RSS Feed

ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ..ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ..

alt

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Πυρετός

 

Κάθε Πυρετός Που Επιμένει, χαρακτηρίζεται αγνώστου αιτιολογίας (ΠΑΑ).Είναι ο πυρετός, που 3 τουλάχιστον φορές, βρέθηκε ίσος ή πάνω από 38,3 °C,  διάρκειας πανω απο 3 εβδομάδες και δεν έχει τεθεί διάγνωση ύστερα από 1 εβδομάδα νοσηλείας στο Νοσοκομείο μετα την σχετική κλινική και εργαστηριακή διεύρυνση.Μερικοί περιορίζουν το ύψος του πυρετού κάτω των 38,3° C  εφ’ όσον συνυπάρχουν φλεγμονώδη φαινόμενα.Στον πυρετό άγνωστης αιτιολογίας δεν περιλαμβάνονται  οι ανοσοκασταλμενοι.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Πυρετός

 

Οι Λοιμώξεις αποτελουν το 30% περίπου των περιπτώσεων .Τα Νεοπλάσματα το 20%,  ενώ  Τα Νοσήματα Του Κολλαγόνου, και τα αδιάγνωστα , περίπου ποσο στό, ανά 50%.Ο ρευματικός πυρετός επιδημιολογικά τείνει να εξαφανιστεί όμως παλαιά λοιμώδη νοσήματα όπως η λιστερίωση, σαλμονέλλωση, επανεμφανίζονται με απειλητικότερο χαρακτήρα ή και προστίθενται, με αυξανόμενη συχνότητα, νέα νοσήματα όπως η ΗΙV λοίμωξη, η Ν.Ν. Lyme, Ν. Λεγεωνάριων, ενδοκαρδίτιδα (με μπαρτονέλλα quintara στους άστεγους της Αμερικής, σύνδρομο sweet και πυρετός εκ φαρμάκων. )

 

 

alt

 

 

Στις μικρές ηλικίες (<6 χρόνια ) επικρατούν τα λοιμώδη ενώ μεταξύ στα 6-16 προέχουν τα νοσήματα του κολλαγόνου Στην τριτη ηλικα  (πανω από 65 χρό νια) κορυφαία θέση στη λίστα αιτίων πυρετού άγνωστης αιτιολογίας έχει η κροταφική αρτηριϊτιδα,Τα Ενδοκοιλιακά Αποστήματα, Τα Λεμφώματα, Η Φυμα τίωση, Οι Υποτροπιάζουσες Πνευμονικές Εμβολές 

Ο Πυρετός Εκ Φαρμάκων.

 

 

alt

Αντίθετα με τον πυρετό πρόσφατης έναρξης στον παρατεινόμενο , τα τρία πρώτα μείζονα αίτια (λοιμώδη, φλεγμονώδη και νεοπλασματικά νοσήματα) ευθύνονται μό λις για το 20% των περιπτώσεων ,ενω το υπόλοιπο μεγαλύτερο μέρος (80%) κα λύπτεται από την ομάδα των διαφόρων αιτίων με προεξεχοντα τα κοκκιωματώδη νοσήματα, την Αγκυλωτική Σ.Α. και τον Μεσογειακό πυρετό χωρίς να αποκλεί ονται ο καθέξιν πυρετός, Cα παχέος εντέρου, λεμφώματα, ιστιοκυττώσεις και ορισμένα σπάνια σύνδρομα.

 

 

alt

 

 

Πάντως,στο 50% των περιπτώσεων παραμένει αδιάγνωστος.Κατ’αρχήν ( κατά κανονα.) θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται περί πραγματικού και όχι ψευδούς πυρετού ή ακόμη καθ έξιν πυρετού  (ως ακραία επίταση φυσιολογικού φαινομένου με άνοδο της φυσιολογικής θερμοκρασίας κατά τις απογευματινές ώρες έλλειψη ταχυκαρδίας, εφιδρώσεων, φλεγμονωδών φαινομένων).

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Μη ουσιώδη φάρμακα

 

Μη ουσιώδη φάρμακα θα πρέπει να διακόπτονται.Θα Πρέπει Να Λαμβάνεται Λεπτομερές Ιστορικό με έμφαση στο παθολογικό, χειρουργικό ιστορικό, στα επιδημιολογικά στοιχεία (επάγγελμα, ταξίδια, συγκατοίκηση με ζώα) και στις ατομικές συνήθειες sex, τοξικές ουσίες, χρήση οινοπνευματωδών και να γίνεται πλήρης φυσική εξέταση με συχνή επανεξέταση και ανασκόπηση-επανεκτίμηση  όλων των γραπτών πληροφοριών ή εξετάσεων του φακέλου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ιστορικου.Ο καθορισμός του τύπου του πυρετού (συνε χής, διαλείπων τριταίος, τεταρταίος, κυματοειδής, περιοδικός, της διάρκειας και της πορείας του ) έχει ως γνωστό σημαντική διαγνωστική αξία.

 

alt

 

Συνωδά συμπτώματα ή εκδηλώσεις υπάρχουν πάνω από 20%-50% των περι πτώσεων, όμως αναδεικνύονται μόνον ύστερα από επανειλημμένη φυσική εξέταση και Ανάκριση Του Αρρώστου Σε Τρίτο Βαθμό, (έκφραση του αειμνηστου καθηγητού  Γαρδίκα.) Στο συνήθη έλεγχο δεν θα πρέπει να παραλείπονται:  η LDΗ, η CΡΚ, το μετατρεπτικό ένζυμο, η φερριτίνη .Οι υπέρηχοι είναι εξέταση επιλογής για την διερεύνση της Καρδιάς,Των Χοληφόρων – Παγκρέατος – Νεφρών – Και Έσω Γεννητικών Οργάνων,ενώ η αξονική τομογραφία του μεσοθωρακίου του οπισθο-περιτοναϊκού χώρου – σπονδυλικής στήλης  και προ πάντων για την ανάδειξη ενδοκοιλιακών αποστημάτων. Με τά ποικίλα σπινθη ρογραφήματα είναι δυνατό να αναδείξουνε λοιμώδεις,φλεγμονώδεις ή νεοπλα σματικές εστίες και κυρίως Οστεομυελίτιδα, Σαρκοείδωση,  Θυρεοειδίτιδα Και Γιγαντοκυταρική Αρτηριίτιδα.Είναι προφανές όπως, σε κάθε περίπτωση,η αιτιολογική θεραπεία είναι η πιο ασφαλής αντιμετώπιση.Σε περιπτώσεις ΠΑΑ που ύστερα από αρκετή διερεύνηση Δεν Τίθεται Η Διάγνωση  και η κλινική κατάσταση του αρρώστου ραγδαίως επιδεινώνεται,Τότε Οφείλεται.Συνεκτιμησις Των Υπαρχοντων επιδημιολογικων – κλινικων και εργαστηριακων  στοιχείων, και με βάση την πιθανότερη διάγνωση να χορηγηθει ανάλογη 

εμπειρική θεραπευτική αγωγή.

 

 

alt

 

 

Σε περιπτώσεις παρατεινόμενου πυρετου με συνεχή ή επεισοδιακό χαρακτήρα η πρόγνωση συνήθως είναι καλή.Καταστολή του πυρετού θα επιχειρηθεί με ασπιρίνη-ινδομεθακίνη Μόνον Εφ’ Όσον Έχει Αποκλεισθεί Η Λοίμωξη..(φυματίωση) θα χορηγηθούν κορτικοειδή (Prezolone 40mg) και ιδιαίτερα όταν η κλινική εικόνα προσλαμβάνει μορφή άτυπου νοσήματος κολλαγόνου με αρθραλγίες, μυαλγίες,παροδικά εξανθήματα κ.α.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανά τακτά χρονι κά διαστήματα 4-6 μηνών επιβάλλεται επανεκτίμηση.Στις περιπτώσεις μακράς πορείας καλοήθους πυρετού ειδική εμπειρική θεραπευτική αγωγή (κοινά αντιβιο τικά, αντι-ΤΒC-κολχικίνη κ.α) απαιτείται σπάνια και μόνον όταν το αναμενόμενο όφελος αντιρροπεί τους κινδύνους από τις παρενέργειες των φαρμάκων.

 

 

alt

Συμπερασματικα ,μπροστά στο δυσεπίλυτο πρόβλημα του ΠΑΑ θα πρέπει να λαμβάνονται  υπόψιν οι παραπανω θεμελιώδεις αρχές διάγνωσης και θεραπείας. 

 

 

alt

 

Το μυστικό της επίλυσης των δύσκολων ιατρικών προβλημάτων βρίσκεται κυρίως στον άνθρωπο και  στο ιστορικό και λιγότερο στις χαώδεις λίστες των αιτίων.Το Πιθανότερο Αίτιο Είναι το συχνότερο και άτυπο και όχι το σπάνιο και τυπικό.Οι διαγνωστικές  προσπάθειες θα στοχεύουν στον περιορισμό της αβεβαιότητας,προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για τον αρρώστο.Χαιρετε.

via

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: