RSS Feed

Εμείς, αυτοί, οι άλλοι και τα γονίδια..

 

 

 

 

 

 

Με αφορμή την πολύχρονη διαμάχη μεταξύ ανθρώπων του θεάματος, που χαριτολογώντας ονομάζουμε ανθρώπους του πνεύματος, του λογου, αλλά και του άσματος,

έλατε να δούμε για λίγο τί είναι αυτό το σαν καραμέλα απολαμβανόμενο απο το πανελλήνιο τεστ του DNA.Τί είναι επι τέλους αυτό το σχεδόν μυθικό στοιχείο, που το έχουμε επιφορτίσει μέ τόσο μεγάλο βάρος και ευθύνες.Το DNA είναι ένα χημικό μόριο που έχει τη μορφή δυο επιμήκων αλυσίδων, που αποτελούνται η κάθε μια από εναλλάξ τοποθετημένα μόρια: ριβόζης και ρίζας φωσφορικού οξέος Οι δυο αυτές αλυσίδες συστρέφονται ελικοειδώς μεταξύ τους, και με αυτό τον τρόπο σχηματίζουν μια διπλή επιμήκη ελικοειδή δομή  (τη διπλή έλικα).Οι δυο αυτές αλυσίδες συνδέονται μεταξύ τους ανά κάθε κρίκο με μια γέφυρα, που αποτελείται από δυο αζωτούχες βάσεις πουρίνης και πυριμιδίνης, που συνδέονται μεταξύ τους.Η αλληλουχία των γεφυρών αυτών μεταξύ των δυο αλυσίδων μπορεί να αποδώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνδυασμών, με τους οποίους τελικά κωδικοποιείται ένα τεράστιο πλήθος από πληροφοριακά στοιχεία,Από Τα Οποία Μπορεί Να Καθορίζεται Η Δομή Τουλάχιστο 100.000 Διαφορετικών Πεπτιδίων Και Λευκωμάτων Που Βρίσκονται Στο Σώμα μας.Το Μέγεθος, Και Συνεπώς Και Η Πολυπλοκότητα Του DNA Στο Κάθε Κύτταρο Του Σώματος Είναι Κάτι Που Ξεπερνά Κάθε Φαντασία: 

 

 

 

Ας δούμε το μέγεθος: Οι αζωτούχες βάσεις της πουρίνης και πυριμιδίνης που περιέχονται σε ένα μόριο DNA είναι κάπου έξι δισεκατομμύρια. Η κάθε μια από αυτές συνδέεται: Με ενα μοριο ριβοζης ΚΑΙ Ενα μοριο ρίζας φωσφορικού οξέος, Δηλαδή Έχουμε Ένα Σύνολο Από Δεκαοκτώ Δισεκατομμύρια Μόρια Αζωτούχων Βάσεων, Ριβόζης Και Φωσφορικού Οξέος. Εάν παραστήσουμε το κάθε ένα από αυτά τα μόρια με σύμβολο ΕΝΑ μόνο γράμμα του αλφαβήτου, και επιχειρήσουμε να εκτυπώσουμε σε χαρτί αυτή την αλληλουχίαενός μόνο μορίου DNA (που περιέχεται σε ένα μόνο κύτταρο του σώματος),το αποτέλεσμα θα είναι το ακόλουθο: 6.000 γράμματα ανά σελίδα σε χαρτί Α4, σύνολο σελίδων 3.000.000.εάν τις τοποθετήσουμε τη μια πάνω στην άλλη, θα δημιουργήσουμε μια στοίβα ύψους 120 μέτρων, δηλαδή φτάνουμε σε ύψος κτιρίου με 35 ορόφους Τώρα σχετικά με την πολυπλοκότητα αυτού του μορίου. Εκεί μέσα υπάρχουν κωδικοποιημένα όλα τα δομικά στοιχεία όλων των κυττάρων του σώματος, σε μοριακό επίπεδο, με κάθε λεπτομέρεια, με παράλληλη κωδικοποίηση και της εξέλιξης του κάθε κυττάρου και της κάθε λειτουργίας του για όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

 

 

Να λοιπόν πώς πιστοποιείται η πατρότητα, πέραν πάσης αμφιβολίας, και ο ευτυχής πατήρ, με χαρά αναγνωρίζει σαν δικό του το παιδί, που η άτακτη σύζυγος , του έκρυβε για χρόνια.Το πιθανότερο τώρα,είναι ότι εκεί ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ,μέσα υπό ανενεργό μορφή,κωδικοποιημένα και τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των οργανισμών ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, από τον απλούστατο προ-ιό μέχρι την αφεντιά μας. Θεωρητικά, από το DNA που προέρχεται από ένα μόνο κύτταρο του σώματος θα πρέπει, υπό κατάλληλες συνθήκες, να μπορεί να δημιουργείται έμβρυο που να εξελίσσεται σε οργανισμό πανομοιότυπο με εκείνον από τον οποίον προέρχεται το συγκεκριμένο DNA.

 

 

 

Σήμερα όλη αυτή η διαδικασία αποκαλείται κλωνοποίηση, Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν μέθοδοι «ανασυνδυασμού» του DNA, και με τη μεταφορά επιλεγμένων τμημάτων του σε κατώτερους οργανισμούς, όπως είναι το κολοβακτηρίδιο και άλλα μικρόβια.ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ οι μικροοργανισμοί αυτοί να συνθέτουν λευκώματα και γενικότερα πεπτίδια που χρειαζόμαστε ως φάρμακα, κλπ.Το κληρονομικό υλικό. Το υλικό που είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του εμβρύου στον άνθρωπο είναι τα τμήματα του DNA που περιέχονται στο συγκεκριμένο σπερματοζωάριο και στο συγκεκριμένο ωάριο που συντήκονται μεταξύ τους κατά τη γονιμοποίηση του ωαρίου. Αυτό το μόριο του DNA που προκύπτει από αυτή τη σύντηξη αποτελεί το  γονιδίωμα του νέου οργανισμού, και που πρόκειται μελλοντικά να μεταβιβασθεί (κατά το ήμισυ), με σπερματοζωάριο είτε με ωάριο (ανάλογα με το φύλο αυτού του οργανισμού), στους απογόνους αυτού του ατόμου, κοκ.ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που παράγονται στον άνδρα κατά ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του ανέρχεται σε πολλά τρισεκατομμύρια!Από όλα αυτά τα σπερματοζωάρια τελικά δεν χρησιμοποιείται κανένα (!), είτε χρησιμοποιούνται ένα, δυο, τρία ή τέσσερα, είτε καμιά φορά και λίγο περισσότερα σπερματοζωάρια, με τα οποία τελικά γονιμοποιούνται ανάλογος αριθμός ωαρίων για τη γένεση ανθρωπίνων υπάρξεων.

 

Σχετική εικόνα

 

Εξάλλου, στη γυναίκα , κατά ολόκληρη τη διάρκεια της γόνιμης περιόδου της ζωής της ωριμάζουν κάπου 300 ως 400 ωάρια, από αυτά δε τελικά είτε δεν χρησιμοποιείται κανένα, είτε χρησιμοποιούνται ένα, δυο, τρία, τέσσερα είτε και σε μερικές περιπτώσεις κάπως περισσότερα για να εξελιχθούν τελικά, μετά τη γονιμοποίησή τους, σε ανθρώπινα όντα..Εάν μια είτε και περισσότερες αλλοιώσεις του DNA σε σπερματοζωάριο επηρεάζουν δυσμενώς την κινητικότητά του, τότε αυτό το σπερματοζωάριο μάλλον αποκλείεται να προλάβει να γονιμοποιήσει ωάριο.

 

 

Αυτό αποτελεί την πρώτη, ας πούμε, βαθμίδα Θετικής Φυσικής Επιλογής, πριν από τη γονιμοποίηση του ωαρίου και τον σχηματισμό του εμβρύου.Αλλά και μετά τη διαμόρφωση του εμβρύου μέσα στη μήτρα, ακολουθεί μια μάλλον αυστηρή περίοδος Θετικής Φυσικής Επιλογής.Η ενδομήτρια ζωή είναι μια ζούγκλα η πλέον κατάλληλη περίοδος για Θετική Φυσική Επιλογή – γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η παρουσία οποιασδήποτε ανωμαλίας του DNA του εμβρύου που είναι ασύμβατη με τη ζωή καταλήγει σε θάνατο του κυήματος και την πρόκληση αυτόματης έκτρωσης.

 

 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται  η διατήρηση στη ζωή,εκείνων μόνο των εμβρύων που είναι βιώσιμα,δηλαδή πραγματοποιείται μια ¨Θετική Φυσική Επιλογή¨ με κριτήριο τη βιωσιμότητα του εμβρύου,η οποία βέβαια αποτελεί και την προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και του ατόμου που θα προκύψει από αυτό το έμβρυο, χωρίς όμως και να την εξασφαλίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα κατέχει όλως ιδιάζουσα και πρωταρχική θέση αναφορικά με την πραγματοποίηση της Φυσικής Επιλογής όσον αφορά ενα συγκεκριμένο άτομο. Εφόσον είναι επαρκές, εξασφαλίζει την επιβίωση  του, με αποτέλεσμα την κληρονόμηση αυτού του συστήματος στην επόμενη γενεά.Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή σε ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος), το άτομο υποκύπτει υπό την επίδραση νοσογόνων παραγόντων. Αυτό αποτελεί μια Θετική Φυσική Επιλογή με την οποία εξασφαλίζεται η διατήρηση της αποτελεσματικότητας  του ανοσοποιητικού συστήματος στα άτομα της επόμενης γενεάς σε όσο το δυνατόν υψηλότερη και πλέον αποτελεσματική λειτουργική στάθμη.Αν όλα τα παραπάνω τα παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά, θα νοιώσουμε κατ ελάχιστον το μέγεθος της σοφίας, του Δημιουργού της Ζωής, και ίσως να σταθούμε για λίγο και να σκεφθούμε πως είναι τραγικό να θεωρούμεθα έξυπνα όντα, κι αντί να μένουμε εκστατικοί μπροστά σε μια τέτοια τελειότητα, την αφανίζουμε με κάθε τρόπο, και σε καθε επίπεδο.Είμαστε, δυστυχώς, μια αρρωστημένη κοινωνία Παραθεωρούμε το θαυμα που βιώνουμε σε κυτταρικό επίπεδο, και τρέχουμε πίσω απο αμφίβολης ποιότητος ιδανικά, για να καταλήξουμε: να ψοφάμε, αντί να πεθαίνουμε αξιοπρεπώς.Τα τελευταία λόγια δεν είναι δικά μου, απλά τα δανείστηκα από έναν πολύ μεγάλο διανοητή του προηγούμενου αιώνα.Χαιρετε.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για τεστ του DNA...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: