RSS Feed

Category Archives: ΙΑΤΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ..ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ.

Αποτέλεσμα εικόνας για καρκινικοι δεικτες

 

Αποτέλεσμα εικόνας για καρκινικοι δεικτες

 

Ν ε ο π λ α σ μ α τ ι κ ο ί  δείκτες, βαρυγδουπος όρος,

Ολοι τους κάνουμε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ολοι τους σιγοκουβεντιάζουμε ξορκίζοντάς τους Μα τί είναι τέλος πάντων αυτοί οι νεοπλασματικοί δείκτες;Πόσο αξιόπιστοι είναι και σε τί χρησιμεύουν; Αρχικά είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι οι νεοπλασματικοί δείκτες.

Δ ε ν  Αποτελούν Χρήσιμο Εργαλείο Για Τον

Α π ο κ λ ε ι σ μ ό   Του Καρκίνου Ή Για Την Οριστική Διάγνωσή Του.Μπορούν όμως να φανούν χρήσιμοι για την παρακολούθηση της κλινικής π ο ρ ε ί α ς , της εξέλιξης της θεραπείας και μερικές φορές να φανούν χρήσιμοι για την εκτίμηση της έκτασης του  πιθανού

ν ε ο π λ ά σ μ α τ ο ς .

Ας δούμε τα κυριότερα ένζυμα που μπορεί να αυξηθούν κατά τον καρκίνο και προσδιορίζονται εύκολα στον ορό του αίματος: 

 

Σχετική εικόνα

 

 

Α) Η Αλκαλική Φωσφατάση Και γ- Γλουταμυλ -Τρανσφεράση Τα δύο παραπάνω ένζυμα αυξάνονται σε 

η π α τ ι κ έ ς  μεταστάσεις, σε 

ο σ τ ι κ έ ς  μεταστάσεις και στη

μυελογενή λ ε υ χ α ι μ ί α. 

Το πλακουντιακό ισοένζυμο της αλκαλικής φωσφατάσης βρίσκεται αυξημένο στο 30% των καρκίνων των ωοθηκών, σε καρκίνους του ενδομητρίου, του πνεύμονα, και του μαστού .

Το εντερικό ισοένζυμο της  απαντάται αυξημένο σε κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα. Τέλος,

η γ-GT αυξανεται κ υ ρ ί ω ς  στο μεταστατικό  καρκίνωμα του ήπατος.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Γαλακτική αφυδρογονάση

 

 

 

Β) Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) είναι ιδιαίτερα αυξημένη  στο μεταστατικό καρκίνωμα του ήπατος, στα λεμφώματα και στην οξεία λευχαιμία.

Περίπου 50% των ασθενών με κακοήθη  νεοπλάσματα  παρουσιάζουν αλλοιώσεις της εικόνας της LDH κατά την ηλεκτροφόρηση των ισοενζύμων της.

Πολλές όμως φορές, οι αλλοιώσεις αυτές δεν είναι ειδικές και δ ε ν  έχουν μεγάλη διαγνω στική αξία.Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, την αύξηση του LDH-5 ισοενζύμου στο καρκίνωμα του προστάτη, και του LDH-3 ισοενζύμου στα κακοήθη λεμφώματα και στην ενεργό χρόνια κοκκιοκυτταρική λευχαιμία. 

Γ) Κρεατινική κινάση (CK) To ένζυμο αυτό, καθώς και το ισοένζυμό του CK-BB, παρουσιάζεται αυξημένο σε διάφορους καρκίνους προστάτη, μαστού, μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα, παχέος εντέρου στο 30% των αρχόμενων μορφών.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Γαλακτική αφυδρογονάση

 

 

Δ) Η  α μ υ λ ά σ η  του ορού αυξάνει στο 8-40% των περιπτώσεων καρκινώματος του παγκρέατος.

 

Ε) Η όξινη φωσφατάση του ορού αυξάνει στο 80% των ανδρών με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και στο 25% των περιπτώσεων χωρίς μεταστάσεις.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για καρκίνου του παχέος εντέρου

 

 

ΣΤ) Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) ορού  Εκφράζεται κατά την κυτταρική ανάπτυξη και αποτελεί ¨γλυκοπρωτεΐνη¨ επιφανείας, που αλληλεπιδρά με τον μικροσκελετό του κυττάρου  και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία σε ασθενείς με νεοπλασίες. Η κύρια χρήση του συνίσταται στην ¨μετεγχειρητική¨ παρακο λούθηση του παραμένοντος,μεταστατικού ή υποτροπιάζοντος καρκίνου του παχέος εντέρου και λιγότερο άλλων τύπων καρκίνου.Λόγω της χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας που διαθέτει,δεν συνιστάται ως εξέταση αποκλεισμού ή μη της κακοήθους νεοπλασίας. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Γαλακτική αφυδρογονάση

 

 

Το  ή π α ρ   είναι ο κύριος ιστός μεταβο λισμού του CEA ,επομένως καλοήθη ηπατικά νοσήματα που εμποδίζουν την ηπατική λειτου ργία συνήθως προκαλούν αύξησή του στον ορό.

Οι φυσιολογικές τιμές είναι 0,1 – 5 ng / ml .

Είναι αυξημένο σε καρκίνο, ενώ παρατηρείται μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ κακοήθων και καλοήθων νεοπλασιών,δηλαδή η αύξηση της συγκέντρωσής του στον ορό είναι ενδεικτική

κ α ι   ό χ ι   διαγνωστική καρκίνου.

Τέλος, είναι αυξημένο στο 30 % των ασθενών  με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στο 65 % των ασθενών με άλλου τύπου καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και σε μη κακοήθεις φλεγμο νώδεις  παθήσεις του πεπτικού συστήματος ελκώδη κολίτιδα, πεπτικό έλκος, χρόνια παγκρεατίτιδα .

Α – Εμβρυική σφαιρίνη (AFP) ορού 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Εμβρυική σφαιρίνη (AFP)

 

H ΑFP είναι μια γλυκοπρωτεΐνη με αυξημένες δομικές ομοιό τητες με την αλβουμίνη. Θεωρεί ται ότι έχει ρόλο μεταφορικής πρωτεΐνης στο έμβρυο για τη μεταφορά των λιπαρών οξέων και των οιστρογόνων και συμβάλλει στην εμβρυϊκή αιμοποίηση.

Οι φυσιολ τιμές είναι μικρότερες από 15 ng/ml.

Kατά την 30η εβδομάδα της κύησης οι συγκεντ ρώσεις της στον ορό της εγκύου είναι μέχρι 250 ng/ml.

Ο προσδιορισμός της AFP βοηθά στον έλεγχο αποκλεισμού ελαττωμάτων του εμβρύου και παθήσεων του πλακούντα κατά την κύηση. 

Είναι  η λ α τ τ ω μ έ ν η στην

τ ρ ι σ ω μ ί α  21. Συνδυάζοντας τα επίπεδα της AFP στον ορό της εγκύου με τον προσδιο ρισμό της ελεύθερης

ο ι σ τ ρ ι ό λ η ς  και της χοριακής γοναδοτροπίνης,  μπορούν να ανιχνευθούν σε μεγάλο ποσοστό οι περιπτώσεις

του σ υ ν δ ρ ό μ ο υ  D o w n . Απο κεί και περα στο χέρι των γονιών ο δύσκολος ρόλος της διακοπής ή μη

της κ ύ η σ η ς ,όπως λέμε ¨χαριτωμένα¨ την εντολή δολοφονίας του προβληματικού κατα την κοινωνία μας εμβρύου.Καληνύχτα σας..γενικως.

 

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Εμβρυική σφαιρίνη (AFP)

Advertisements

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.. ΜΙΖΕΡΙΑ.

Αποτέλεσμα εικόνας για κατάθλιψη

 

Τα κόκαλα και η σπονδυλική στήλη είναι θέση ¨προβολής¨ της συναισθηματικής φόρτισης, και η συναισθηματική κατάσταση καθρεφτίζεται στα οστά σαν  πόνος.Όταν ένας ¨πονεμένος¨ αποτανθεί σε ορθοπαιδικό, λόγω πόνων στα οστά, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται είναι αρνητικές και δεν δείχνουν κάτι παθολογι κό, τότε το πιο πιθανό, είναι ο πόνος να οφείλεται σε ψυχοσωματικά αίτια, μεταξύ των οποίων και η 

κ α τ ά θ λ ι ψ η .

Το ποσοστό των πόνων στα οστά και τη σπονδυλική στήλη που οφείλονται σε ψυχοσωματικά αίτια κυμαί νεται από 17% έως 40% και σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να δεί κάποιον συνάδελφο της Αλεξ, ακριβως ψυχιατρο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Οστεοπόρωση

 

Η Οστεοπόρωση, είναι μία χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, η οποία μειώνει σταδιακά την πυκνότητα και την ποιότητα των οστών και με το πέρασμα των χρόνων, και εφ όσον δεν παιρνουμε τα μέτρα μας, αυτά γίνονται λεπτά και εύθραυστα. Στην χώρα μας, μετά τα 60 ,το 1/3  των γυναικών και ένας στους 10 των ανδρών θα παρουσιάσουν οστεοπόρωση  ενώ στα 80, μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους οκτώ άντρες θα υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Οστεοπόρωση

 

 

 

Η οστεοπόρωση, όπως και η υπέρταση,  εξελίσσονται προοδευτικά, και για μακρό χρονικό διάστημα, χωρίς κλινικές εκδηλώσεις Αν την υπέρταση τη θεωρούμε σιωπηλό δολο φόνο, την οστεοπόρωση την ονομάζουμε ύπουλο κλέφτη γιατί μας στερεί την ποιότητα στη ζωή μας.Ομως, όπως και να το κάνουμε μας προ ειδοποιει, με προοδευτική ¨κύφωση¨ και έντονους πόνους στη σπονδυλική στήλη, που μπορεί να οφείλονται σε μικροκατάγματα της οσφυικής και θωρακικής μοίρας. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Οστεοπόρωση

 

 

Η διάγνωσή μπαίνει, με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και δεν έχει καμμία σχέση με  το ασβέστιο του αίματος , που μπορεί να είναι φυσιολογικό. 

Το ασβέστιο του αίματος,δεν αποτελεί δείκτη για την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση, καθ εαυτή, είναι πολυπαραγοντική νόσος.  Παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση οστεροπόρωσης είναι η κατανάλωση υπερβολικης ποσότητας κρέατος, που αυξάνει την αποβολή ασβεστίου με τα ούρα , η κατάχρηση αλκοόλ  γιατί ελαττώνει την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο , οι καφέδες ,το τσάι και το αλάτι γιατί συμβάλουν στην αποβολή ασβεστίου με τα ούρα , η έλλειψη βιταμίνης D  λόγω  ελλιπούς ή και παντελούς αποφυγής έκθεσης στον ήλιο  και η κληρονομικότητα.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για χαλαρό περπάτημα.

 

 

Η οστεοπόρωση δ ε ν  αποτρέπεται.Απλά συμβαίνει μ ε  ή  χ ω ρ ί ς  υπατιότητα μας.Οταν Μιλάμε Για Πρόληψη της οστεοπό ρωσης , έχουμε μπροστά μας το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής, και προφανώς της άσκησης.Κι οταν λέμε άσκηση, δεν εννοούμε τίποτα περισσότερο απο μισή ώρα γρήγορο βάδισμα ,με δρασκελισμό τουλάχιστον 60 εκατ κι άλλη μισή ώρα χαλαρό περπάτημα.Κι αυτό τρεις φορές την εβδομάδα , για τους άνδρες και τις γυναίκες της τρίτης πιό ευτυχισμένης  και χαρούμενης ηλικίας.

 

Σχετική εικόνα

 

Καιρός να ανακαλύψουμε την μεσογειακή δίαιτα  των γονιών μας, που έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά, και πάντα μπορούμε να βάλουμε μια καινούργια αρχή στη ζωή μας.

Ολα τα παραπάνω αφορούν την καταστολή.

Γιατί ομως να πάμε στα άκρα;

Υπάρχει κι η πρόληψη.Διαβάστε, ενημερωθείτε για ένα σπάνιο δώρο του Θεού,που υπάρχει παντού και το λένε σπαθόχορτο, βαλσαμόχορτο, βοτάνι του Αϊ Γιάννη, και μπορεί να προλάβει αυτήν την κατάρα.Υπάρχει σε τιτλοποιημένες ακριβείς δόσεις. Δοκιμάστε το.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για την μεσογειακή δίαιτα

ΚΙ ΟΜΩΣ…ΜΠΟΡΕΙ..

ΠΡΩΤΑ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ Η ΨΥΧΗ..ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αρρώστιες της ψυχής

 

 

Οι αρρώστιες της ψυχής , επηρεάζουν τη σωματική μας υγεία.

Βρέθηκε λοιπόν ο Χριστός σ ένα σπίτι ,στην πόλη Καπερναούμ, κι  Απ’ ό,τι φαίνεται, το πλήθος που είχε μαζευτεί για να τον ακούσει ήταν μεγάλο και δύσκολα μπορούσε να μπεί κανείς μέσα σ αυτό.Από την άλλη πάλι, Τέσσερις Άνθρωποι Είχαν Αναλάβει Να Μεταφέρουν Έναν Παραλυτικό Μπροστά Στον Ιησού. Από την πόρτα ήταν αδύνατο να περάσουν. Η επιθυμία τους όμως να δει ο Ιησούς τον παράλυτο φίλο τους ήταν μεγάλη.

Ετσι σκέφτηκαν ένα ¨κόλπο¨ Ανέβηκαν  στην στέγη, έβγαλαν τα κεραμίδια και κατέβασαν  απ εκεί το κρεβάτι με τον παράλυτο μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων. 

Η δική τους π ί σ τ η  στη δύναμη του Χριστού, αλλά και η αγάπη για τον φίλο τους, ήταν τόσο μεγάλες, που ξεπερασαν τα εμπόδια του κόσμου.Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη των, δ ε ν  έ κ α ν ε  διάλογο.Είδε πως δεν υπήρχε λόγος για κάτι τέτοιο.Ετσι, του λέει,Τέκνον ¨Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες¨Τον ονομάζει παιδί του του χαρίζει την υ ι ο θ ε σ ί α. Απορία σε όλους, αλλά και σε μας.Ο άνθρωπος πήγε εκεί για να γιατρευτεί και όχι να πάρει άφεση αμαρτιών. Ο Χριστός όμως, Βλέποντας τη δυσπιστία και την καχυποψία των παριστάμενων ανθρώπων κυρίως αυτών ¨του νόμου¨, των γραμματέων,που θεώρησαν οτι ηταν βλάσφημο να συγχωρεί κάποιος άνθρωπος τις αμαρτίες και όχι ο Θεός, τους ρωτά:¨Τι είναι πιο εύκολο¨ Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες ή να γιατρευτεί ένας άρρωστος.Και απευθυνόμενος στον παράλυτο, του λέει  να σηκωθεί και να περπατήσει, παίρνοντας και το κρεβάτι του μαζί.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αρρώστιες της ψυχής

 

 

 

Οι αρρώστιες μας και η φθορά του σώματος, αποτελούν συνέπειες της αμαρτίας μας. Η σύγχρονη επιστήμη μιλά για ψυχοσωματικές νόσους, στις οποίες ο ψυχισμός π.χ. το άγχος, ο  φ ό β ο ς  της αρρώστιας αλλά και του θανατού μπορεί να προκαλέσει αρρώστια, αλλα και τον θάνατο.

Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς,  παρομοιάζει τον παράλυτο, με την άρρωστη ψ υ χ ή  και λέει ότι¨ οι τέσσερις άνθρωποι-φίλοι του¨που τη μεταφέρουν μπροστά στον Χριστό, είναι

Οι Αρετές Του Μετανοούντος Ανθρώπου:

Η Διάθεση Απομάκρυνσης Από Την Αμαρτία ,

Η Αυτοκριτική και αυτοταπείνωση,

ο αυτοεξευτελισμός,

Η Εξομολόγηση,

Και οπωσδήποτε  Η Θερμή Προσευχή.

Η ο ρ ο φ ή  που διαλύεται είναι ο ξιπασμενος νους, που δεν επιτρέπει τη μετάνοια.

Αφού πετάξει μακρυά

τα κεραμμίδια-λ ο γ ι σ μ ο ύ ς   του,τότε και μονον τότε

κατεβαίνει ο  ν ο ύ ς  στην καρδιά, όπου τον περιμένει ο λυτρωτής-θεραπευτής Χριστός για να του θεραπεύσει την ψυχή.

Οταν δε η ψυχή θεραπευτεί με την άφεση που της παραχωρεί ο ίδιος ο Χριστός ,

Τότε είναι σε θέση να κουβαλήσει

μ ό ν η   της και το ¨κρεβάτι¨ που τη μετέφερε προηγουμένως , δηλαδή το πρώην  

ακινητοποιημενο

β ρ α χ υ κ υ κ λ ω μ ε ν ο  απ τους λογισμούς ανθρώπινο σώμα που επιστρέφει στην κανονικη ,κατάστασή του πλήρως θεραπευμένο.

Ο Χριστός λέει

στον ¨θ ε ρ α π ε υ μ έ ν ο¨ πλέον άνθρωπο, Πάρε Το Κρεββάτι Σου Και Πήγαινε.Ετσι η επαφή του¨ άρρωστου ανθρώπου¨με τον ¨Λόγο¨. έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή του στην πρώτη κατάσταση,

ώστε υ γ ι ή ς  πλέον να αντιμετωπίσει την πρόκληση της καθημερινότητος, με απώτερο σκοπό, την επιστροφή του

στην ο ν τ ω ς ¨Ζ ω ή¨.

 

 

 

 

Παρακαλω δειτε το εξαιρετικο βιντεο, στο οποιο ο Μητροπολιτης Ναυπακτου εξηγει τί ακριβως ειναι ο Νους του ανθρωπου..

 

 

 

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ¨ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¨

Αποτέλεσμα εικόνας για Το Επεισοδιο Της Χαναναιας.

 

 

Σχετική εικόνα

 

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ενός εξευτελισμού, ενός διασυρμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  μέσω των ανεκδιηγήτων σκουπιδιών που ανερυθρίαστα μας προβάλλει η τηλεόραση.

Πολλά σύγχρονα γεγονότα παγκόσμια, κοινωνικά, προσωπικά, πολλές καταστάσεις, πολλές πληροφορίες, πολλά δημόσια και μη πρόσωπα παρελαύνουν, τρέχουν μπροστά στα μάτια μας. Ζητούν μιαν αξιολόγηση, μιαν ερμηνεία, μια τάξη. Ανάλογα με την άποψη του παρατηρητή, αλλάζουν και μέγεθος, σημασία και δύναμη όλα αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα.

Ολοι κυνηγούν την μεγάλη είδηση.Ποια είναι, λοιπόν, η μεγάλη είδηση;

Ποιο Ειναι Το Πραγματικο Προσωπο Της Ημερας;

Πάμε πίσω 2000 χρόνια.Τήν εποχή του Χριστού έγινε ένα, ένα γεγονός, το οποίο διασώζει ως ¨είδηση¨ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.

Ειναι Το Επεισοδιο Της Χαναναιας.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Το Επεισοδιο Της Χαναναιας.

 

 

Μια Γυναικα, Αλλοεθνης, Ενοχλει Εναν Διδασκαλο Ιουδαιο, Σε Δημοσιο Χωρο, Για Ενα Προσωπικο Της Προβλημα.

Ο Διδασκαλος Αυτος Της Μιλα απότομα, απαξιωτικά.Εκεινη  Εξευτελιζει Ακομη Περισσοτερο Τον Εαυτο Της, Και Τελικα  Εκεινος,Την Επαινει Για Την Σταση Της Και Της Διδει Υποσχεση Οτι Θα Ικανοποιηθη Το Αιτημα Της.

Αυτό υπήρξε το γεγονός.Ποια ομως είναι Τα οντολογικά στοιχεία αυτού του φαινομενικά ασήμαντου επεισοδιου;

Γιατί, αυτή η γνωστή – άγνωστη  περικοπή, αυτή η τόσο τρυφερή, μες στην σκληρότητά της, μας φανερώνει, ή μας κρύβει, πολλές πραγματικότητες, όπως συνηθίζει ο λόγος του Ευαγγελίου να κάνει;

Ξεχωρίζουμε Την Αναζητηση Της Θεραπειας Στο Προσωπο Του Χριστου.Μιαν αναζήτηση που κονιορτοποιεί κάθε κατεστημένο,ρατσιστικό δικαίωμα. Υπερβαίνει την ευδαιμονιστική ερμηνεία του κόσμου,και έχει ως τέλος την ¨υιοθεσία¨.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Το Επεισοδιο Της Χαναναιας.

 

 

Η δια της θεραπείας, ελευθέρωση του ανθρώπου εν τω προσώπω Ιησού Χριστού.

Αραγε πόσοι από εμάς, τους ταλαίπωρους θεατές του παραλόγου,που διαδραματίζεται σήμερα, έχουμε συνειδητοποιήσει τα πιό πάνω;

Πόσοι  απο εμάς έχουμε αντιληφθεί οτι ο Χριστός μας προσφέρει ί α σ η  και όχι ψευτοθεραπείες, στις χρονίζουσες ασθένειές μας; 

Αβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.Χαιρετε.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Το Επεισοδιο Της Χαναναιας.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ…Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

Σχετική εικόνα

 

Ο Κιμωνας ηταν συγκλονισμενος. Εχω καρκινο. Μου το ειπε ο γιατρος.Χαμογελασα και τουπα πως γινονται λαθη. Αδυνατον.Ηταν πεπεισμε νος πως εχει καρκινο,και θα

π ε θ α ν ε ι   συντομα.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κοσμασερ εικονες

 

 

Εάν σοκαριστούμε από την απαισιόδοξη διάγνωση του ογκολόγου και αισθανθούμε μεγάλο φόβο θανάτου,ο εγκέφαλός μας θα αρχίσει καινούργιο πρόγραμμα παραγωγής υπερκυττάρων στον π ν ε ύ μ ο ν α,  Που Αργότερα Θα Εγκαταστήσει Εναν  Καρκίνο Του Πνεύμονα. Και ούτω καθ εξής, μέχρις ότου επέλθει ο  θάνατος.Ξερουμε πλεον πως  ο εγκέφαλος δε σφάλει ποτέ και από την άλλη,πως ε ν ε ρ γ ο π ο ι ε ί   όλες τις πιθανότητες ώστε να εγγυηθεί στο άτομο την επιβίωση.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κοσμασερ εικονες

 

Συμπερασματικα και συγκλονιστικα,Καμιά πάθηση, καμιά ανισορροπία μας, δεν οφείλεται στην τύχη.Ό λ α  εκδηλώνονται 

σ ύ μ φ ω ν α   με τους νόμους της Βιολογίας των Ζωντανών Όντων Μας συμφερει να μαθουμε τις βασικές αρχές επικοινωνίας , τις οποίες κάθε άνθρωπος θα έπρεπε

να κ α τ έ χ ε ι   δηλαδή Να Εκφράζει  Τα Συναισθήματά Του.Να Τολμά Να Αντιπαρα τίθεται, Με Σεβασμό Βέβαια προς τον αλλον.

Να Αναγνωρίζει Και Να Δέχεται Την Πραγματικότητα Όπως Αυτή Είναι.

Οι Πράξεις Του Να Είναι Προσαρμοσμένες Στην Πραγματικότητα.Να Τελειώνει Τις Όποιες Συναισθηματικές Εκκρεμότητες Έχει Με Τους Άλλους.

 

Σχετική εικόνα

 

 

 

Και πάνω απ όλα να  μ ά θ ε ι 

Να  Σ υ γ χ ω ρ ε ί  γιατί αυτό είναι το συμφέρον του.Όχι, να συγχωρήσουμε τον άλλο για το κακό που μπορεί να μας έχει κάνει.Αλλά Να Συγχωρήσουμε Τον Εαυτό Μας Για Τον Πόνο Που Δεχτήκαμε Να Ζήσουμε Τόσο Καιρό ,Μέχρις Ότου Χαλαρώσουμε Μέχρις Ότου Εκφράσουμε Στον Άλλο Τις Ανάγκες Και Τα Συναισθήματά Μας Μέχρις Ότου Τολμή σουμε Την Αντιπαράθεση. Μέχρις Ότου, Επιτέλους, Αναγνωρίσουμε Και Δεχτούμε Την Πραγματικότητα.Μέχρις Ότου Κλείσουμε Τις Εκκρεμότητές Μας.Όσο και αν μας εκπλήσσει.Υπεύθυνοι Για όλα, Τις Εσωτερικές Συγκρούσεις,Το άγχος και το Στρες Μας,

δ ε ν είναι ποτέ οι άλλοι, ούτε τα γεγονότα.

Ο  τ ρ ό π ο ς  που δεχτήκαμε το γεγονός.

Ο τ ρ ό π ο ς   που το αντιληφθή καμε, το ερμηνεύσαμε, το φιλτράραμε, α υ τ ό ς   είναι πάντα που γεννάει τον πόνο μας ή την χαρά μας.Δηλαδή, τελικά, με πολλή αγάπη, χιούμορ και ταπεινότητα, θα πρέπει να  συγχωρήσουμε τον  ε α υ τ ο  μας για το κακό που

μ α ς κάναμε.Ο λ α  ένα εικονικό παιχνιδι.

Η Ασθένεια Δεν Είναι Μοιραία, Δεν Συμβαίνει Ποτέ Τυχαία.

Α λ λ ά ζ ο ν τ α ς   Τις Συνήθειες μας, Τη Συμπεριφορά Μας, Τους Τρόπους Σκέψης Μας, Τη Συναισθηματική Ζωή Μας, Μπορούμε Να Εξαλείψουμε σε μεγάλο βαθμό Την Επήρεια Των Ασθενειών Πάνω Μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως Ο Χριστός μας έδωσε

μ ί α  μονο καινουργια εντολή.

Να αγαπούμε ο ένας τον άλλο.Χαιρετε

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ..ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

 

Και να που ξαφνικα επεσε η θερμοκρασια.Εδω χρειαζεται προσοχη, να μην αρρωστησουμε.

Σας ξαναθυμιζω  μιαν ασκηση που δεν κοστίζει τίποτα κι είναι απ τις καλύτερες που μπορεί να επιλέξει κάποιος, ιδίως αν βρίσκεται στην καταπληκτική Τρίτη ηλικία.

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh μας λενε με χαμογελο, ότι υπέρβαροι που περπατούσαν γρήγορα για 30-60 λεπτά τη μέρα, έχαναν 3.5 κιλά σε, περίπου, 18 μήνες,ακόμα και αν δεν άλλαζαν καθόλου τις καθημερινές τους συνήθειες.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

 

Το ¨Σκανδιναβικό Περπάτημα¨, λίγοι το γνωρίζουμε, κι εγώ το έμαθα αναγκαστικά, περπατώντας στο χωριό σε μονοπάτια με χόρτο για τον φόβο των ενοχλητικών ερπετων,επειδή χρησιμοποιεί ¨μπαστούνια¨ σαν κι αυτά του σκι, μια παραλλαγή του το ελλειπτικό μηχανημα που χρησιμοποιώ, όταν βαριεμαι να κανω διαδρομο, ή να βγω να περπατησω. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

 

Η χρήση αυτων των μπαστουνιων μας αναγκάζει να περπατάμε με πιο γρήγορο ρυθμό, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πέρα τούτου μειώνεται και η  πίεση που δέχονται οι ευαίσθητοι γοφοί, οι αστράγαλοι και τα γόνατα μας, κατά το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 30%.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

 

Βεβαια είναι λίγο περίεργο να περπατα κανεις στην πόλη με μπαστούνια, αλλά δοκιμάστε το ειμαι σιγουρος ότι θα σας αρεσει. 

Για να δώσετε ένα άλλοθι για τα μπαστούνια σας,ξεκινήστε από την άμμο, ή κάντε μια βολτα στον Υμηττό. Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, που θα σας εκπλήξει επιμένω.Εξ άλλου σημειώστε ότι ξοδεύετε περισσότερη ενέργεια. Κι αυτό, γιατι  οταν το πόδι σας πατάει πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια, βυθίζεται, επομένως οι μύς του ποδιού δουλεύουν πιο σκληρά προκειμένου να μην βυθιστεί και να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

Αν σας αρέσουν οι προκλήσεις, πηγαίνετε σε μια παραλία με βότσαλα.Περπατώντας πάνω σε στρογγυλές πέτρες ή σε ένα εξαιρετικά πετρώδες έδαφος, έχετε ακόμα μεγαλύτερα οφέλη.Το συγκεκριμένο περπάτημα μειώνει την πίεση του αίματος. 

Ξεχάστε, τα γυμναστήρια και τα ιδιότροπα όργανα γυμναστικής. 

Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσετε την διανοητική σας ικανότητα είναι να κάνετε έναν απλό περίπατο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

Το Περπάτημα  Είναι Η Νέα Τάση στη γυμναστική γενικως. Ηδη βλέπουμε  τα πεζοδρόμια να γεμίζουν με ανθρώπους που περπατάνε,σας θυμιζω τη μοδα του jogging την δεκαετία του 1970. Το περπάτημα είναι ασκηση μετριας έντασης.Δυναμώνει και σταθεροποιεί τους μύς γύρω από τις σημαντικότερες αρθρώσεις , μειώνει την κούραση και την πίεση που ασκείται στους χόνδρους και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για καταπόνηση και τραυματισμό των αρθρώσεων. 

Θυμηθειτε.

Είμαστε  φτιαγμένοι για να περπατάμε.και τώρα, ξαφνικά, καθόμαστε. Κι υστερα αναρωτιώμαστε γιατί υποφέρουμε από χίλια μυρια χάλια,ενω ενας καθημερινός περίπατος μειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών,του καρκίνου, της όποιας οστεοπόρωσης και κυρίως της μάστιγας του αιώνα μας του διαβήτη.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

 

Ένα Γρήγορο Περπάτημα γύρω απ το τετρά γωνο  μας,στη γειτονιά μας ,μπορεί να βοη θήσει στη πρόληψη ενός ευρύτερου φάσματος διαταραχών, μέχρι και στη φοβερή μαστιγα της γνωστικής κατάπτωσης.

Διαβαζε άνοια, αλτζχαιμερ, πάρκινσον.

Το χαζεμα  στις βιτρίνες δεν βοηθα στο να κεφαλοποιησετε το περπάτημα.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

Μαθετε την τεχνική του περπατηματος.

Δεν είναι δυσκολη.Όρθιο  κατά το δυνατόν,  το κορμί με τα χέρια στο πλάι και την κοιλιά μέσα έτσι ώστε να δουλεύουν οι βασικοί μύς. Κοιτάμε μπροστα στα 5-6 μέτρα με χαλαρούς τους ώμους  μας. 

Οι  αγκώνες γύρω στις 90 μοίρες και τα χέρια ελαφρώς χαλαρωμένα. 

Οχι σφιγμένες τις γροθιές σας. 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

Πατάμε πρώτα τη φτέρνα, ένα βήμα μπροστά με το δεξί πόδι και τα χέρια προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν το αριστερό χέρι κινείται μπροστά, το δεξί πόδι να κινείται προς τα πίσω.Προσοχή Μεταφέρουμε το βάρος μας μέσω της φτέρνας, στο δεξί πόδι. Προσεξτε τωρα.Είναι λάθος να αφήνουμε τα χέρια να αιωρούνται ,χαλαρα κι ανεμελα,προς πάσα κατεύθυνση Το σωστό είναι  μπρος και πίσω.Είναι δύσκολο να περπατάμε με χωρίς την ώθηση που δίνει η κίνηση των χεριών.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκανδιναβικό Περπάτημα

 

 

Δεν βάζουμε τα παλια μας παπούτσια  στο περπάτημα, αλλά ουτετα παπούτσια τρεξίματος  αν έχουμε τέτοια,απλά γιατι από κατασκευης εχουν υψηλή φτέρνα για να ελέγχουν την κίνηση του πίσω μέρους του ποδιού. 

Αυτό το χαρακτηριστικό όμως δεν είναι απαραίτητο για το περπάτημα. Αντίθετα, κουράζει υπερβολικά τους μύς της κνήμης, προκαλώντας πόνο και φλεγμονή. 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

Υπάρχουν συγκεκριμένα παπούτσια, ειδικά για περπάτημα, τα οποία έχουν  μεγαλύτερη καμπύλη στο σημείο των δακτύλων απ’ ότι τα παπούτσια για τρεξίμο, εύκαμπτη σόλα ,που προστατεύει από τους κραδασμούς και τρυπες για να αναπνέουν από το πάνω μέρος.  Οι μπότες και τα σανδάλια είναι για άλλη δουλειά και ακατάλληλα για περπάτημα, καθώς δεν λυγίζουν κι έχουν δύσκαμπτες σόλες.

Θυμηθείτε όταν περπατάμε συχνά, βελτιώ νουμε την φυσική μας κατάσταση αλλά και την διανοητική μας υγεία.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

 

 

Μόνο Δέκα Λεπτά περπάτημα την ημέρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την επιθυμία για τσιγάρο σε όσους προσπαθούν να το κόψουν.Οι σχετικά μικρές δόσεις γυμναστικής μπορούν να βοηθήσουν στον ελεγχο και την ασυγκράτητη επιθυμία για τσιγάρο. Αλλα και στα συμπτώματα στέρησης.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

 

Το περπάτημα μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και να αποτρέψει την απώλειά της. Μια μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 2,200 Γιαπωνέζους και Αμερικάνους, ηλικίας 71-93 ετών, έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι άντρες που δεν μπορούν να περπατήσουν ή περπατάνε λιγότερο από 200 μέτρα την ημέρα,έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν άνοια και Alzheimer απ’ ότι εκείνοι που περπατάνε περισσότερο από 3 χιλιόμετρα την ημέρα.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

 

Είναι αποδεδειγμένο και πέρα πασης αμφι σβητησης το γεγονός πως το γρήγορο περπάτημα, συνδεεται με την πρόληψη πολλών ασθενειών, από καρκίνο μέχρι διαβήτη.

Ξανασκεφθειτε το Χαίρετε.

Αποτέλεσμα εικόνας για το γρήγορο περπάτημα,

 

Αρέσει σε %d bloggers: