RSS Feed

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ..ΔΗΛΑΔΗ ΜΥΘΟΥΣ..ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΟΜΩΣ;

 

 

 

Τί Ήταν Τελικά Αυτές Οι Π α ρ α β ο λ έ ς  Που Είπε Ο Χριστός, σε π ο ι ο ύ ς   απευθύνονταν και γιατί το Ευαγγέλιο μας, τους ο ν ο μ ά ζ ε ι   ό λ ο υ ς δούλους..

Ας πάρουμε τον  δούλο της α δ ι κ ί α ς  της παραβολής, που είναι ο δούλος της α μ α ρ τ ί α ς, και όντας διαχειριστής, κατα την απόδοση του λογαριασμού κάνει κάτι άλλο ,την έσχατη στιγμή,δεν φεύγει αλλά μένει να περιμένει τον Κύριο, για να του δείξει οτι δεν είναι θρασύς,δεν το βάζει στα πόδια,θέλει να δώσει λογ/σμο.Δεν είναι εντελώς αναίσθητος.Ναί μεν κ α τ ε χ ρ ά σ θ η,   αλλά τα επιστρέφει εμμέσως.Δεν τολμά να τον αντικρύσει κατα πρόσωπο.Τον περιμένει.Στέκει αυτοκατάκριτος και ομολογει οτι όντως ε ί ν α ι   ανάξιος,και επιστρέφει μέρος των κλαπέντων.( απο τα δικά του χρήματα.)

Κατ αρχάς, ό λ ε ς   οι παραβολές έχουν κάποιο σημαντικό νόημα. Ο λ ε ς   μιλάνε για  δ ο ύ λ ο υ ς, όχι ομως δούλους απλούς, αλλά της  Β α σ ι λ ε ί α ς   του Θεού. Εκτός ομως απ τους δούλους, το Ευαγγέλιο μιλάει και για μ ι σ θ ω τ ο ύ ς , ( όχι αυτούς που σήμερα ονομάζουμε υποζύγια των φόρων ) αλλά και για υιούς.

Ετσι λοιπόν οι  δ ο ύ λ ο ι  είναι αυτοί που αγωνίζονται να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, για να μην καταλήξουν στην κόλαση, δηλαδή κάνουν ο,τι κάνουν και για τον φόβο της κολάσεως.

( διευκρινιστικά, τους ξεχωρίζουμε απ όλους τους άλλους, τους δήθεν έξυπνους, και μάγκες, που όλα τα ξέρουν, και μεσα στον πόνο της μηδαμινότητας και παχυλής άγνοιάς τους, όλα τα λοιδορούν , μια και δεν μπορούν να τα χωνέψουν.)

Απ την άλλη οι  μ ι σ θ ω τ ο ί,  όπως στην παραβολή του ασώτου υιού,εργάζονται για να κερδίσουν τον Παράδεισο σαν μ ι σ θ ό   σαν ανταπόδοση. Και τέλος οι υ ι ο ί τηρούν το θέλημα του Θεού, Επειδή Αισθάνονται Τον Θεό Σαν Πατέρα Τους.Και Θελουν Να Τον Ευχαριστήσουν.

Εδώ να βάλουμε μιαν ανω τελεία και να εξηγήσουμε κάτι για τις παραβολές. Αυτές δεν ειπώθηκαν απ τον Χριστό για να α π λ ο π ο ι ή σ ο υ ν    τα όσα έλεγε, το αντίθετο.Ο Χριστός χρησιμοποιούσε την παραβολή,τον μ ύ θ ο  όπως θα λέγαμε σήμερα για Να  Κ ρ ύ ψ ε ι   Τον Λόγο.

¨Ινα Βλέποντες, Μη Βλέπουσι Και Ακούοντες Μη Συνιώσι¨.

Ας πούμε στην παραβολή του σ π ο ρ έ ω ς, τον ρώτησαν οι μαθητές..¨Κύριε φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην¨ και Εκείνος τους είπε:

¨Υμιν Δέδοτε Γ ν ω ν α ι   Τα Μυστήρια Του Θεού.Αλλοις Δε Εν Παραβολαίς, Ινα Βλέποντες Μη Βλέπουσι, Και Ακούοντες Ου Συνιώσιν ¨

Οι παραβολές ειπώθηκαν απ τον Χριστό, για να δώσει σ αυτούς Μ ι α ν   Άποψη Των Μυστηρίων Της Βασιλείας Του Θεού, δηλαδή σα να λέμε 

¨πώς βιώνεται η άκτιστη Χάρη και ενέργεια του Θεού

γιατί πέρα των μυστηρίων που εμείς ξέρουμε, της βάπτισης, του γάμου της Θείας ευχαριστίας, υπάρχουν και εκείνα της βίωσης της κ α θ α ρ τ ι κ ή ς, φ ω τ ι σ τ ι κ ή ς    και   Θ ε ο π ο ι ο ύ   ενέργειας του Θεού.

Οπότε Στους Μαθητές, Δίνεται Η Δυνατότητα Να Βιώσουν Αυτά Τα Μυστήρια, Και Μετά Οι  Τ ρ ε ί ς    Απ Αυτούς Μόνο ,Να Ανέβουν Στο Θ α β ώ ρ   Και Να Δούνε Τη Δόξα Του Θεού.Το Ά κ τ ι σ τ ο Φώς.

Ετσι έχουμε μια κατηγορία λαού που ακούει τις παραβολές Μια   δ ε ύ τ ε ρ η  που γνωρίζει τα Μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, και που είναι οι Μ α θ η τ έ ς,  Και Μια Τ ρ ί τ η    Κατηγορία, οι τρεις απ τους δώδεκα που αξιώνονται να ανέβουν στο Θ α β ώ ρ ε ι ο     όρος και να δουν την Βασιλεία του Θεού.

Και νάμαστε πάλι στο δούλο της α δ ι κ ί α ς, που την έσχατη στιγμή συναισθάνεται οτι τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός τα χρησιμοποίησε άδικα, σπάταλα, κακά, δηλαδή τα σκόρπισε άσωτα, όμως δεν στέκεται στο γεγονός αλλά έ χ ε ι   την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, την αίσθηση της ανταποδόσεως, οτι κάποια στιγμή θα κληθεί να δώσει λογαριασμό, και την τελευταια αυτή στιγμή, παρακαλά κι ο Χριστός, ο Κύριος τον σ υ γ χ ω ρ ε ί για την κακή χρήση του πλούτου των χαρισμάτων προς το πρόσωπό του.

Αυτό μας καλεί η συγκεκριμένη παραβολή να κάνουμε κι εμείς, που είμαστε δούλοι, που σφετερισθήκαμε πλήθος χαρισμάτων που μας δόθηκαν απ τον Κυριο,των οποίων εμείς κάναμε κακή χρήση.

Συνθέτει κάποιος ένα τραγούδι, που εχει πόνο, λύπη, αίσθημα, θλιψη.Το εκτελεί ένας διάσημος τραγουδιστής, που τον ίδιο ούτε τον αγγίζει, όμως το ακούει κάποιος με χαλαρωμένο μυαλό, επηρεάζεται και αυτοκτονεί.

Τοτε, την ώρα της Κρίσεως, ο Τραγουδιστής θα το βρή μπροστά του.Τότε ο Χριστός θα τον ελέγξει.Θα του πεί σου έδωσα μιαν υπέροχη φωνή κι εσύ την χρησιμοποίησες για οδηγήσεις τον κόσμο στην αυτοκτονία.

Αλλο παράδειγμα:

Ενας πολιτικός άνδρας, έχει το χάρισμα του λόγου, των επιχειρημάτων, της πειθούς, και όντας πληθωρικός σε όλα, πείθει τον κόσμο να τον εμπιστευθεί και να του δώσει την ψήφο του, κι εκείνος, αφού εκλεγεί, τον κοροϊδεύει, του κόβει τους πόρους διαβίωσης, τον ο δ η γ ε ί στην έσχατη απελπισία και τον α υ τ ο χ ε ι ρ ι α σ μ ό.

Αυτός ο πολιτικός, έστω κι αν γλυτώσει την τιμωρία του νόμου, δεν υπαρχει περίπτωση να γλυτώσει πρώτον:

απ τον Π ν ε υ μ α τ ι κ ό   Ν ό μ ο, που ενεργεί κατα την παρούσα φάση της ζωής μας, και τελικά απ την Κρίση κατα την Δευτέρα Παρουσία .

Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά 

Αναδεχομαστε, με ηπιοτερους όρους ,την κόλαση της αυτομεμψίας,της πλήρους μ ε τ α ν ο ί α ς, κι όπως ο δούλος της αδικίας, επέστρεψε στον Κύριό του τα κλαπέντα, και εμείς με π λ ή ρ η  μετάνοια,ζώντας την απόλυτη κόλαση της μετανοίας, επιστρέφουμε τα ¨οφειλόμενα¨, με τόκο στον Χριστό, παρακαλώντας για την αναπαυση της συνειδήσεως μας.

Και μην νομίζετε οτι αυτοί οι άνθρωποι που φυλακίζονται, διαπομπευόμενοι, δεν μετανοιώνουν εκπρόθεσμα, όμως τότε είναι λίγο αργά, ο πόνος και το αντίτιμο αυτής της μετανοιας είναι βαρύτατο.

Και Το Α ν τ ί τ ι μ ο   Της Κόλασης ποιό;   

Πολλα χρήματα  π ά ρ α   π ο λ λ ά  χ ρ ή μ α τ α   

λές και τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν λίγα λεπτά μακαριότητας .

Και μην ξεχνάμε οι δ ο ύ λ ο ι  εργάζονται απο φόβο.

Οι μ ι σ θ ω τ ο ί    για τον μισθό.

Μόνον Οι Υιοί Το Κάνουν Απο Α γ ά π η  Για Τον Πατέρα.

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: