RSS Feed

Ηρθε ο καιρός να..ασκηθούμε.. 

Στην καρδιά μας αρέσει ό,τι αρέσει και σε εμάς.

Δηλαδή, ανάλογα με το πού έχει κλίση ο καθένας μας είναι καλό να καλλιεργεί αυτό τον τύπο άσκησης διότι θα είναι πιο συνεπής να τον εκτελεί μακροχρόνια και έτσι να απολαμβάνει τα οφέλη που απορρέουν από τη χρόνια άσκηση. Ωστόσο, γενικά το βάδισμα, επειδή είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση ως πιο φυσική άσκηση, ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους και μπορεί να γίνεται καθημερινά χωρίς ιδιαίτερη προ-ετοιμασία. Επίσης, καλύτερες για το καρδιαγγειακό θεωρούνται οι «αερόβιες» ασκήσεις, όπως βάδισμα, κολύμπι ,αποφυγή κακώσεων μυών και αρθρώσεων, τρέξιμο (jogging), ποδηλασία κ.λπ Πόσο συχνά να ασκούμαι και με πόση διάρκεια κάθε φορά;

 


Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι

Ιδανικά τουλάχιστον 3-4 φορές εβδομαδιαίως από 30 τουλάχιστον λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος ώστε κάποιος να αποκτήσει την απαραίτητη και πολυ-πόθητη φυσική κατάσταση αλλά και για να «κάψει» τα περιττά λίπη.Πότε και πώς μπορώ να ξεκινήσω άσκηση ύστερα από ένα έμφραγμα ή από το «μπαλονάκι» ..

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαιΣυνήθως η απάντηση δεν γίνεται να δοθεί μονολεκτικά. Ανάλογα με τον συγκεκριμένο ασθενή, ο θεράπων ιατ-ρός θα κρίνει τον χρόνο και τον βαθμό κινητοποίησης. Γενικά όμως το βάδισμα είναι η προτιμητέα άσκηση ύστερα από ένα οξύ στεφανιαίο επεισόδιο διότι δεν χρειάζεται κάποια εξάσκηση και μπορεί να γίνει οποι-αδήποτε στιγμή της ημέρας.
Ξεκινά αρχικά την πρώτη εβδομάδα εντός της οικίας του ασθενούς και ένα ή δύο τετράγωνα γύρω από αυτήν. Γίνεται αρχικά σε 10λεπτα διαστήματα, πρωί και απόγευμα, κατόπιν 15λεπτα αύ-ξηση ανά εβδομάδα). Μετά τον πρώτο μήνα από το έμ-φραγμα μπορεί να γίνεται 3-5 φορές εβδομαδιαίως με διάρκεια πάνω από 30 λεπτά.Είναι αυτονόητο πως στο ανωτέρω διάστημα κάθε άσκηση διακόπτεται αμέσως επί εμφανίσεως θωρακικού άλγους, δυσφορίας κ.λπ. και ζητείται επειγόντως ιατρική συμβουλή.Μετά τον 3ο μή-να, ο ασθενής προοδευτικά μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη «φυσιολογική ζωή» και στον τύπο άσκη-σης που έκανε και προ του εμφράγματος.Ποια ώρα της ημέρας είναι κατάλληλη για άσκηση;

 


Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι


Αυτό καθορίζεται κυρίως από τις εποχές του έτους. Ασκηση στις έξι η ώρα το πρωί τον χειμώνα μπορεί και να είναι επικίνδυνη λόγω ψύχους, ενώ την ίδια ώρα το καλοκαίρι είναι μάλλον ευχάριστο λόγω συνθηκών – ζέστης ή ακόμη και καύσωνα τις υπόλοιπες ώρες. Γενικά αποφεύγουμε την άσκηση σε ακραίες θερμοκρασίες, χρησιμοποιούμε κατάλληλα ρούχα ανάλογα με την εποχή και φροντίζουμε πάντα την ενυδάτωσή μας με νερό, ισοτονικά διαλύματα ηλεκτρολυτών, φρούτα μετά το πέρας της άσκησης ή και κατά τη διάρκεια αυτής εάν είναι πολύωρη. Οπωσδήποτε, όμως, φροντίζουμε το κυ-ριότερο: να ξεκινούμε προοδευτικά την άσκηση κάνο-ντας την περίφημη προθέρμανση και τις λεγόμενες δια-τάσεις μυών ,πριν και μετά την άσκηση, προς αποφυγήν μυϊκών κακώσεων.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για 40 ετών, παχύσαρκο

 

Είμαι 40 ετών, παχύσαρκος, καπνιστής και θέλω να ξεκινήσω πρόγραμμα συστηματικής άσκησης αλλά φοβάμαι. Τι πρέπει να κάνω;

 

 


 

Καταρχας πλήρη καρδιολογικό έλεγχο · Ηλεκτροκαρδιογράφημα · υπερηχογράφημα triplex καρδιάς.Δεν είναι δυνατόν βέβαια να γυμνάζεσαι καπνίζοντας, τρώγοντας και πίνοντας οτιδήποτε

Τελικά, γιατί να αθλούμαι; Τι θα κερδίσω;

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι

 


Διότι έτσι ζεις
περισσότερα και καλύτερα χρόνια και δεν υποφέρεις από τις σύγχρονες εκφυλιστικές ασθέ-νειες του πολιτισμένου-ανεπτυγμένου κόσμου, οπως τα καρδιαγγειακά που θερίζουν σε μέσης αλλά δυστυχώς και σε μικρής ηλικίας ανθρώπους.Η άσκηση αυξάνει τη διάρκεια και την ποιότητα ζωής, μειώνοντας τη θνητό-τητα
έως και 43%, και νοσηρότητα αυτών που ασκού-νται συστηματικά και χρόνια ,έως και 31% μείωση εισα-γωγών στο νοσοκομείο σε ηλικιωμένους που βάδιζαν 4 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα. Συντελεί στον έλε-γχο του σωματικού βάρους, βελτιώνει τον μεταβολισμό των λιπών και των   υδατανθράκων.Βελτιώνει τη λειτου-ργία του ενδοθηλίου των αγγείων, δημιουργεί παρά-πλευρη κυκλοφορία,βοηθά στον έλεγχο της υπέρτα-σης.Δημιουργεί ψυχική ευφορία μειώνοντας το στρες και την κατάθλιψη,βελτιώνει τη λειτουργία του αυτό-νομου νευρικού συστήματος ,αντιαρρυθμική δράση μειώνει την πιθανότητα θρομβώσεων.αρτηριακών και φλεβικών, και γενικά μειώνει τον κίνδυνο επανεμφρ-άγματος έπειτα από έμφραγμα μυοκαρδίου, την ολική θνητότητα ,20-43% ποσοστό μείωσης θνητότητας καθώς και την καρδιαγγειακή.Είναι ωφέλιμη η άσκηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια;.

 

 

 

 

 

 


Σαφώς, πέραν πάσης αμφιβολίας έχει καταδειχθεί πως η άσκηση ,χαμηλής έντασης, είναι ωφέλιμη και σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, κυρίως όμως όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την ικανότητα άσκησης, όχι όμως όσον αφορά τη μείωση της θνητότητας.
Βοηθά η άσκηση στην απώλεια βάρους, την αλλαγή των διαιτη-τικών συνηθειών αλλά και στη διακοπή καπνίσματος;

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι

 

Οπωσδήποτε υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των ανωτέρω συνηθειών. Δηλαδή κάποιος που ασκείται συν-ήθως προσέχει τη διατροφή του και δεν καπνίζει. Επί-σης, είναι γνωστό πως οι περισσότερες δίαιτες αδυνα-τίσματος έχουν πρόσκαιρα αποτελέσματα όταν δεν συν-δυάζονται με προγράμματα γυμναστικής. Ακόμη η συσ-τηματική άσκηση μειώνει την όρεξη και κυρίως τη βου-λιμία.Ενας συστηματικά αθλούμενος αντιμετωπίζει το σώμα του σαν ένα καλό, καινούργιο αυτοκίνητο, πού όπως όλοι μας, το προσέχει και βάζει την καλύτερη βενζίνη και τα καλύτερα λάδια.

Είμαι διαβητικός, μπορώ να αθλούμαι;

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι

 


Σαφέστατα ναι, υπό την προϋπόθεση των συστάσεων όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή από τον θερά-ποντα ενδοκρινολόγο. Μελέτες ετών έχουν δείξει 35-45% μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας σε διαβητικούς που ασκούνται συστη-ματικά, καθώς και 60% μείωση των Μικροαγγειακών Επιπλοκών Του Διαβήτη, Όπως Νεφροπάθειας, Αμφι-βληστροειδοπάθειας, Νευροπάθειας Του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος κλπ. Επίσης, η συστηματική άσκηση προλαμβάνει και καθυστερεί την εμφάνιση διαβήτη σε άτομα με προδιάθεση στη νόσο, ενώ σαφώς βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο των διαβητικών.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν κατά την άσκηση;

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για να ασκούμαι

 


Ενώ η άσκηση μειώνει μακροχρόνια την καρδιαγγειακή θνητότητα, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος κατά την διά-ρκεια αυτής, όπως οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου
3,4 περιστατικά ανά εκατομμύριο ασθενείς-ώρες σε προγ-ράμματα αποκατάστασης καρδιοπαθών, και σπανι-ότερα αιφνιδίου θανάτου 1,4 περιστατικά ανά εκατ-ομμύριο ασθενών/ώρες στα ίδια προγράμματα.Ολοι μας έχουμε ακούσει ή διαβάσει για περιστατικά αιφνίδιων θανάτων ακόμη και εν ενεργεία αθλητών.Τα περιστα-τικά αυτά είναι ιδιαίτερα σπάνια, αλλά λόγω της βαρύ-τητας των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεών τους θορυβούν εύλογα το κοινωνικό σύνολο. Τα πιο συχνά αίτια αιφνίδιου θανάτου στους νέους είναι οι μυοκαρδιοπάθειες, με κύριο εκπρόσωπο την υπερ-τροφική, καθώς και οι μυοκαρδίτιδες και άλλα σπα-νιότερα συγγενή σύνδρομα.Στους μεγαλύτερους αν-θρώπους η πιο συχνή αιτία είναι η στεφανιαία νό-σος.Αποτελεί μεγάλο και παλαιό θέμα επιστη-μονικής συζήτησης μεταξύ των καρδιολόγων παγκοσμίως η αποτροπή και πρόληψη των περι-στατικών αυτών. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι πως με πλήρη και τακτικό καρδιολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης σε μεγαλύ-τερους ,αλλά και σωστή αξιολόγηση τυχόν ιστο-ρικού αιφνιδίων θανάτων στην οικογένεια είναι δυνατόν να αποτραπεί η πλειονότητα αυτών των δυσ-μενών συμβάντων.Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι προσφάτου ενάρξεως ασκούμενοι για 3-6 μήνες να αθλούνται προοδευτικά και προσεκτικά και να μην υπερβάλλουν των δυνάμεών τους διότι η ακινησία – κακή φυσική κατάσταση ετών δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για 40 ετών, παχύσαρκο

 


Συμπερασματικά,
η συστηματική άσκηση έχει δεκάδες ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.Στις σημερινές σύγχρονες συνθήκες ζωής, όπως υπερχρησι-μοποίηση του αυτοκινήτου ως μέσου μετακίνησης, καθ-ιστική ζωή «του καναπέ μπροστά σε μια τηλεόραση», γρήγορο και πρόχειρο φαγητό από ταχυφαγεία fast food,υπερκαταναλωτισμός. , πρέπει όλοι να αφυπνι-σθούμε αλλάζοντας προσανατολισμό προς έναν πιο φυσιολογικό τρόπο ζωής, μέσα στον οποίο η συστη-ματική άσκηση κατέχει δεσπόζουσα θέση.Εκτός όμως από όλα τα επιστημονικά επιχειρήματα υπέρ της άσκησης.Η άθληση είναι ο πιο σύντομος δρόμος για επιστροφή στην παιδική ηλικία, σε σύντομες χρονικές περιόδους ανάπαυλας και ξενοιασιάς που όλοι μας έχουμε τόσο ανάγκη.Χαιρετε.

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: