RSS Feed

Daily Archives: 22 Ιανουαρίου, 2022

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ..

 
 

Οι 7 καταγγελίες του Ιησού Χριστού στους διεφθαρμένους υποκριτές Γραμματείς  και Φαρισαίους

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Μια Και Μοναδική Φορά Ο Ιησούς, μιλησε στους μαθητές Του για τους Φαρισαίους, εκτοξεύοντας τα φοβερά  ουαί..Του  επτά στον αριθμό.

 

 

 

 

 

 

 

Οι υποκριτές στον χωρο της Εκκλησίας δεν έλειψαν ποτέ Και σήμερα υπάρχουν και προσπαθούν να κρατηθούν  στο φώς της υποτιθέμενης τήρησης της νομικιστικής δεοντολογίας. Λεει ο Χριστος

 

 

 

Ο Χριστός και οι Φαρισαίοι

 

 

Αφήσατε αυτούς που είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών

Πόσοι και πόσοι δεν παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες, και εξακολουθούν και σήμερα να παρουσιάζονται στους ανθρώπους ως ¨φωτισμένοι¨, δάσκαλοι, γκουρού  επιχειρώντας να γίνουν οδηγοί. 

Κάθε άλλος δρόμος ή οδηγός, πέραν από Εκείνον που Μόνος στην ιστορία δήλωσε:

 

 

 

 

Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι εμού  

 

 

 

Φέροντας μέσα μας τη νέκρωση του Κυρίου Ιησού» | Πεμπτουσία

 

 

Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών, και πάσης ακαθαρσίας.

Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας. 

Αυτο το διπλό Ουαί αποκαλύπτει την αλήθεια των πραγμάτων, παραμερίζοντας την ψεύτικη πρόσοψη της ευσεβοφάνειας.

 

 

ΤΑ ΕΠΤΑ ΟΥΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.. | Kosmaser's Weblog

 

 

 

Λόγια όμορφα, κτιρια πλούσια, τελετουργίες εντυπωσιακές, εικόνα συγκινητική που πίσω της κρύβονται Έχθραι, Έριδες, Ζηλοτυπίαι, Θυμοί, Μάχαι, Διχοστασίαι, Αιρέσεις, Φθόνοι Και Άλλα Έργα Της Σαρκός, για τα οποία το Πνεύμα του Θεού βεβαιώνει ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει 

 

 

 

 

Ο Ιησούς δεν μίλησε ποτέ άλλοτε στο λαό με παρόμοιο τρόπο, μα ούτε και προς τους αμαρτωλούς τελώνες.

Ο Κύριος ήταν ο πιο γνήσια ευσεβής άνθρωπος που έζησε ποτέ πάνω στη γη. Όμως η ψυχή Του αηδίαζε τη θρησκευτική προσποίηση και την υποκρισία.

 

 

 

 

Ανθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται σ αυτό το κεφάλαιο του Ματθαίου, δεν έλειψαν ποτέ. Εντούτοις, ποτέ οι ανάξιοι αυτοί θρησκευτικοί ηγέτες δεν βρέθηκαν χωρίς οπαδούς.Οπως δε θα γράψει ο Παύλος οι άνθρωποι αρέσκονται ν’ ακολουθούν τέτοιους δασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν κι είναι για τούτο υπεύθυνοι και αυτοί.

 

 

 

 

Προσευχή χωρίς ευλάβεια / Ορθοδοξία

 

 

 

 

Ομως δεν παύουν οι πράξεις τους να θυμίζουν τους φαρισαίους της εποχής του Χριστού.Τί κι αν μέχρι στιγμής διαλανθάνουν της τιμωρίας.Τα φοβερά Ουαί του Χριστού θ ακουστούν κάποια στιγμή, κι αν μεν είναι κατα την διάρκεια αυτής της ζωής, υπάρχει η ευκαιρία του εξιλασμού Αν όμως διελθόντες τον Ρουβίκωνα, τους ξυπνήσει ο ανελέητος Αδης.Τότε Κύριος Οίδε Του Κλαυθμού Και Οδυρμού Των

 

Χαιρετε..

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: