RSS Feed

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ..Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

 

 

 

Σχετική εικόνα

 

¨Όλα τα θέματα, θα πρέπει  να τα προσεγγίζει κανείς

α π ο φ α τ ι κ ά .

Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο,να διερευνάς και να τον αγαπάς, γι αυτά που δ ε ν  φαίνονται,γι αυτά που εχει     ε σ ω τ ε ρ ι κ α  μέσα του τα οποία, ενδεχομένως, δεν τα εκδηλώνει, και όχι όλα  αυτά που φαίνονται, αυτά  που βλέπεις.Υπάρχουν  τα λεκτικά και τα  μή λεκτικά.Αυτά που λένε τα μάτια του άλλου.Τα μάτια  ε κ π έ μ π ο υ ν  βγάζουν κάτι άλλο.

 

 

 

Κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει.

Εχει μια δυσκολία στη γλώσσα, κι έτσι αναπληρώνει          τ ο λ ε κ τ ι κ ό   μ ε  μ α τ ι α.

 

Είπαμε, τα θέματα που μας απασχολούν,να τα αντιμετωπίζουμε  α π ο φ α τ ι κ ά. Α π ο  και φ η μ ι Δηλαδή, δεν θέλω να μιλώ.Δεν θέλω να ο ρ ι ο θ ε τ ω Αρα όλα τα θέματα, θα τα προσεγγίζω  α π ο φ α τ ι κ α Όχι αυτό που βλέπουμε: Τα ελαττώματα του, τις ιδιοτροπίες του.

Τα γεγονοτα της ζωής μας.Να τα αντιμετωπίζουμε         α π ο φ α τ ι κ α . Να μην τα ερμηνεύουμε όπως εξελίσσονται. Να προσπαθούμε να δούμε το β α θ ο ς του συγκεκριμένου γεγονότος.

Ολη μας τη ζωή, πρέπει να τη βλέπουμε α π ο φ α τ ι κ α Εμείς, βέβαια, βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Αλλά πέρα απ τις δυσκολίες υπάρχει και κάτι άλλο.

Ποιός ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού,και γιατί ε π έ τ ρ ε ψ ε  αυτή τη δυσκολία.

Όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάθε τι που του παρουσιάζεται με τρόπο αποφατικό με π ί σ τ η , αυτό δείχνει ω ρ ι μ ο τ η τ α ,αλλά και δυνατοτητα να εισχωρεί στο βάθος των πραγμάτων.

Κάπως έτσι υπήρξε ο Η ρ α κ λ ε ι τ ο ς  αποφατικος φιλόσοφος,Προ-Σωκρατικός.Σε μας, έφθασαν κάπου 139 αποφθέγματα του, μέσω του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Ιππολύτου, του Διογένους Λαερτιου, του Κλήμεντος Αλεξανδρείας και άλλων, οι οποίοι τον μελέτησαν και περιέλαβαν κομμάτια της διδασκαλίας του στα κείμενα τους. Όλοι αυτοί, συμπίπτουν στα λεγόμενα τους για τον Ηράκλειτο.

 

Σχετική εικόνα

 

 

Ο φιλόσοφος χακτηρίζεται ως  σ κ ο τ ε ι ν ο ς , γιατί είπε μεγάλες αλήθειες, τις οποίες μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει και να τις πάρει για τον εαυτό του.Αυτό δείχνει ότι είναι ένας , Γ έ ρ ο ν τ α ς  όλων, κατά ένα τρόπο. Και γι αυτό, σχεδόν όλοι οι μετέπειτα κλασσικοί φιλόσοφοι, τον επαίνεσαν ακόμη και μεγάλοι χριστιανοί συγγραφείς,όπως  ο Ιππόλυτος και ο Κλήμης, οι οποίοι συνεχώς παραπέμπουν σε κείμενα του, και τα προσαρμόζουν στη Χριστιανική διδασκαλία. Ακόμη τον επαινούν και νεώτεροι φιλόσοφοι, όπως ο Εγελος και ο Μπέρκσον, οι οποίοι θεωρούν τον Ηράκλειτο, μεγάλο φιλόσοφο, γιατί τους αγκαλιάζει και τους αγαπάει ο λ ο υ ς  .

Ο Σωκράτης, όταν τον μελέτησε είπε: Είναι γενναία αυτά που κατάλαβα.. Είναι γενναία αυτά που δεν κατάλαβα.γι αυτό , χρειάζεται ένας πολύ καλός κολυμβητής για να μπεί στο βάθος και να βρει τους θησαυρούς.

Ενας άλλος αρχαίος συγγραφεύς ,έλεγε χαρακτηριστικά: Για να καταλάβει κανείς τον Ηράκλειτο,

¨Δ η λ ί ο υ τινός δ ε ί τ α ι   κ ο λ υ μ β η τ ο ύ ¨  

κι αυτό γιατί οι κολυμβητές απ τη Δήλο, φημίζονταν για την ικανότητά τους να κρατούν την αναπνοή τους, κάτω από το νερό. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

 

 

Ελεγε ο Ηράκλειτος:

¨Ο,τι αν  κ ο ι ν ω ν ή σ ω μ ε ν , αληθεύομεν, Ο,τι αν ι δ ι ά σ ω μ ε ν , ψευδόμεθα.¨

Δηλαδή , οσα μοιραζόμαστε με τους άλλους, όσα κουβεντιάζουμε, συναναστεφόμαστε, είναι αληθινά, κι εμείς είμαστε αληθινοί.

Όταν κ λ ε ι ν ό μ α σ τ ε  στον εαυτό μας, και βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας και τίποτα άλλο, τότε είμαστε ψευδείς, ψεύτικοι, ότι κάνουμε ,είναι ψεμμα.

Η αλήθεια βγαίνει από την  κ ο ι ν ω ν ι α   από την ενότητα. Στην έξοδο από τον εαυτό μας,στην επικοινωνία με τους άλλους

 

 

 

Για τον Ηράκλειτο, ο λ ο γ ο ς   ήταν -είναι:   

σ υ μ π α ν τ ι κ η  α ρ χ η .

Η παράδοση δε, θέλει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να δανείζεται την έννοια του Λ ό γ ο υ   στον Ευαγγέλιο του: Ε ν  α ρ χ η  η ν  ο  Λ ό γ ο ς.

Ως γνωστόν Ο Ευαγγελιστής έζησε στην Εφεσσο, όπως και ο Ηράκλειτος, όπου υπήρχε διάχυτη η αντίληψη του         λ ο γ ο υ  του Ηρακλείτου. Έτσι το πήρε η παράδοση και κατέληξε στο ότι

Ο Λόγος ε ι ν α ι  π ρ ο σ ω π ο    Δεν είναι απλώς μία Αρχή.

Ακόμη, ο Ηράκλειτος, υπήρξε ένας Προφήτης,Ησυχαστής, Ερημίτης.Κατά δε τον σπερματικό λόγο Έ ν α ς  σ α λ ο ς Διηγούνται ότι ¨όταν κάποτε η πολιτεία τον κάλεσε να νομοθετήσει,εκεινος  έφυγε ,αφήνοντάς τους χωρίς απάντηση, και πήγε και έπαιζε αμάδες (πεσσούς) με τα παιδιά Όταν δε τον ερώτησαν ξανά γ ι α τ ί  δεν νομοθετεί, απάντησε: Περιττόν, γιατί σεις οι ίδιοι θα τους καταργήσετε, με το να τους π α ρ α β ι ά ζ ε τ ε .Έτσι είναι προτιμότερο να παίζει κανείς με τα παιδιά , παρά να ασχολείται με σας.Στη συνέχεια ανεχώρησε σε παρακείμενο βουνό και ζούσε μόνος του σε απόλυτη φτώχεια. Κάποια στιγμή ασθένησε, μάλλον από υδρωπικία, και μη μπορώντας να θεραπευθεί, περιεβλήθη με ακαθαρσίες και κατέληξε να φαγωθεί από τα σκυλιά.

Έζησε   α π ο φ α τ ι κ α  , όπως και πέθανε.

Η βασική του θεωρία.Ο  λ ο γ ο ς  Έλεγε :

Ο λόγος είναι η α ρ χ ή που διέπει το σύμπαν.

Ο Λόγος είναι  α ε ι ζ ω ο ν  π υ ρ  Από τη φωτιά βγαίνουν ο λ α  τα αίτια.

Από τον αέρα,το σύννεφο, κι απ αυτό η βροχή, κι απ τη βροχή η   γ η . Διαστολή-συστολή και μετά πάλι το π υ ρ.. το.. α ε ι ζ ω ο ν .

Και η ν, και  έ σ τ ι, και ε σ τ α ι, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσάμενον. Για τους ορθοδόξους, είναι το Πύρ του Αγίου Πνεύματος. Ο Λ ό γ ο ς είναι το Π ύ ρ. Αυτός που διέπει τα πάντα.

Το τρίτο , βασικό σημείο του Ηράκλειτου είναι.

Το  γ ι γ ν ε σ θ α ι   κ ι ν η σ η , που σημαίνει ότι    Δεν υπάρχει τίποτε σταθερό μέσα στο σύμπαν.             Τ α   π ά ν τ α   ρ ε ι    Άρα για τον Ηράκλειτο,τίποτα δεν είναι σταθερό.Μόνον   α ν τ ι θ ε σ ε ι ς  όμως με    α ρ μ ο ν ί α . Έλεγε

Ο π ό λ ε μ ο ς  πατήρ των πάντων, υπό την έννοια της υπάρξεως κινήσεως και αλλαγής. Όμως στο βάθος είναι η  α ρ μ ο ν ί α. Διότι αυτή είναι η ενοποιούσα αρχή,         ο συμπαντικός λόγος,των πάντων τ ω ν  α ν τ ι θ ε τ ω ν

Έλεγε Αν ο σκοπός του ανθρώπου είναι 

η  ε υ δ α ι μ ο ν ι α  τότε τ α  β ο δ ι α  ε ι ν α ι  τ α  π ι ο  ε υ τ υ χ η

Έλεγε Τι είναι ο αιώνας.

Ο αιώνας είναι ε ν α  π α ι δ ι  που παίζει πεσσούς.

Αν δεν γίνουμε παιδιά   ν α  ξ ε φ υ γ ο υ μ ε  την         ε ν η λ ι κ ί ω σ η , που συνδέεται με

Τ α  π α θ η  τ ι ς  α ν τ ι ζ η λ ι ε ς  τ ο υ ς           α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο υ ς , με συμφεροντα κι επιθετικοτητα,  δ ε ν  προκειται

να γ ι ν ο υ μ ε  α λ η θ ι ν ο ι

Αυτός ήταν ο Μεγάλος φιλόσοφος Ηράκλειτος


Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: