RSS Feed

Daily Archives: 26 Αυγούστου, 2019

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…ΕΞ ΑΚΡΑΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ.

 

Σχετική εικόνα

 

Το DNA εἶναι καθοριστικο στήν πορεία της ζωης, και  ἀφορᾶ τό σῶμα,  τοῦ ἀνθρώπου.

Δέν ἔχει σχέση μέ τήν ψυχή. Μεχρις οτου ἡ ψυχή ενωθει με τό σῶμα, τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης .

Δέν ἔχει σημασία τό DNA, ἀλλά τό τί ἡ ψυχή ἀφήνει ὡς ἴχνη πάνω του 

Ὅλοι οι προπατορες, μεταγγίζουν συμπεριφορες, γιατί ἡ λειτουργία τῆς ψυχῆς ἀποτυπώνεται σάν στάση ζωῆς, σάν συμπεριφορά θετική ἤ ἀρνητική καί στό σῶμα. Ὑπ’ αὐτή τήν ἔννοια, λέγει ὁ ἅγιος Πορφύριος ὅτι μέσα μας κουβαλᾶμε¨τούς αἰῶνες¨   

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

Αὐτές οἱ ¨πληροφοριες,ὅταν ἐξ ἄκρας συλλήψεως  ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ τήν ψυχή, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Θεό, προσλαμβάνει η ψυχη  τά χαρακτηριστικά τοῦ  ὑ λ ι κ ο ῦ    ἀπό τό ὁποῖο προερχόμαστε. Ἡ  ψυχή δέν ἔχει κληρονομικότητα Ἔχει τελειότητα.  Προέρχεται ἄμεσα ἀπό τόν Θεό. Προσλαμβάνει, ὅμως, τά ζωντανά σημάδια πού ἄφησαν πάνω στό βιολογικό γονιδίωμα οἱ ψυχές πού ζωοποίησαν καί δραστηριοποίησαν τά σώματα τῶν γονιῶν καί τῶν παππούδων μας.  Αὐτά κολλᾶνε πάνω στήν ἀρτιγέννητη ψυχή κάθε ἐμβρύου κατά 30%, καί ἀποτελοῦν βασικό γνώμονα στήν ἐξέλιξή της.

 

Σχετική εικόνα

 

 

 

Τήν ἀναλογία 30% πνευματικό γονιδίωμα καί 70% προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀνέφερε σέ πνευματικά του παιδιά ὁ ἅγιος Πορφύριος. Πάνω σ’ αὐτό τό μυστήριο ἐδράζεται ἡ λειτουργία καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος συνολικά.

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

Κληρονομοῦμε γονιδιακά τήν φθορά καί τήν θνητότητα.Βέβαια ἡ προαίρεση μπορεῖ νά τά ἀλλάξει αὐτά, γιατί δέν εἴμαστε καταδικασμένοι καί ὅμηροι τῆς κληρονομικότητάς μας. Δέν ἔχουμε ἀπόλυτο προορισμό.προαίρεση δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν σκέψη, μέ τήν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου, εἶναι κίνηση τῆς ψυχῆς πού, ὅταν φωτισθεῖ ἀπό τόν Θεό, προτιμᾶ τό ἀγαθό, καί ἀντιλαμβάνεται ὅτι τό κληροδότημα πού ἔχουμε μέσα μας καί μᾶς πιέζει εἶναι ἀντίθετο μέ τόν αἰώνιο προορισμό μας.  Ὁπότε δέν παραδιδόμαστε σ’ αὐτό, ἀλλά τό ἐκλαμβάνουμε ὡς στάδιο ἀγῶνα.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

Ὅταν δέν ὑπάρχει θεία χάρις, τότε τό 30% ζυμώνει τό 70%. Ἀντίθετα ὁ πνευματικός ἀγώνας, ἡ μετάνοια ὡς βίωμα διαρκείας καί ἡ καθαρή ἐξομολόγηση, ἀφανίζουν ἀπό τήν κυτταρική μνήμη ὅλα τά ἀρνητικά βιώματα καί τίς παραστάσεις πού ἀφομοιώσαμε ἀπό τό γενετικό ὑλικό τῶν γονέων καί τῶν ἄμεσων προγόνων μας, μέχρι 7ης γενεᾶς περίπου.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

Γι’ αὐτό γράφει ὁ ὅσιος Πορφύριος ὅτι μία δυνατή ἐξομολόγηση ἀπαλλάσσει τήν ψυχή ἀπό ἐμβρυακά τραύματα καί ἄσχημα γονιδιακά κληροδοτήματα πού ἐπηρεάζουν καθοριστικά τήν λειτουργία της. Ἡ προαίρεση, ἐπιβεβαιώνεται ὡς κίνηση τῆς ψυχῆς,  σέ ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

Λένε π.χ. οἱ βιολόγοι ὅτι 95% τό DNA τοῦ πιθήκου καί τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἴδια. Τί σημαίνει αὐτό; Οτι σκέτο τό DNA δέν ἔχει καμιά σημασία, ἀλλά ἡ ψυχή πού λειτουργεῖ αὐτό τό ὑλικό καί τό διαφοροποιεῖ ἐντελῶς. Οἱ ἴδιοι οἱ βιολόγοι λένε ὅτι οἱ πρωτεΐνες πού παράγονται ἀπό τό DNA,  εἶναι 80% διαφορετικές ἀπ εκεινες τοῦ πιθήκου.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 


Δέν ἔχει καμία σημασία τό DNA, ἀλλά τό τί ἡ ψυχή ἀφήνει ὡς ἴχνη πάνω του καί τό τί θέλει ἡ ἴδια. Τήν ἀντανάκλαση καί ἐκτύπωση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ σώματος στήν ψυχή καί τἀνάπαλιν, τήν βλέπουμε καί στήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν ἅδη. Ἀναφέρεται ἐμπειρικά ὅτι ἐκεῖ ὁ ἅδης ἐπικράνθη  βλέποντας ἄνθρωπο θνητό πού εἶχε θεωθεῖ καί ἦταν γεμᾶτος πληγές. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

 

Κατάστικτον τοῖς μώλωψι καί πανσθενουργόν.  Και πῶς εἶδε τίς πληγές τοῦ Χριστοῦ  ὁ ἅδης, ἀφοῦ τό σῶμα μαζί μέ τήν Θεότητα παρέμεινε μέσα στόν τάφο;  Ὁπότε, οἱ πληγές πού εἶχε ὁ Χριστός ἦταν ἤ πληγές τῆς ψυχῆς ἤ πληγές τῆς Θεότητος.

Τό δεύτερο ἀποκλείεται, ὁπότε πρέπει νά ὁμολογηθεῖ ὅτι ἦταν πληγές τῆς ψυχῆς.

Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατόν οἱ πληγές τοῦ σώματος, πού ἔγιναν ἀπό τά φρικτά πάθη νά θεωρηθοῦν καί πληγές τῆς ψυχῆς;

Αὐτό τό φοβερό γεγονός ἔχει τήν ἑρμηνεία του. Κατά τήν διάρκεια τοῦ πάθους, ὅταν ἔπασχε τό σῶμα, δέν συνέπασχε ἡ Θεότητα, ἀλλά παρέμεινε ἀπαθής. Ὅμως μαζί μέ τό σῶμα συνέπασχε καί ἡ ψυχή τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ ἅγιος καί θεοειδέστατος νοῦς Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐξηγεῖ ὅτι ἀπό τίς ἐνέργειες τῆς ψυχῆς, ὁ νοῦς, ἡ διάνοια καί ἡ δόξα ἐνεργοῦν χωρίς τήν συνέργεια τοῦ σώματος.

Αὐτές ἐνεργοῦν καί ὅταν τό σῶμα ἠρεμεῖ. 

Οἱ ἄλλες ὅμως ἐνέργειες τῆς ψυχῆς, ἤτοι ἡ αἴσθηση καί ἡ φαντασία δέν μποροῦν νά ἐνεργοῦν χωρίς τό σῶμα. Ἔτσι, ὅταν μαστιγωνόταν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί βασανιζόταν, τότε οἱ τύποι καί οἱ ἀμυδρές φαντασίες τῶν μαστίγων καί τῶν παθῶν χαράσσονταν κ α ί στήν ψυχή τοῦ Χριστοῦ  Ἐπομένως, τά σημάδια τοῦ σώματος διαβιβάστηκαν καί στήν ψυχή, καί αὐτά εἶδε ὁ ἅδης καί τρόμαξε  Τό ἴδιο γίνεται, κατ ἀναλογία, σέ κάθε ἀνθρώπινη περίπτωση. Ἡ ψυχή ἀφήνει τά σημάδια της στό σῶμα μέ τό ὁποῖο εἶναι ¨συνημμένη¨ καί μάλιστα κατά ἐκτυπώτερο τρόπο στήν κυτταρική μνήμη, στό DNA Καί τά βιώματα πάλι τοῦ σώματος διαπορθμεύονται, ἀντανακλῶνται στήν ψυχή, ἡ ὁποῖα τά διακρατεῖ , καί τήν χαρακτηρίζουν αἰώνια.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κληρονομοῦμε γονιδιακά

 

 

 

Πηγη :  ἀρχιμανδρίτης Ἀντωνίος Φραγκάκης 

 

Αρέσει σε %d bloggers: