RSS Feed

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ..ΠΟΣΟ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΕΞΩ ΟΜΩΣ…Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ..

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

 

Μια και οι θεολογικές καθαρά θέσεις , ανήκουν στους όντως θεολόγους, ( στους οποίους δεν συγκαταλέγομαι), θα προσπαθήσω ¨α λ ι ε υ τ ι κ ώ ς¨ να κινηθώ στο χώρο της επιστημης,που απο απλές ενδείξεις, μ α ι ε υ τ ι κ ώ ς, ερμηνεύει πράγματα που μ π ο ρ ο ύ μ ε    να κατανοήσουμε έστω και με λίγο κόπο.

 

 

 

 

Εχουμε δεί μέχρι τώρα,ένα σύμπαν μέσα σένα άλλο. https://kosmaser.wordpress.com/2012/10/04/ 

Το  μ ι κ ρ ο β ί ω μ α, με το γ ο ν ι δ ί ω μ α,  και ποιός ξέρει τί αλλο,που τα ηλεκτρονικά μας μικροσκόπια αδυνατούν να συλλάβουν.

Ζούμε, μέσα σε επάλληλα σύμπαντα ένος μικρόκοσμου,και γιατί όχι,να μην δεχόμαστε οτι υπάρχουν το ίδιο άπειρα σύμπαντα, χωρίς τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, που η  ύ β ρ ι ς , ο εγωϊσμος, και η διαβολική πλάνη της ι σ ο θ ε ϊ α ς,  μας κατεδίκασε να ζούμε εν εξορία.

 

 

 

Ετσι λοιπόν, ας υποθέσουμε οτι Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο με τις έννοιες που εμείς του δίνουμε ,όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι είναι το γνωστό σύμπαν, η έννοια του θανάτου, του τέλους, πολύ απλά , πιθανόν να μην υφίσταται. λένε οι ειδικοί  υπενθυμίζω οτι μιλάμε πέραν, εκτός της θεολογικής δεοντολογίας και ερμηνείας.

Εδώ προβάλλει βασανιστικό το ερώτημα.Υφίσταται η εμπειρία του θανάτου, ό π ω ς  τον  βιώνουμε με τον,εγκέφαλο μας,αλλά και κατά πόσο, αυτή η εμπειρία,ανταποκρίνεται σε μιαν αντικειμενική πραγματικότητα,για την οποία δεν έχουμε χάσει τα εργαλεία της κατανόησης.

 

 

 

Νάμαστε λοιπόν, με μια καινούργια προσέγγιση, στον μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου τον  Θ ά ν α τ ο,  που φέρει το παράξενο όνομα. Β ι ο-κ ε ν τ ρ ι σ μ ό ς, προέρχεται από το χώρο της κβαντο-φυσικής. όπως και της θεωρίας των ¨π α ρ ά λ λ η λ ω ν   συμπάντων¨.Δεν συντρέχει λόγος να επικεντωθούμε στον όρο και την έννοια του, αλλά να μπούμε στην ουσία του, που είναι ο θάνατος και τα περί αυτόν.Α ξ ί ω μ α : Καμίας Μορφής Ενέργεια Δεν Χάνεται. Υφισταμένη Α λ λ ά ζ ε ι  Μορφές, Τροποποιείται, Μεγαλώνει, Μικραίνει, Όμως Δεν Καταστρέφεται.Α π λ ά   Υ π ά ρ χ ε ι   Για Πάντα όσο μπορεί να είναι αυτό  για την περιορισμένη αντίληψή μας.

 

 

 

Ξεκινώντας από αυτό, και με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος μας,είναι μια τεράστια γ ε ν ν ή τ ρ ι α  διαφόρων¨ειδών ενέργειας¨,ο επιστημονικός κόσμος,που με ψυχρότητα και σκεπτικισμό, αντιμετωπίζει τις θεολογικές θέσεις ,γύρω απ το θέμα του θανάτου, θέσεις ξεκάθαρες που δεν θεωρούν τον θάνατο ως τέλος,αλλά ως μια νέα αρχή σε έναν Αλλο κόσμο, Αυτόν που επαγγέλεται το Ευαγγέλιο,καλείται να απαντησει στο λογικό και εναγώνιο ερώτημα: Τι Γίνεται Αυτή Η Ποσότητα Ε ν έ ρ γ ε ι α ς,  Ας μην ξεχνάμε οτι η θεολογία μιλά για την ψ υ χ ή-ε ν έ ρ γ ε ι α   που εμφυσά ο Θεός κατα τη στιγμή της συλλήψεως. Οταν σταματήσει η αιμάτωση του  εγκέφαλου ,και, κατα την επιστήμη, επέλθει ο λεγόμενος  ε γ κ ε φ α λ ι κ ό ς   θ ά ν α τ ο ς,  κάτι που έχει εγείρει πολλά ερωτηματικά, στους ίδιους τους κόλπους της συγχρονης ιατρικής δεοντολογίας, Ερχεται η επιστήμη, και δια των ερευνητών διερωτάται:

 

 

 

 

Μήπως Υπάρχει η πιθανότης αυτή η ενέργεια ψυχή λέμε εμεις να μ ε τ α β ι β ά ζ ε τ α ι    σ ένα παράλληλο σύμπαν; 

Για τον Α δ η   μιλά η Θεολογία Για τους ειδήμονες, η θεωρία των ¨π α ρ ά λ λ η λ ω ν   συμπάντων¨,είναι μια πραγματικότητα αντικειμενική οι έννοιες  χώρος και ο χρόνος,θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγιση μας  απέναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις αντιλαμβανόμαστε.

 

 

 

Για την ιστορία αναφέρουμε το εξης :

Ο,τιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και σαν πληροφορία, είναι απλά ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χ ω ρ ο χ ρ ό ν ο υ, και  πραγματικότητας Ο εγκέφαλός μας,δ ε ν   έ χ ε ι , θεωρητικά ,τη δυνατότητα να κατανοήσει την ύπαρξη του α π ε ί ρ ο υ, εφ’ όσον ε ί ν α ι  προγραμματισμένος να κατανοεί μόνο πεπερασμένα σύνολα ικανά να τον βοηθήσουν στην επιβίωσή του σ έναν α φ ι λ ό ξ ε ν ο   κόσμο, τον κόσμο μας κι επειδή ¨κ ό σ μ ο ς¨ σημαίνει στολισμός, καλό είναι να τον ονομάσουμε με τον σωστό τρόπο

ώς ¨κ τ ί σ η¨.

Ο  Αϊνστάιν ,μια αδιαφιλονίκητη προσωπικότητα στο χώρο της επιστήμης,με αφορμή το θάνατό ενός φίλου του, είχε παραδεχτεί: Ότι Ο Διαχωρισμός Ανάμεσα Στο Παρελθόν, Το Παρόν Και Το Μέλλον,Είναι Απλά Και Μόνο Μια άγονη, λόγω χαρακτήρα,Ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η ,και μάλλον είχε δίκηο.

 

 

 

 

Η Α θ α ν α σ ί α   Σύμφωνα με τους ασχολουμένους με το αντικείμενο επιστήμονες, ό χ ι   σ α ν   θεολογικός όρος,  δεν είναι μια ατελευτητη ύπαρξη σε έναν κόσμο δίχως τέλος,γιατί πολύ απλά, σαν έννοια, βρίσκεται περα από την έννοια του χωρο-χρόνου όπως τον ξέρουμε.

Σ έναν κόσμο έξω από την αντιληπτική μας ικανότητα, κι από ό,τι θεωρούμε ως πραγματικό ή μη. Μήπως βλέπετε μιαν ομοιότητα με τον ¨άλλο κόσμο¨ της Θεολογίας;

Όσο δεδομένη είναι η πεπερασμένη ικανότητα μας, στον προσδιορισμό της π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς, άλλο τόσο είναι, και  στον προσδιορισμό της  μ η  πραγματικότητας. Αυτής που δεν περιορίζεται από το χώρο, το χρόνο και τους νόμους ενός χιλιοστού του σύμπαντος,αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την δημιουργία και τις παράλληλες, άπειρες όπως και ο χωροχρόνος, μορφές της.

 

 

Συμπερασματικα, πολλοί θα αγνοήσουν τον πιο πάνω σχολιασμό, καθότι ¨ψ υ χ ι κ ο ί¨,  προσηλωμένοι,που θα πεί καρφωμένοι, στην πραγματικότητα της καθημερινότητας. Κανείς δεν μπορεί να τους κρατήσει κακία, αλλ ούτε να τους λοιδωρήσει.

Καθημερινά βλέπουμε την ανθρώπινη εξαθλίωση, με τις χιλιάδες μορφές της που Πάντα υπήρχε, όμως ηταν καλά κρυμμένη μακιγιαρισμένη με τα ¨ψιμίθια της απωλειας¨  Τώρα που χάθημε το ψεύτικο λούστρο της υποκρισίας, φάνηκε σε όλη την γυμνότητά της.

 

 

Ανθρωποι σαν εμάς, αυτοχειριάζονται ( που σημαίνει αυτοκτονούν ) καθημερινά,μη μπορώντας να σηκώσουν το βάρος της ταπείνωσης,που σέρνει  η οικονομική δυσπραγία .

 

Πριν 2000 χρόνια Εκείνος μας είπε:

¨ Δευτε πρός Με οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμας.Μάθετε απ εμού οτι π ρ ά ο ς   ειμί και ταπεινός τη καρδία.¨

Πόσο επίκαιρο είναι πράγματι σήμερα ,που η Επιστήμη μιλά πλέον για μιαν αθανασία της ενεργείας του νού.

Και πάλι θα θυμηθώ τον Ιανό,οντότητα με δύο πρόσωπα. Αθανασία του ν ο υ .  Αθανασία της ψ υ χ ή ς. Κι όλο αυτό το μεγαλείο,τυλιγμένο στο πρόστυχο περιτύλιγμα της οικονομικής αθλιοτητος του σήμερα,και ειναι κρίμα. Χαιρετε..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

4 responses »

  1. Παράθεμα: ΤΑΠΕΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟ…ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ..ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ | iassis

  2. Παράθεμα: ΤΑΠΕΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟ…ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ..ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ | iassis

  3. Παράθεμα: ΤΑΠΕΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟ…ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ..ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ | iassis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: