RSS Feed

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ..ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρρυθμίες καρδιάς: Πότε είναι ακίνδυνες και πότε πρέπει να σας ανησυχήσουν  - Onmed.gr

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Να δούμε τις αρρυθμίες ακούγοντας Motzart

Elvira Madigan

Καρδιακές Αρρυθμίες | Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος Δ. Ασβεστάς

Τί ακριβώς είναι οι αρρυθμίες ;

Ειναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία, παρά μόνο όταν είναι αργά.

Οι παλμοί της καρδιάς είναι δύο: συστολή και  διαστολή

Μία πλήρης φάση συστολή και διαστολή επαναλαμβάνεται με κανονικό ρυθμό  και συχνότητα 60-70 φορές στο λεπτό .

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Οι φάσεις αυτές ρυθμίζονται από ειδικά κέντρα που βρίσκονται μέσα στον καρδιακό μυ, και είναι τα εξής:

Αποτέλεσμα εικόνας για φλεβόκομβος

Το π ρ ω τ ε ύ ο ν  κέντρο ή φλεβόκομβος των Κέιθ και Φλακ.

Δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο ν  κέντρο ή κολποκοιλιακός κόμβος των Άσκοφ και Ταβάρα.

3) Κολποκοιλιακό δεμάτιο του Χις.

Αποτέλεσμα εικόνας για φλεβόκομβος

Το ερέθισμα, ξεκινά με τον φλεβόκομβο , στη συνέχεια περνά στους κόλπους και τους συστέλει. Στο σημείο αυτό , μπαίνει στο παιχνίδι ο κολποκοιλιακός κόμβος, δίνει ρεύμα στις κοιλίες κι έτσι έχουμε την κοιλιακή συστολή, που στέλνει το ζωογόνο αίμα παντού στο σώμα μας, χωρίς εμείς να πάρουμε μυρουδιά.

Εάν τώρα, για κάποια αιτία, που φαινομενικά δεν γνωρίζουμε, αλλά που ο τρόπος ζωής μας, μας έχει  προϊδεασει, και αυτή η πανέμορφη, ρυθμική διέγερση της καρδιάς διακοπεί, τότε λέμε ότι εμφανίζεται

α ρ ρ υ θ μ ί α .

Σχετική εικόνα

Η πιό συνηθισμένη αιτία που μας οδηγεί στο γιατρό είναι κάποια ¨φτερουγίσματα¨ της καρδιάς που δείχνουν οτι το ηλεκτρικό χάος στη καρδιά ,μας ετοιμάζει εκπλήξεις τις οποίες πρέπει να προλάβουμε.

Η διάγνωση των αρρυθμιών γίνεται με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, την 24ωρη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά Hοlter και τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ΗΚΓ είναι αναντικατάστατο για τη μελέτη των αρρυθμιών, έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Παπαζάχος, ηταν επι του καρδιογραφήματος και η οξύνοιά του, είχε σώσει συνανθρώπους μας που οι αυθεντίες του χώρου, είχαν καταδικάσει ανερυθρίαστα.

Αρρυθμίες: Τα φτερουγίσματα της καρδιάς - Care.gr

Τις πιό πολλές φορές, υποψιαζόμαστε αρρυθμία  από την περιγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς  φτερουγίσματα αίσθημα προκάρδιων παλμών, χτύπους ζάλη τραντάγματα.

Η σχέση τώρα, καρδιακού ρυθμού και μηχανικών ιδιοτήτων της καρδιάς παρουσιάζει μεγάλο εύρος.

Στο ένα άκρο σποραδικοί παλμοί που συνήθως δεν έχουν καμιά αιμοδυναμική συνέπεια  ακόμα και σε άτομα με σημαντικού βαθμού καρδιοπάθεια, και από την άλλη η καρδιακή παύση και η κοιλιακή μαρμαρυγή έχουν σαν συνέπεια την άμεση πλήρη διακοπή της καρδιακής λειτουργίας και της αιμάτωσης του εγκεφάλου.

Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις οι συνέπειες των οποίων δεν εξαρτώνται μόνο από το είδος της αρρυθμίας, αλλά και από άλλους παράγοντες κυριότερος εκ των οποίων είναι η κατάσταση του μυοκαρδίου.

Οι αρρυθμίες διακρίνονται σε: 

Kαλοήθεις,δυνητικά κακοήθεις και κακοήθεις.

Οι καλοήθεις αρρυθμίες είναι αραιοί λιγότεροι από 10/ώρα μονοεστιακοί έκτοποι παλμοί, που συμβαίνουν σε άτομα χωρίς καρδιακή νόσο. Σ αυτά τα άτομα αρκεί ενα Holter. 

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου σ αυτά τα άτομα είναι θεωρητικά ασήμαντος.

Συχνοί ή πολυεστιακοί κοιλιακοί έκτοποι παλμοί ή κατά ζεύγη, ή η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία που σταματά αυτόματα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, είναι.

Δυνητικά Κ α κ ο ή θ ε ι ς.

Απαντούν σε καρδιοπάθειες με μέση ή σοβαρή  ανατομική βλάβη.Η πρόγνωση εξαρτάται από την επίδοση της αριστερής κοιλίας.

Αν ο άρρωστος δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια και το κλάσμα εξώθησης είναι μεγαλύτερο του 30% ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου είναι μικρός.

Η αξιολόγηση του αρρώστου μπορεί να γίνει εξω νοσοκομειακά μ ό ν ο   με δοκιμασία Holter.

Αν όμως το κλάσμα εξώθησης είναι μικρότερο του 30%

ή ο άρρωστος έχει σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας,

ο κίνδυνος είναι σοβαρός.

Χρειάζεται πλήρης μελέτη εξω- ή ενδο- νοσοκομειακή με σύστημα Holter και ίσως ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Οταν τώρα έχουμε: 

κολπο-κοιλιακό αποκλεισμό, κοιλιακή μαρμαρυγή και

ε μ μ έ ν ο υ σ α   κοιλιακή ταχυκαρδία, 

τότε μιλάμε για Κακοήθεις αρρυθμίες.

Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου, σε άτομα που είχαν επεισόδια τέτοιων αρρυθμιών είναι μεγάλος, ανεξάρτητα από την αιμοδυναμική τους κατάσταση.Πρέπει να αξιολογηθούν ενδονοσοκομειακά με ηλεκτροφυσιολογική  μελέτη.

Από τις υπερκοιλιακές αρρυθμίες κακοήθεις είναι μόνον

η κολπική μαρμαρυγή που συμβαίνει σε σύνδρομο Wolff Parkinson White αν συμβαίνει με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Εχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες αρρυθμιών:

Υ π ε ρ κ ο ι λ ι α κ έ ς: 

όταν η έκτοπη εστία είναι πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Κ ο ι λ ι α κ έ ς : 

όταν η έκτοπη εστία είναι κάτω από τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Αυτά  σαν μια γενική θεώρηση των αρρυθμιών.

Τώρα η θεραπεία, ο τρόπος προσέγγισης του ασθενούς, οι συμβουλές για τρόπο ζωής, δίαιτα,ψυχική συγκρότηση και αντιμετώπιση, είναι κάτι ,που ξεφεύγει της ανέμελης εγκυκλοπαιδικής κουβέντας που κάνουμε εδώ.

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

4 responses »

  1. Παράθεμα: Η ΚΑΡΔΙΑ .. | iassis

  2. Παράθεμα: Η ΡΗΝΟΥΛΑ ΕΧΕΙ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ.. | Kosmaser's Weblog

  3. Καλή χρονιά. Μόλις επέστρεψα απ το βουνό, με γεμάτες μπαταρίες, και πολλή αγάπη για το φίλο που υποφέρει..ανευ αποχρώντος λόγου..εξ ου και οι..αρρυθμίες..Να εύχεσαι πάντα για τον πονεμένο αδελφό.

  4. Καλή χρονιά! Καιρό είχαμε να δούμε καινούργια ύλη…

    Τα δικά μου καθημερινά κυρίως στα «Γοργά παρεστιγμένα».

    Έρρωσο!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: