της ζωής μας. Χαιρετε.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μοναξια

 

 

Copyright https://kosmaser.wordpress.com/

 

 

Advertisements

Η ΑΓΑΠΗ ..Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ..ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ..

 

 

 

 

Η πραγματική αγάπη,όντως μοιαζει στα συμπτώματα με τα αυτο-άνοσα. Ερχεται ξαφνικά χωρίς ειδοποίηση χωρίς κανένα σύμπ-τωμα,και καταλαμβάνει τον ¨άτυχο-τυχερό¨,τον γεμίζει χαρμολύπη γίνεται καθεστώς,καταδυναστεύει τον ευτυχή εραστή και δεν φεύγει με κανένα φάρμακο.Ουτε με κορτιζόνη ούτε με ιχθυέλαια.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πάνδημο άγχος

 

 

Πεθαίνει παρέα με τον ξενιστή της και περνάει σε μιαν άλλη διά-σταση .Εάν είμαστε ικανοί να την κρατήσουμε στη ψυχή μας,αρχι-κά,και μετά στην καρδιά μας μεταμορφωνεται σε Αγάπη για την όντως Ζωή ,την Οδό που οδηγεί στην Αλήθεια.Τότε, και μόνο τότε, Αυτό το άγνω-στο, και θεωρητικά ανιατό σχήμα της αγά-πης,οδηγεί στην αθανα-σία,και αιτία της είναι ένα άλλο προσω-πο,εκείνο του αγαπημένου-αγαπημένης, και μέσω αυτών οδηγού-μεθα , αν ευτυχήσωμε, σε μια τέτοια κατάληξη την αγάπη που δεν ζητά ανταπόδοση.Κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή μας με ένα ,φαι-νομενικά υποκατάστατο τρόπο, που είναι η έλξη μας πρός ένα άλλο πρόσωπο, και μαζί μ αυτό, με κόπο και δάκρυα, και αγώνα, κατορ-θώνουμε, αν είναι ευλογημένο. τυ-χερό λέει ο λαός Να βρούμε την όντως Αγάπη που δεν ζητεί τα εαυτής, και χαρίζει στον άνθρωπο την ΙΑΣΗ. που τόσο ποθούσε και αναζητούσε σ όλη του τη ζω-ή.Τωρα ,σχετικά με τα υπόλοιπα  αυτοάνοσα που μπαίνουν στη ζωή μας χωρίς υποκείμενη ,άμεσα αιτία ξαφνικά απο τύχη.

 

 

 

 

 

Παρηγορούμεθα πιστευοντας οτι η κληρονομικότητα, τα γονίδια, το παντοδύναμο περιβάλον,το πάνδημο άγχος κλπ εχουν μερίδιο στην νοσογένεια μας.Ομως κάτι άλλο κρύβεται πίσω απ τα άγνωστα αυτά νοσήματα.Μια διαφορετικής υφής αιτία.Αν τη ¨χαράξουμε¨ στο κεί-μενο αυτό, είναι πολλοί που θα χαμογελάσουν.Οι περισσότεροι θα το προσπεράσουν, και θα το ξεχάσουν, μια και σε κείνους δεν χτύ-πησε το καμπανάκι.Οσοι ομως άκουσαν απ τον γιατρό τους τη λέ-ξη απομυελίνωση ή καταστροφή των ελύτρων μυελίνης θα απορη-σουν.

 

 

 

Ας είναι.Όλοι έχουμε ακούσει γι αυτα Αξιωμα:Δεν έχουμε την πα-ραμικρή ιδέα για ποιό λόγο ο ίδιος ο αμυντικός μηχανισμός μας , ε-πιτίθεται στα δικά του κύτταρα.Αυτό συμβαίνει σχεδόν για όλα τα αυτοανοσα νοσήματα. Εικαζουμε,Υποθετουμε Τούτο Ή Το Άλλο, Και Επειδή Δεν Γνωρίζουμε,και δεν μπορούμε να μάθουμε Επιχειρούμε Να Καταστειλουμε  Συμ-πτωματα.μια και η αιτία μας διαφεύγει,Με Πρώτο Και Φοβερώτερο. Τον Πονο.Μοιάζουμε έτσι με το σκυλί, που δαγκώνει την πέτρα που του πετάμε,αντί να επι-τεθεί σ εμάς.Ο πόνος είναι το αποτελεσμα κι όχι η αιτία.Η αγωγή, κλασσική:Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κορ-τιζόνη,αντι-TNF, και πάει λέγοντας.Από σφεντόνα μέχρι ατομική βόμβα, για να σκοτώσουμε τα προειδοποιητικά σήματα, που εκπέ-μπει ο ίδιος ο οργανισμός μας, για να μας ειδοποιήσει, οτι κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία του.Θεραπεία; Συμπτωματική.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πάνδημο άγχος

 

 

Τίποτα άλλο. Να μην υποφέρεις. Να μην πονάς, υπερβολικά.Θα έχεις έναν γλυκό, υποφερτό πόνο,να σου θυμίζει την φλεγμονη, γιατί τελικά η αρθρίτιδα είναι φλεγμονή των αρθρώσεων.Μας το υπογραμμίζει η κατάληξη-ιτιδα.οπως λέμε φαρυγγίτιδα ,δερμα-τίτιδα, αγγειϊτιδα, κλπ.Αν μείνουμε στο γεγονός , θα χάσουμε το καράβι. Δηλαδή τί θα μπορούσε να ήταν η αιτία,εκτός φυσικά απ την κληρονομικότητα, που δεν την συζητάμε, που εμείς εγκα-ταστήσαμε αρθρίτιδα;Λίγη ιστορία.

 

 

 

Πρίν είκοσι χρόνια ανακαλύψαμε κάποιες ουσίες που προήγαγαν φλεγμονή.Τις ονόμασαν προσταγλαδίνες, γιατί ο προστάτης ήταν το σημείο που πρωτοαναγνωρίσθηκαν.Οχι και τόσο τυχαίο, μια και τον προστάτη μας (οι ανδρες)τον ταλαιπωρούμε βάναυσα, νομί-ζοντας οτι δεν θα μας κρατήσει κακία, οταν θα βαδίζουμε την εκ-τη δεκαετία της ζωής μας Τότε που αρχίζουν τα προβλήματα με τη δυσουρία, νυκτοουρία κλπ.Στη συνέχεια, μάθαμε και τα λευκο-τρίενια.

 

 

Με τη μελέτη αυτών των δύο κυρίων παραγόντων φλεγμονής,

αρχίσαμε να κατανοούμε πώς ωρισμένες τροφες ,επηρέαζαν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του οργανισμού μας, όπως είναι η αρθριτιδα και το άσθμα.Είδαμε , έκπληκτοι, γιατί η έκπληξη 

ακολουθεί πάντα και τη πιο απλή ιατρική ανακαλυψη, ότι οι ε-σκιμώοι που κατανάλωναν αποκλειστικά ψάρια λιπαρα, δεν ανέ-πτυσαν ποτέ φλεγμονές των  αρθρώσεων.Μήπως οι υπερβολικοί υδατάνθρακες, προάγουν φλεγμονή; Για χρόνια , ο ιατρικός κόσμος το έψαχνε , για να καταλήξει, με την βοήθεια φωτισμένων ερευνη-τών, που δεν αρέσκονται στις εύκολες λύσεις , ν αναγκασθεί να παραδεχτεί ότι: ΙΣΩΣ το ιχθυέλαιο λάδι της σάρκας των λιπαρών ψαριών να βοηθούσε σ αυτό, με κάποια στοιχεία τα -Ω3 λιπαρα οξέα που αυτό περιέχει, και που απέτρεπαν, με κάποιο τρόπο, την φλεγμονή.

 

 

 

Και ποιά ήταν αυτά τα στοιχεία το μάθαμε λίγο αργότερα όταν οι επιστήμονες  πάλι έκπληκτοι έφεραν στο φώς το Εικοσι-πεν-τανοϊκο Οξυ,( ΕΡΑ) Και Το Δοκοσαε-ξανοϊκό Ο-ξύ, (DHAδύο λιπαρα οξέα μακράς αλυσσίδας άνθρακα ,απο-λυτως απαραιτητα για τις κυτταρικές διεργασίες, τα οποία έπαιρναν σε μεγάλες ποσότητεςοι εσκιμώοι, και σε ελάχιστες, οι κατα τα άλλα, καλοζωϊσμένοι αμερικανοί.Τελικά όλοι είδαν οτι τόσο οι προ-σταγλαδίνες όσο και τα λευκοτριένια, παράγονταν απο την διάσπα-ση ενός άλλου λιπαρού οξέος μακράς αλυσσίδας του αραχι-δο-νικου οξεος.Η γνώση αυτή, σήμερα πλέον είναι πεποιθηση.

 

 

 

Οι τροφές πουκαταναλώνουμε είναι η κύρια αιτία παραγωγής των δύο αυτών στοιχείων, που μεταφέρουν πληροφορίες στα κύτταρα, με επακόλουθο τη ρύθμιση του άνοσου συστήματος, και την ανα-πτυξη ή μη φλεγμονών, ανάλογα με το πόσο ψάρι κατανα-λώνουμε, ή πόσο ιχθυέλαιο προσθέτουμε στα γεύματά μας.

Ας έρθουμε στην ουσία: 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πάνδημο άγχος

 

 

Ηκατανάλωση κόκκινου κρέατος,και φυτικών λιπαρών αραβοσιτέλαιο ηλιέλαιο,σογελαιο, αραχιδέλαιο με μεγάλη περιεκτικότητα σε Ω6λι-παρά οξέα, προκαλούν την παραγωγή περισσότερου  αραχιδονικου, 

απ αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός, με αποτέλεσμα την δημι-ουργία λευκοτριενίων που προκαλούν την φλεγμονή.Απέναντι σ αυτά βλέπουμε ότι η κατανάλωση ψαριών λιπαρών, όπως είναι η σαρδέλ-λα, ο γαύρος, ο αγριος σολωμός, κλπ, και συμπληρωματικά η λήψη ιχθυελαίου σε μεγάλες ποσότητες, 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πάνδημο άγχος

 

ρυθμίζουν την παραγωγή των προσταγλαδινών, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο εμφάνισης των λευκοτριενίων, που σε βάθος χρόνου καταστρέφουν τους ιστούς και εγκαθιστούν φλεγμονή.Ισως τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά.Ισως όμως και να είναι. 

 

 

 

Η απόφαση είναι δική μας.Περιορίζουμε το κόκκινο κρέας, και τρώμε άφθονο ψάρι.Μην ξεχνάμε οτι τον μακρινό πρόγονό μας, έσωσαν  τα θαλασσινά τότε 40.000 χρόνια πρίν στην μακρυνή κοιλάδα Rift.Ο ψευδάργυρος και τα πολύτιμα λιπαρά οξέα μακράς αλυσσίδας,του χάρισαν σε σύντομο διαστημα έναν νεο-εγκεφαλο,που τον μετέτρεψε, απ τον ημι-ηλίθιο Νεάντερνταλ στον homo sapiens, που λίγο διαφέρει απο εμάς.Ας το σκεφθούμε λίγο, πριν αποφασίσουμε μια σωτήρια  αγωγή για μείωση της χοληστερίνης μας 

 

 

Συμβουλή της Αλεξάνδρας: Ακούτε κλασσική μουσική κυρίως αν δεν την καταλαβαίνετε ούτε τα λόγια μόνο την φωνή τους ήχους τον παλμό.ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πάνδημο άγχος

ΕΧΩ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ..ΤΟΞΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ..ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ..

Αποτέλεσμα εικόνας για λιπαρα οξέα μακράς αλυσίδας

Για τα  α υ τ ο ά ν ο σ α , δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για ποιό λόγο ο ίδιος ο  α μ υ ν τ ι κ ό ς  μηχανισμός μας , επιτίθεται στα δικά του κύτταρα.

Ε ι κ α ζ ο υ μ ε . Υ π ο θ ε τ ο υ μ ε  τούτο ή το άλλο, και επειδή δεν γνωρίζουμε, επιχειρούμε να καταστειλουμε συμπτωματα,με π ρ ώ τ ο και φοβερώτερο τον πονο.Η αγωγή, κλασσική: Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, κορτιζόνη, αντι-TNF κ.λ.π.  Θ ε ρ α π ε ί α ;  Συμπτωματική. Τίποτα άλλο.

Να μην υ π ο φ έ ρ ε ι ς . Θα έχεις έναν γλυκό, υποφερτό πόνο,να σου θυμίζει την φλεγμονη, γιατί τελικά η αρθρίτιδα είναι φλεγμονή των αρθρώσεων.

Μας πληροφορεί η κατάληξη ¨ι τ ι δ α¨   Oπως λέμε : φαρυγγίτιδα , δερματίτιδα, αγγειϊτιδα, κλπ.Αν μείνουμε στο γεγονός , θα χάσουμε το ¨καράβι¨.Δηλαδή τί θα μπορούσε να ήταν  η  α ι τ ί α , εκτός φυσικά απ την κληρονομικότητα, που δεν την συζητάμε, που εμείς εγκαταστήσαμε αρθρίτιδα; 

Λίγη ιστορία.Πρίν είκοσι χρόνια ανακαλύψαμε κάποιες ουσίες που προήγαγαν φ λ ε γ μ ο ν ή. Τις ονόμασαν προσταγλαδίνες, γιατί ο προστάτης   ήταν το σημείο που πρωτο-αναγνωρίσθηκαν.Στη συνέχεια, μάθαμε και

τα  λ ε υ κ ο τ ρ ι ε ν ι α.

Με τη μελέτη αυτών των δύο παραγόντων φλεγμονής αρχίσαμε να κατανοούμε πώς ωρισμένες τροφες επηρέαζαν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις  του οργανισμού μας,όπως είναι η αρθριτιδα και το άσθμα. Είδαμε ,έκπληκτοι, γιατί η έκπληξη ακουλουθεί πάντα και τη πιο απλή ιατρική ανακαλυψη,ότι οι εσκιμώοι που κατανάλωναν αποκλειστικά ψάρια λιπαρα,  δεν ανέπτυσαν ποτέ φλεγμονές των  αρθρώσεων.Για χρόνια , ο ιατρικός κόσμος το έψαχνε,για να καταλήξει με την βοήθεια και υποβολή των χρηματοδοτών του, φαρμακευτικών εταιριών , να αναγκασθεί να παραδεχτεί ότι

Ι σ ω ς το  ι χ θ υ έ λ α ι ο   λάδι της σάρκας των λιπαρών ψαριών να βοηθούσε σ αυτό, με κάποια στοιχεία 

τα Ω 3 λ ι π α ρ α   οξέα που αυτό περιέχει και που απέτρεπαν την φλεγμονή.Και ποιά ήταν αυτά τα στοιχεία το μάθαμε λίγο αργότερα όταν οι επιστήμονες πάλι έκπληκτοι έφεραν στο φώς το Εικοσιπεντανοϊκο Οξυ Και Το Δοκοσαεξανοϊκό Οξύ, δύο   λιπαρα  οξέα  μακράς αλυσσίδας άνθρακα απολυτως απαραιτητα για τις κυτταρικές διεργασίες,τα οποία έπαιρναν σε μεγάλες ποσότητες οι εσκιμώοι, και σε ελάχιστες οι κατα τα άλλα καλοζωϊσμένοι αμερικανοί.

Αποτέλεσμα εικόνας για λιπαρα οξέα μακράς αλυσίδας

Τελικά όλοι είδαν οτι τόσο οι προσταγλαδίνες όσο και τα λευκοτριένια, παράγονται απο την διάσπαση ενός άλλου λιπαρού οξέος μακράς αλυσσίδας του

α ρ α χ ι δ ο ν ι κ ο υ   οξεος.

Η γνώση αυτή, σήμερα πλέον είναι πεποιθηση.Οι τροφές που καταναλώνουμε είναι η αιτία παραγωγής των δύο αυτών στοιχείων, που μεταφέρουν ¨πληροφορίες¨ στα κύτταρα, με επακόλουθο τη ρύθμιση του άνοσου συστήματος, και τη αναπτυξη ή μη φλεγμονών, ανάλογα με το πόσο ψάρι  καταναλώνουμε, ή πόσο ιχθυέλαιο προσθέτουμε στα γεύματά μας.

Αποτέλεσμα εικόνας για κόκκινου κρέατος,

Ας έρθουμε στην ουσία

Η κατανάλωση  κ ό κ κ ι ν ο υ  κρέατος, και φυτικών λιπαρών  αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σογελαιο, με μεγάλη περιεκτικότητα σε ω6 λιπαρά οξέα, προκαλούν την παραγωγή περισσότερου αραχιδονικου απ αυτό που χρειάζεται  ο οργανισμός,με αποτέλεσμα την δημιουργία λευκοτριενίων που προκαλούν την φλεγμονή. Απέναντι σ αυτά βλέπουμε ότι η κατανάλωση ψαριών λιπαρών, όπως είναι η σαρδέλλα, ο σολωμός, κλπ, και συμπληρωματικά η λήψη ιχθυελαίου σε μεγάλες ποσότητες ρυθμίζουν την παραγωγή των προσταγλαδινών, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο εμφάνισης των λευκοτριενίων που σε βάθος χρόνου καταστρέφουν τους ιστούς και εγκαθιστούν  φλεγμονή . Ισως τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά.Ισως όμως και να είναι Η απόφαση είναι δική μας.

Αποτέλεσμα εικόνας για λιπαρα οξέα μακράς αλυσίδας

Αρέσει σε %d bloggers: