RSS Feed

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ..ΤΑ ΕΠΤΑ ΟΥΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ..

Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα ακούσαμε και πάλι τα φοβερά ουαί του Χριστού.

Στο 22 και  23ο  κεφάλαιο του Ματθαίου παρακολουθούμε τον Ιησού να  απευθύνει τις πιο σκληρές καταγγελίες, που συμπεριλαμβάνονται σε επτά προτάσεις που αρχίζουν με ένα φοβερό.. Ουαί.. Οι Φαρισαίοι, μαζί με τους Γραμματείς, κρατούσαν στα χέρια τους τη θρησκευτική ηγεσία του λαού Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι, η πολυαριθμότερη  θρησκευτική  μερίδα των ημερών του Ιησού, ισχυρότερη και με τη μεγαλύτερη επιρροή, έμεναν αυστηρά προσηλωμένοι στο Νόμο και τηρούσαν αυστηρά το γράμμα και τους τύπους του, αλλά και τις παραδόσεις. Ασφαλώς υπήρχαν ανάμεσά τους ειλικρινείς και ευσεβείς άνθρωποι, όμως στην πλειοψηφία τους ήταν γνωστοί για την Απληστία, Την Σκληροκαρδία, Την Αυτοδικαίωση Και Την Υποκρισία. Γραμματείς λέγονταν οι αντιγραφείς των Γραφών, που τους ονόμαζαν και..Νομικούς.

Το να είναι κανείς σωστός, τίμιος, ενάρετος, αγαπητός στον κόσμο, είναι και δύσκολο και γεμάτο κινδύνους. Το να μπορεί κάποιος να παρασύρει το πλήθος, είναι και δύσκολο και επικίνδυνο. Ομως εαν κάποιος κάνει τον ηγέτη, τον αρχηγό, τον ηγούμενο, εν πάσει περιπτώσει ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν σ αυτόν, και όλοι μαζί ενωμένοι κατορθώνουν να επιτύχουν μεγάλα κοσμικά επιτεύγματα, αυτό τους τοποθετεί στην  κατηγορία των προικισμένων ηγετών..Και καλά όλα αυτά να συμβούν στον επιχειρηματικό τομέα, όπου και επιθυμητά είναι αλλά και άξια θαυμασμού…Οταν όμως αυτά συμβαίνουν στον χώρο της Εκκλησίας, όπου υπο το σχήμα το μοναχικό, άνδρες ή γυναίκες έντεχνα κρυπτόμενοι επιχειρούν έργα μάταια, πονηρά, παράνομα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις

και ανθρώπους, και όλα αυτά τα κάνουν δήθεν στο όνομα του Χριστού, τότε το  ατόπημα είναι βαρύ..Για κάτι τέτοιους ο Χριστός μίλησε για μια και μοναδική φορά εκτοξεύοντας τα φοβερά ουαί..Του,.«Ουαί«. Τα λόγια αυτά, που ο Ιησούς τούς απηύθυνε, αποτελούν την μόνη και  πιο πικρή καταγγελία που βγήκε ποτέ  από τα Χείλη Του.Ο Ματθαίος Χρησιμοποιεί Την Συμπαθή σ Αυτόν Μέθοδο Των Επτάδων, Οπωσδήποτε ο αριθμός επτά μέσα στις σελίδες των Αγίων Γραφών φανερώνει την πληρότητα , και στο προκείμενο την πληρότητα της κακίας. Προφανώς αυτά τα «Ουαί» χρησιμοποιούνται ως εισαγωγή στην προαγγελία της τελευταίας τιμωρίας.  

Ουαί σε σάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί.. διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων.. επειδή σεις δεν εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν Έτσι ακριβώς συμβαίνει με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Καθώς τους απορροφά το σύστημα και ο θρησκευτικός τύπος, μετατρέπουν τελικά τον σκοπό της λατρευτικής ζωής των πιστών από οδό επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, σε δουλικό σύστημα που τον απομακρύνει από τα άνω. 

Ουαί σε σάς,, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί.. διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς.. διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέρα καταδίκην (εδ. 14).

Η θρησκεία, σε όλες τις χώρες και όλες τις εποχές, συνδέθηκε με την αμοιβή των εκπροσώπων της. Καθώς, ο πονηρά σκεπτόμενος άνθρωπος, επιχειρεί πάντοτε να «εξαγοράζει» τους ομοίους του για να έχει την εύνοιά τους, το ίδιο προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει με τον Θεό. Επειδή όμως ο Θεός δεν παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, τα δώρα τους οι άνθρωποι τα προσφέρουν σε υποτιθέμενους ¨εκπροσώπους της θρησκείας¨.Καθώς όμως ο μαμωνάς διαφθείρει τον άνθρωπο ακόμα και όταν προέρχεται από θρησκευτικές θυσίες, η πλεονεξία δεν αρκείται μόνο στην αποδοχή των αυτοπροαίρετων προσφορών, αλλά προχωρεί στο να απαιτήσει ακόμη και τας οικίας των χηρών. Το Φαινόμενο  εξελίσσεται ίδιο και απαράλλακτο ως τις ημέρες μας… 

Ουαί σε σάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί.. διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν, διά να κάμετε ένα προσήλυτον και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών ..Άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό του φαρισαϊκού πνεύματος είναι η προσπάθεια εξασφάλισης προσηλύτων. Για το σκοπό αυτό καταναλώνονται οι περισσότερες δυνάμεις και μέσα των διαφόρων θρησκευτικών κινημάτων και σήμερα. Όντας κενοί ουσίας οι κήρυκες, αυτονόητο πως και οι μαθητές τους θα εξελιχθούν πολύ χειρότερα για να γίνουν άξιοι γεέννης διπλότερον από τους δασκάλους τους. 

Ουαί σε σάς, οδηγοί τυφλοίΟ λόγος εδώ θυμίζει μια άλλη δήλωση του Ιησού, όταν είπε στους μαθητές Του για τους Φαρισαίους: Αφήσατε αυτούς που είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών…τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθρον θέλουσι πέσει’ (Ματθ. 15/ιε/12-14).Πόσοι και πόσοι δεν παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες, και εξακολουθούν και σήμερα να παρουσιάζονται στους ανθρώπους, ως ¨φωτισμένοι¨, δάσκαλοι, γκουρού κ.λπ., επιχειρώντας να γίνουν οδηγοί

Ουαί σε σάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί.. διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον, και το άνηθον, και το κύμινον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν ταύτα έπρεπε να πράττητε, και εκείνα να μη αφήνητε. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διϋλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε 

Ουαί σε σάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν.

Ουαί σε σάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών, και πάσης ακαθαρσίας.Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας ..Λόγια όμορφα, κτήρια πλούσια, τελετουργίες εντυπωσιακές, εικόνα συγκινητική που πίσω της κρύβονται Έχθραι, Έριδες, Ζηλοτυπίαι, Θυμοί, Μάχαι, Διχοστασίαι,Αιρέσεις, Φθόνοι Και Άλλα Έργα Της Σαρκός, για τα οποία το Πνεύμα του Θεού βεβαιώνει ότι οι τα τοιαύτα πράττοντεςβασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει (Γαλ. 5/ε/19-21). ..  

           

Ουαί σε σάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών, και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε,Εάν είμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς,  ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας (εδ. 29-31).Άλλη πρακτική των Φαρισαίων ( παλαιών και συγχρόνων) που ακολουθεί τους υποκριτές ανά τους αιώνες, είναι η προσπάθεια απόσεισης των ευθυνών των, και μετάθεσης των εις ώμους αθώων, την αθωότητα των οποίων ( κι αυτό είναι το χειρότερο όλων ) την γνωρίζουν οι σύγχρονοι φαρισαίοι…. Εκείνοι έκαναν τα λάθη, εμείς κάνουμε τα ορθά. Μη έχοντας όμως καμία επαφή με το Πνεύμα του Θεού ,το μόνο που μπορεί να γεννήσει αγαθό, αναλώνονται να επαναλαμβάνουν τα ίδια σφάλματα, ακόμα και τα ίδια θρησκευτικά εγκλήματα, δημιουργώντας νέους μάρτυρες της αγνής πίστης.

Ο Ιησούς δεν μίλησε ποτέ άλλοτε στο λαό με παρόμοιο τρόπο,  μα ούτε και προς τους αμαρτωλούς τελώνες…Ήταν Ο Πιο Γνήσια Ευσεβής Άνθρωπος Που Έζησε Ποτέ Πάνω Στη Γη. Όμως η ψυχή Του αηδίαζε τη θρησκευτική προσποίηση και την υποκρισία. Δυστυχώς, άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται σ αυτό το κεφάλαιο του Ματθαίου, δεν έλειψαν ποτέ. Εντούτοις, ποτέ οι ανάξιοι αυτοί θρησκευτικοί ηγέτες δεν βρέθηκαν χωρίς οπαδούς. Μάλιστα τις περισσότερες φορές, όπως θα γράψει ο Παύλος, δυστυχώς οι άνθρωποι αρέσκονται ν’ ακολουθούν τέτοιους δασκάλους, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν (Β’ Τιμ. 4/δ/3), κι είναι για τούτο υπεύθυνοι και αυτοί. Οι υποκριτές στον χωρο της Εκκλησίας δεν έλειψαν ποτέ. Και σήμερα υπάρχουν και προσπαθούν να κρατηθούν στο φώς της υποτιθέμενης τήρησης της νομικιστικής δεοντολογίας..Ομως δεν παύουν οι πράξεις τους να θυμίζουν τους φαρισαίους της εποχής του Χριστού..Τί κι αν μέχρι στιγμής διαλανθάνουν της τιμωρίας..Τα φοβερά Ουαί του Χριστού, θ ακουστούν κάποια στιγμή, κι αν μεν είναι κατα την διάρκεια αυτής της ζωής, υπάρχει η ευκαιρία του εξιλασμού, Αν όμως διελθόντες τον Ρουβίκωνα, τους ξυπνήσει ο ανελέητος Αδης….

Τότε Κύριος Οίδε Του Κλαυθμού Και Οδυρμού Των..

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

One response »

 1. Reblogged this on Kosmaser's Weblog and commented:

  Στις μερες μας ατυχώς περίσσευσε ο φαρισαϊσμος..παντού.
  Χαμόγελα που κρύβουν δηλητήριο..
  Δώρα που χαρίζουν θανατο ψυχής.
  Μόνο μια φορά μίλησε τόσο σκληρα ο Ιησούς, κι αυτη αφορούσε την ελίτ της εποχής Του τους φαρισαίους και γραμματείς..Κατι ανάλογο με τους σημερινούς δικούς μας ηγέτες..
  Διερωτώμαι αν οι σύγχρονοι φαρισαίοι, γνωρίζουν τί σημαίνει ο Χριστός να λέει ..Ουαί..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: