RSS Feed

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΘΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ…ΟΥΤΟΠΙΣΤΙΚΗ..

Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε γενικώς μια κρίση ιδεολογιών. Η αιτία, η τριμερής πολιτική ηγεσία. Τρείς διαφορετικές αντιλήψεις για το τί και ποιό είναι το σωστο..Συνήθως η ιδεολογία συνδέεται μέ τόν φανατισμό, αφού οι εκφραστές της, δέν ανέχονται τήν γνώμη του  άλλου, καί ωθεί τούς ανθρώπους γιά μεταρρυθμίσεις καί αλλαγές. Δίπλα σέ κάθε ιδεολογία παραμονεύει η ουτοπία, μια και τόσο ο ιδεολόγος, όσο  καί ο.. ουτοπιστής βαδίζουν τον ιδιο εύκολο δρόμο των φαινομενικά τελείων προτάσεων.

Ο Τόμας Μούρ, χρησιμοποιεί γιά πρώτη φορά  τον όρο¨ουτοπία¨ περιγράφοντας  μιάν ιδανική πολιτεία πού τοποθετεί σέ ένα μακρινό νησί. Έτσι, μέ τόν όρο αυτό , εννοούμε μεχρι σήμερα, μιαν  ανεφάρμοστη πολιτική καί κοινωνική ιδεολογία.

Ο Μούρ μας μιλά για μιά σοσιαλιστική οργανωμένη κοινωνία, πού απορρέει από τά αιτήματα τής ανθρωπιάς καί τής δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε έναν ουτοπικό σοσιαλισμό, ο Μάρξ αντέταξε τόν ¨επιστημονικό σοσιαλισμό¨ πού δέν είναι ένα ηθικό σύστημα, αλλά ένα νέο ¨κοινωνικό σύστημα¨, ένας κοινωνικός μετασχηματισμός πού τόν επιβάλλουν συγκεκριμένοι ιστορικοί καί κοινωνικοί όροι Άλλη μορφή ουτοπίας , μπορούμε να πούμε πως είναι τόσο  ο εθνικοσοσιαλισμός όσο καί ο φασισμός, ίσως δε  καί ο νεοφιλελευθερισμός, τα αγαθά του οποίου νιώσαμε πάνω μας τα τελευταία χρόνια.. Στήν Εποχή Μας Κατέρρευσαν Τρείς Ουτοπίες. Μέ τήν σύγχρονη κρίση στήν οποία η Ελλάδα υπήρξε.. προπομπός, ζούμε τήν κατάρρευση τής κοινωνίας τής αφθονίας καί τού καταναλωτισμού . Το πιό  σημαντικό δε είναι ότι στήν εποχή μας κατέρρευσαν καί οι τρείς αυτές ουτοπίες…ήτοι τού Ναζισμού, τού Μαρξισμού καί τού Καπιταλισμού. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, χύθηκε πολύ αίμα, διαψεύσθηκαν πολλές ελπίδες, και κατέρρευσαν όνειρα καί προοπτικές. Ο άνθρωπος, ποδοπατήθηκε, μαζοποιήθηκε, εξανδραποδίστηκε. Στον αντίποδα, έχομε την Ορθόδοξη Εκκλησία.Ομως,η Ορθόδοξη Εκκλησία δέν μπορεί νά μετατραπή σέ ουτοπία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Κοινωνία, όταν εφαρμόζεται καί βιώνεται σωστά, δέν είναι ουτοπία, γιατί κάνει λόγο γιά τήν πρώτη κοινωνία στόν Παράδεισο, τήν πτωτική κοινωνία, τήν εκκλησιαστική ζωή ,πού άρχισε μέ τήν ενανθρώπηση τού Χριστού καί τήν αναμενόμενη Βασιλεία τού Θεού στά έσχατα τής ιστορίας, πού βιώνονται πραγματικά καί μυστικά από τώρα. Έτσι, η Εκκλησία τήν τραγικότητα τής σύγχρονης ζωής τήν μετατρέπει σέ ευτυχία, χωρίς επ ουδενί, νά αφήνη νά εξελιχθή σέ ουτοπία. Η εκκλησιαστική Κοινότητα,το ενοριακό κύτταρο, είναι ζωντανό Σώμα, τού οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός, ¨Ο Ών, Ο Ήν Καί Ο Ερχόμενος¨, καί τά μέλη του είναι οι άγιοι πού ζούν μέ πληρότητα καί αγάπη, μέ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία, άσχετα από τίς κοινωνικές συνθήκες ζωής.

Η όλη πείρα της εν Χριστώ κοινωνίας, μέσα στους αιώνες, μας έχει δημιουργήσει την βεβαιότητα  ότι μιά κοινωνική ουτοπία, μπορεί νά γίνη πραγματικότητα μόνον, όταν βρεί τόν ορθό προσανατολισμό της. Τό ορθό ήθος καί τό ορθό δόγμα τής χριστιανικής ανθρωπολογίας, η οποία εκφράζεται πάντα μέσα από τα  βιωματα, αποτελεί τή μοναδική εγγύηση γιά τή δημιουργία τής ισορροπημένης κοινωνίας. Στήν Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέεται στενά τό δόγμα μέ τήν προσευχή, η συμμετοχή στά Μυστήρια μέ τήν άσκηση, η θεολογία μέ τίς βαθμίδες τής πνευματικής ζωής, πού είναι η κάθαρση, ο φωτισμός καί η θέωση. Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική δέν μπορεί νά υπάρξη ιδεολογία καί ουτοπία, αλλά πραγματική εμπειρική θεολογία. Όταν όμως δεν αξιολογείται σωστά η κάθαρση, ο φωτισμός καί η θέωση, τότε η χριστιανική ζωή βιώνεται ως.. ιδεολογία καί ουτοπία, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν βιώνεται σωστά, δέν είναι ιδεολογία, δέν στηρίζεται σέ αφηρημένες ιδέες, αλλά διαθέτει μιάν ολόκληρη ζωή, είναι πραγματική εμπειρία, πού νοηματοδοτεί ολόκληρο τόν βίο μας, καί σ αυτό συντελεί κατα κύριο λόγο,η ησυχαστική παράδοση. Ας μήν αναζητάμε ιδέες καί ιδεολογίες, γιατί έρχονται καί παρέρχονται, αλλά ας αρχίσουμε να μελετάμε τήν ζωή τού Χριστού, όπως προσφέρεται στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία και μπορεί να γεμίσει όλη μας τήν ύπαρξη.

Απο το σχόλιο..¨Κατάρρευση ιδεολογιών καί ουτοπιών¨..του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

¨…Καρδίας ευφραινομένης, πρόσωπον θάλλει…¨ (Παροιμίες Σολομώντος ιε’, 13).

 

 ¨…Καρδίας ευφραινομένης, πρόσωπον θάλλει…¨ (Παροιμίες Σολομώντος ιε’, 13).

Το θεμέλιο τής ψυχοσωματικής συγκροτήσεως τού ανθρώπου είναι η καρδιά. Όταν η καρδιά είναι γεμάτη χαρά.. όλο τό σώμα έχει ευεξία, έστω κι άν ο άνθρωπος βρίσκεται σέ δύσκολες συνθήκες… Στήν εποχή αυτή της οικονομικής κρίσεως , οι άνθρωποι κάνουν περικοπές, παραδόξως όμως οχι.. σέ έξοδα πού συνδέονται μέ τήν περιποίηση τού σώματος,με την υποτιθέμενη όμορφιά.. όπως δηλώνεται από πολλές γυναίκες..

Όμως η ομορφιά τού ανθρώπου δέν περιορίζεται σέ μιά εξωτερική περιποίηση, αλλά έχει ένα εσωτερικό βάθος. Υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ ψυχής καί σώματος, όλοι το ξέρουμε, γι αυτό και μιλάμε για ψυχοσωματικές ασθένειες, καί η υγεία ή η ασθένεια τής ψυχής αντανακλάται καί στό σώμα. Έτσι, είναι δυνατόν ένας όμορφος στό σώμα νά είναι αποκρουστικός, διότι εκδηλώνει αρρωστημένες ψυχικές ή ψυχολογικές καταστάσεις.

Συμβαίνει όμως καί τό αντίθετο, δηλαδή ένας άνθρωπος πού έχει έναν ωραίο ψυχικό κόσμο, νά ελκύη τήν προσοχή τών άλλων έστω κι άν εξωτερικά δέν είναι ελκυστικός.

Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει:

¨Έστω Ουχ Ο Έξωθεν Εμπλοκής Τριχών Καί Περιθέσεως Χρυσίων Ή Ενδύσεως Ιματίων Κόσμος, Αλλ’ Ο Κρυπτός Τής Καρδίας Άνθρωπος Εν Τώ Αφθάρτω Τού Πραέος Καί Ησυχίου Πνεύματος, Ό Εστιν Ενώπιον Τού Θεού Πολυτελές..¨(Α’ Πέτρ. Γ’, 3-4).

Τό σώμα φθείρεται μέ τήν πάροδο τού χρόνου, λόγω τής φθαρτότητας καί τής θνητότητας πού υπάρχει μέσα σέ αυτό. Ό,τι καί νά κάνη κανείς δέν μπορεί νά αποφύγη τήν φθορά, πού εκφράζεται μέ τό άσπρισμα τών τριχών, τίς ρυτίδες, τίς αρρώστειες ,κι όλες τίς ενδείξεις τής περασμένης ηλικίας. Τά χρόνια ούτως ή άλλως φαίνονται.

Άς φροντίζουμε τήν εσωτερική ομορφιά, η οποία όχι μόνον αντέχει στόν χρόνο, αλλά καί ομορφαίνει περισσότερο με το πέρασμα τού χρόνου.

Πόσο όμορφη ήταν η άγνωστη κυρία κοντά στα 75, λεπτή, ευθυτενής με τα γκρίζα μαλλιά της πιασμένα πίσω, άβαφη, μ ένα γλυκό υπομειδίαμα, που βάδιζε στην Πλατεία κρατώντας απ το χέρι ένα επτάχρονο κοριτσάκι, προφανώς εγγονή,και της έλεγε κάτι, που δεν μπορεσα να ακούσω, απορροφημένος απ το θέαμα μιας απόλυτης ψυχοσωματικής ισορροπίας…

Τό πνεύμα του κρυπτού τής καρδίας ανθρώπου είναι ¨ενώπιον τού Θεού πολυτελές¨.

 

in Memoriam …63 χρόνια μετά ..

Τούτο μόνο να ξέρεις

“Οτι σώσεις μες στην αστραπή καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει”.( Ελύτης..Αξιον Εστί)

Πρόσφατα πέθανε μια 98χρονη ..Γερμανίδα..Μια πραγματική  Κυρία ..την έλεγαν Ιρένα. Irena Sendler . Εζησε όλον το δεύτερο Πόλεμο..
Κατά τη διάρκεια του , η Ιρένα  εργάζονταν στο γκέτο της Βαρσοβίας , υδραυλικός των υπονόμων.Σαν γερμανίδα ηξερε τα σχέδια των ναζί για τους εβραίους.
Η Ιρένα θέλησε να βοηθήσει και να τί έκανε…έβγαζε λαθραία τα βρέφη, όσα μπορούσε, κρυμμένα στον πάτο της… εργαλειοθήκης της .
ένα σάκο από λινάτσα, που είχε στην καρότσα του φορτηγού της .Είχε Κι Ένα Σκύλο στην καρότσα, εκπαιδευμένο.. να γαβγίζει όταν οι ναζί  της άνοιγαν να μπει ή να βγει από το γκέτο.Οι φαντάροι, φυσικά, δεν ήθελαν και πολλά πάρε-δώσε με το σκύλο, που το γάβγισμά του κάλυπτε τους θορύβους που έκαναν τα βρέφη-παιδιά, κι έτσι την άφηναν να περνά ανενόχλητη..
Η απίθανη αυτή Γερμανίδα,
( τίποτα δεν είναι τυχαίο..),κατάφερε να φυγαδεύσει και να σώσει 2.500 παιδιά και βρέφη.Κάποια στιγμή την πιάσαν, και την έσπασαν στο ξύλο..Ομως δεν την σκότωσαν        ( Να που πάλι τίποτα στην τύχη..)
Η Ιρένα κράτησε ένα αρχείο με τα ονόματα των παιδιών που είχε διασώσει,
φυλασσοντάς το, σ΄ένα γυάλινο βάζο που έθαψε κάτω από ένα δέντρο στην αυλή της.
Μετά τον πόλεμο, εντοπισε ,όσους γονείς είχαν επιζήσει και επανένωσε τις οικογένειες.Οι περισσότεροι, είχαν πεθάνει στους θαλάμους αερίων. Τα παιδιά αυτών, τα βοήθησε να να υιοθετηθούν.
Το 2007, η Ιρένα προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

“Το βραβείο δεν το παίρνει πάντα αυτός που το αξίζει”
Δεν επελέγη.
Ο Πρόεδρος Ομπάμα το ..είχε κερδίσει ένα χρόνο πριν γίνει Πρόεδρος, για την
εργασία του ως.. “οργανωτής κοινότητας” για το ACORΝ…
και ο Αλ Γκορ το κέρδισε το 2007, για ένα φιλμ σχετικά με την… υπερθέρμανση της
γης……
Είναι τώρα πάνω  από 60 χρόνια που τέλειωσε ο Β΄Παγκόσμιος στην Ευρώπη… Τότε πεθαναν πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, όλων των εθνικοτήτων..ανάμεσα τους και αρκετά εκατομμύρια Εβραίοι, οι περισσότεροι απ αυτούς δεν ήξεραν γιατί τους αφάνισε το μένος των ναζί..Ας είναι Μια Γερμανίδα έβαλε σκοπό της ζωής της την αγάπη..που δεν ζητά τα εαυτής…και πέτυχε.Να γιατί η εκθαμβωτική λεκτική ¨ζωγραφιά¨ του Ελύτη.. 
( που αυτός πήρε Το βραβείο) ...¨Οτι σώσεις μες στην αστραπή καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει¨..      

Εκείνος, που ετάζει νεφρούς και καρδίες, σίγουρα την έχει κοντά Του, γιατί η Ιρένα…αγάπησε πολύ…

Η ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ…ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ..

Τον τελευταίο καιρό, μπροστά απ τα μάτια μας, που καρφωμένα στις υψηλής ευκρίνειας 3D (..Γιατι Άραγε Τις Πήραμε …Τρισδιάστατες, Αφού Οι εκπομπές Είναι Ακόμα …Δισδιάστατες;) τηλεοράσεις μας, έκπληκτα έβλεπαν προβεβλημένα μέλη της πάλαι ποτέ κραταιάς παράταξης, που ρήμαξε τον τόπο, να σύρωνται με χειροπέδες, εξευτελιζόμενοι, άμεσα και έμεσα, προς δικαίωσιν των καταδικασμένων να υποφέρουν νεοελλήνων..αλλά και άμα..ευφραινομένων απ την ψευδαίσθηση της…δικαίωσης του πολλαπλά εξωνημένου.. δικαίου..Να συλλογίζονται στα μύχια της ψυχής τους πως…

Ούτε ο πλούτος ούτε τα υλικά αγαθά ούτε η κοινωνική θέση , αλλά κι ούτε η καλή φήμη φέρνουν τελικά την ευτυχία. Αν και οι σκέψεις αυτές δεν αφορούν συγκεκριμένα τα υπαρξιακά θέματα, παρ’ όλ’ αυτά, μας βοηθούν να μετακινηθούμε από ένα επιφανειακό επίπεδο..αυτό της πορείας του μαύρου .. ( δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το αφορολόγητο, λέγεται…μαύρο χρήμα..Ε τοιαύτη περιπτώσει.. το φορολογημένο πώς πρέπει να λέγεται..πράσινο, ή μήπως μπλέ…Ισως νόμιμο..Πάντως κόκκινο σίγουρα δεν λέγεται...Αλλωστε και στο Βυζάντιο , είχαμε τους πράσινους και τους βένετους…για κόκκινους, δε λέει τίποτα η ιστορία…)προς βαθύτερα ζητήματα.

Ο Σοπενάουερ υποστήριζε πως.. Αυτό που κατέχουμε… δηλαδή τα υλικά αγαθά, είναι ..απατηλά. Οπως και  ότι η συσσώρευση πλούτου, είναι αφ ενός ακόρεστη, αφ ετέρου.. δεν προσφέρει τελικά την ικανοποίηση που αναμέναμε. Όσο περισσότερα κατέχουμε, τόσο πολλαπλασιάζονται οι απαιτήσεις μας…Τόσο πιο ακόρεστη γίνεται η επιθυμία μας για περισσότερα, σπιτια, αυτοκίνητα, δόξα, απολαύσεις…Κάποτε η τηλεόραση, αποτελούσε το επίκεντρο, την εστία του σπιτιού μας. Τώρα κάθε δωμάτιο, έχει τη…διαδραστική του τηλεόραση, που σε…συνδέει , μέσω του ασυρματου WiFi, με τον κυβερνοχώρο…χωρίς κάτι τέτοιο να μας γεμίζει ικανοποίηση..Τελικά ως φαίνεται.. Ο πλούτος είναι σαν το υφάλμυρο νερό: όσο περισσότερο πίνουμε, τόσο πιο πολύ διψάμε…και σε τελευταία ανάλυση δεν ξεδιψάμε.. Στο τέλος καταντούμε να μην  κατέχουμε εμείς τα αγαθά αλλα εκείνα να  μας κατέχουν, αλλά και να μας δυναστεύουν.

( Για σκεφθείτε για λίγο το όνειρο κάθε ¨αυτοχθονα¨ για την απόκτηση..μιας πολυτελούς, ή μη στέγης, που χρυσοπλήρωσε, στο πλαίσιο της άλλης βλακώδους φούσκας, αυτής των αστικών ακινήτων, που σήμερα έγινε άλλος ένας βραχνάς-βρόχος στο λαιμό εκατοντάδων ανθρώπων ,που ούτε μπορούν να απαλλαγούν, ούτε να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους, που η εξωνημένη πολιτική ηγεσία επέβαλε προς όλους…)

Απ την άλλη, παρατηρούμε πως καθημερινά γίνονται μάχες για να προβληθούμε λίγο..Να αποκτήσουμε  λίγη…δημοσιότητα, που πληρώνεται πανάκριβα, λες κι αξίζει τελικά κάτι…Αυτό που αντιπροσωπεύουμε στα μάτια των άλλων…η φήμη είναι το ίδιο εφήμερη όσο και τα υλικά πλούτη. Η βασική μας αγωνία, αντλεί την καταστροφική της υπαρξη, από την έγνοια μας για τη γνώμη των άλλων…για το τί ακριβώς σκέπτεται ο άλλος για μάς. Είναι τόσο ισχυρή η παρόρμηση να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, που είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε ακόμα και την πολύτιμη υγεία μας, αποτολμώντας εξωφρενικές δίαιτες, προκειμένου να χάσουμε, αυτά τα μερικά κιλά…που, νομίζουμε, οτι μας χαλάνε την εξωτερική εμφάνιση….

Η γνώμη των άλλων, είναι ένα φάσμα που μπορεί ανά πάσα στιγμή ν’ αλλάξει όψη. Οι γνώμες κρέμονται από ένα νήμα, και μας εξουδενώνουν στην αναζήτηση του τι νομίζουν οι άλλοι για μάς, ή, στο τι φαίνεται να νομίζουν,  μια και ποτέ δεν θα  μάθουμε ποτέ τι πραγματικά σκέπτονται.

Τελικά.. Αυτό που είμαστε, και μόνο αυτό, έχει κάποια υπολογίσιμη αξία. Μια ήρεμη, τακτοποιημένη, έστω και τεχνικά, συνείδηση, αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε φήμη. Ισως τελικά ο στόχος μας θα έπρεπε να είναι η καλή σωματική και πνευματική υγεία,αλλα και η τόσο πολύτιμη ισορροπία αγχους, που χαρίζει την μόνη ευτυχία. Η ψυχική γαλήνη, φαίνεται να βασίζεται, στη γνώση ότι αυτό που μας κάνει δυστυχισμένους, δεν είναι οι καταστάσεις, αλλά η καλή, ή κακή ερμηνεία μας για γι αυτές…

Αρα η ποιότητα της ζωής μας, προσδιορίζεται από το πως ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας, κι όχι από τις ίδιες τις εμπειρίες. Που σημαίνει οτι και μια καταστροφή, μπορούμε να την.. ερμηνεύσουμε σαν μια προειδοποίηση κάποιας μεγαλύτερης ήττας, που μ αυτό τον τρόπο γλυτώσαμε…

Κεντρικό αξίωμα ,θάλεγε κάποιος, στη σχολή του στωικισμού, που έφτασε να γίνει θεμελιώδης έννοια, τόσο στην ψυχοδυναμική όσο και στη γνωστική-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία…ειναι η Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία.. .(Απόσπασμα από το βιβλίο “Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία” του Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου Κεφάλαιο Γ’) 

Ο Μέγας Αντώνιος μας συνιστά, να καθαρίζουμε την διάνοια. Είναι παρατηρημένο ότι, όταν κρατά κανείς τον νου του καθαρό από λογισμούς και διάφορες εικόνες, τότε μπορεί να διατηρεί καθαρά και υγιή την ψυχή του.Ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ευρισκόμενος μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, μας προτρέπει, να χαλιναγωγήσουμε Το θυμικό της ψυχής, με την αγάπη , το επιθυμητικό,με την  εγκρατεία ,και το λογιστικό , με τη προσευχή.    Η θεραπεία της άρρωστης ψυχής, η ζωοποίηση του απονεκρωμένου νού, ο καθαρισμός της  καρδιας μας , δεν γίνονται με λόγια..με συμβουλές, ούτε με φάρμακα, αλλά με την ειδική  μέθοδο που διαθέτει η Ορθόδοξη  Εκκλησία, με την εγκράτεια, την αγάπη, την προσευχή και την διαφύλαξη του νου από τις προσβολές του πονηρου..δια των λογισμών. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η Ορθόδοξη Παράδοση έχει μεγάλη σημασία για την εποχή μας, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να τον θεραπεύσει από Το Άγχος Και Την Ανασφάλεια που προέρχονται από τον φόβο του ..θανατου της ψυχής…

 

 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ..ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ..

 

Εέρχονται στη ζωή μας, όπως μια καταιγίδα…και δυστυχώς μένουν…Εχουμε μιλήσει αρκετες φορές γι αυτα, όμως όσες και να μιλησουμε είναι λίγες, μπροστά στη τραγικότητα της παρουσίας των στη ζωή μας..Σωστά, μιλώ για τα αυτοάνοσα…Τέτοια έχουμε..στο Νευρικο Συστημα • σκλήρυνση κατά πλάκας • βαριά μυασθένεια • αυτοάνοσες νευροπάθειες • σύνδρομό guillain-barré…

Στο αιμα • αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία • κακοήθης αναιμία • αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενία…

Στα αιμοφορα αγγεια • κροταφική αρτηρίτιδα • αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο • αγγειίτιδες όπως η κοκκιωμάτωση wegener • νόσος του Αδαμαντιάδη behçet….

Στους ενδοκρινεις αδενες • σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι • θυρεοειδίτιδα του hashimoto• αυτοάνοση ωοθηκίτιδα και ορχίτιδα • αυτοάνοση νόσος των επινεφριδίων αδένων.γαστρεντερικο συστημα • νόσος του crohn • ελκώδης κολίτιδα • πρωτοπαθής χολική κίρρωση • αυτοάνοση ηπατίτιδα….

Στο δερμα • λευκη• ψωρίαση• ερπητοειδής δερματίτιδα • πέμφιγα + πεμφιγοειδές πολλών οργάνων (περιλαμβανομένου και του μυοσκελετικού συστήματος,)δηλαδή μυες, αρθρωσεις, τενοντες κ.α.• αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ρευματοειδης αρθριτιδα• συστηματικος ερυθηματωδης λυκος • σκληρόδερμα • πολυμυοσίτιδα • δερματομυοσίτιδα • σύνδρομο sjogren.

Στη ρευματοειδη αρθριτιδα..στόχος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο αρθρικός υμένας (ο υμένας που καλύπτει τις αρθρώσεις).Η Φλεγμονή του αρθρικού υμένα είναι συνήθως συμμετρική (συμβαίνει και στις δύο πλευρές του σώματος)και προκαλεί πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία των αρθρώσεων αυτά τα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα από την οστεοαρθρίτιδα, που είναι μια πιο κοινή εκφυλιστική αρθρίτιδα. Οι Διαθέσιμες Σήμερα Θεραπευτικές Αγωγές, εστιάζονται στη μείωση της φλεγμονής των αρθρώσεων με αντιφλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. μερικές φορές, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί επίσης να προσβάλλει τους πνεύμονες, τα αγγεία ή τα μάτια.Συχνά, οι ασθενείς μπορεί να αναπτύσσουν συμπτώματα άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως του συνδρόμου sjogren...

Η Ρευματοειδής Αρθρίτις είναι μία από τις πιο συχνές αυτοάνοσες νόσους, προσβάλλοντας 1 στους 100 ανθρώπους στις ηνωμένες πολιτείες. και  δεν φαίνεται οι λοιμογόνοι παράγοντες να αποτελούν αιτία της νόσου.

Πολλαπλη  Σκληρυνση ..(ή σκλήρυνση κατά πλάκας), ή η πολλαπλή σκλήρυνσις, όπως πρέπει να λέγεται ορθότερα, είναι μια νόσος στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Πολύ Συχνά, Η Βλάβη Στο ΚΝΣ συμβαίνει κατά περιόδους επιτρέποντας έτσι στον ασθενή να ζήσει μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Στο Άλλο Άκρο, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν συνεχή, με αποτέλεσμα μια προοδευτικά επιδεινούμενη νόσο, με πιθανή τύφλωση, παράλυση και πρόωρο θάνατο.Κανείς Δεν Μπορεί Να Μιλήσει Με Βεβαιότητα Για Τα Αίτια. οι πλέον υποψιασμένοι όμως, όπως η καλή μου Αλεξάνδρα, μιλά για το πάνδημο άγχος, γι αυτό κι οταν , ιδίως σε νέα παιδιά το διακρίνει, προσπαθεί με πολλούς τρόπους να το ελέγξει, σαν μια προληπτική κίνηση, με μελλοντικά αποτελέσματα…κάποια φάρμακα, όπως η ιντερφερόνη βήτα, είναι χρήσιμα σε ασθενείς με την υποτροπιάζουσα μορφή Της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Στα Νεαρά Άτομα, Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, είναι η πιο συχνή νόσος του νευρικού συστήματος που προκαλεί αναπηρία. Προσβάλλει 1 Στους 700 Ανθρώπους Στις Ηνωμένες Πολιτείες ( απ όπου έχουμε στατιστικές..μια και στο κράτος μας ουτε τους επίορκους δεν μπορούμε να..μετρήσουμε..)οι ερευνητές συνεχίζουν την προσπάθεια ανακάλυψης των αιτιών της νόσου.

Σακχαρωδης Διαβητης Τυπου Ι,..αναπτύσσεται λόγω της αυτοάνοσης καταστροφής των κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Η Ινσουλίνη Είναι Απαραίτητη για την διατήρηση του σακχάρου του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα.Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης ευθύνονται για τα συμπτώματα και τις επιπλοκές της νόσου. Ωστόσο, τα περισσότερα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη καταστρέφονται πριν ο ασθενής αναπτύξει τα συμπτώματα του διαβήτη.Στα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνονται η κόπωση, η συχνοουρία, η πολυδιψία και πιθανώς η αιφνίδια σύγχυση.      

Ο διαβήτης τύπου Ι συνήθως διαγιγνώσκετε πριν την ηλικία των 30 ετών και μπορεί να διαγνωστεί ακόμη και τον πρώτο μήνα της ζωής.Μαζί Με Τον Διαβήτη Τύπου ΙΙ, (που δεν θεωρείται αυτοάνοσο νόσημα)…ο σακχαρώδης διαβήτης είναι η κύρια αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, απώλειας της όρασης και ακρωτηριασμού των ποδιών.Η στενή παρακολούθηση των επιπέδων του σακχάρου, μειώνει την συχνότητα με την οποία συμβαίνουν οι παραπάνω επιπλοκές. υπάρχει γενετική προδιάθεση για το διαβήτη τύπου ι, που εμφανίζεται σε 1 στους 800 ανθρώπους στις ηνωμένες πολιτείες. από τα άτομα που έχουν κάποιο στενό συγγενή με διαβήτη τύπου ι, μπορούν να αναγνωριστούν αυτοί με υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. γίνονται προσπάθειες για την ανεύρεση μεθόδων πρόληψης για τα μέλη οικογενειών με αυξημένο κίνδυνο.

Φλεγμονωδεις Παθησεις Τον Εντερου..αυτός ο ιατρικός όρος χρησιμοποιείται για τη νόσο του crohn και την ελκώδη κολίτιδα, δυο παθήσεις στις οποίες το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει το έντερο.Οι ασθενείς μπορεί να έχουν διάρροια, ναυτία, εμέτους, κοιλιακές κράμπες και πόνο που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί.Τα προσβεβλημένα άτομα μπορεί να πάσχουν τόσο από τη φλεγμονή του εντέρου, όσο και από τις παρενέργειες των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη νόσο...για παράδειγμα, η καθημερινή λήψη υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών, που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των σοβαρών εκδηλώσεων της νόσου του crohn, μπορεί να προδιαθέσει τους ασθενείς για λοιμώξεις, απώλεια αστικής μάζας (οστεοπόρωση) και κατάγματα.

Στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, η χειρουργική εκτομή του παχέος εντέρου (κολεκτομή) μπορεί να εξαλείψει τη νόσο και τον αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου. περισσότεροι από 1 στους 500 αμερικανούς, πάσχουν από κάποιον τύπο φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.

Συστηματικος Ερυθηματωδης Λυκος…οι ασθενείς, που πάσχουν από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, συνήθως παραπονούνται για έντονη καταβολή και αρθραλγίες, ενώ εμφανίζουν εξανθήματα…σε σοβαρές περιπτώσεις, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να προσβάλλει όργανα όπως οι νεφροί, ο εγκέφαλος ή οι πνεύμονες. Σε πολλούς ασθενείς τα συμπτώματα και οι διαταραχές που προκαλούνται από τη νόσο ελέγχονται με τα διαθέσιμα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ωστόσο, αν ο ασθενής δεν παρακολουθείται στενά, οι παρενέργειες από τα φάρμακα μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές.Ο λύκος προσβάλλει 1 στα 2000 άτομα στην αμερική και μάλιστα, 1 στις 250 νεαρές γυναίκες αφρικανικής καταγωγής.

Η Ψωρίαση Είναι Μια Ιδιότυπη…διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος , μετά απο έντονο και παρατεταμένο στρες,που προσβάλλει το δέρμα και συχνά τα μάτια, τα νύχια και τις αρθρώσεις.η ψωρίαση μπορεί να αφορά μικρές περιοχές του δέρματος ή να προσβάλλει ολόκληρο το σώμα με περιοχές κόκκινων λεπιών, που ονομάζονται πλάκες. οι πλάκες είναι διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και σοβαρότητας και μπορεί να είναι τόσο επώδυνες, όσο και άσχημες.

Βακτηριακές Λοιμώξεις και πίεση ή τραυματισμός του δέρματος μπορούν να επιδεινώσουν την ψωρίαση. Η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται κυρίως στην τοπική αγωγή για την ανακούφιση της φλεγμονής, του κνησμού και των λεπιών. σε πιο σοβαρές περιπτώσεις δίνονται και φάρμακα από το στόμα. η ψωρίαση είναι συχνή και μπορεί να προσβάλλει περισσότερους από 2 στους 100 αμερικανούς. η ψωρίαση συχνά εμφανίζεται σε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σκληροδερμα αυτό το αυτοάνοσο νόσημα προκαλεί πάχυνση του δέρματος και των αγγείων.σχεδόν όλοι οι ασθενείς με σκληρόδερμα παρουσιάζουν το φαινόμενο raynaud, δηλαδή σπασμό των αγγείων στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών.Στις εκδηλώσεις του φαινομένου αυτού περιλαμβάνονται η αυξημένη ευαισθησία των δακτύλων των χεριών και των ποδιών στο κρύο, οι αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, ο πόνος και τα συχνά έλκη στις θηλές των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών.

Στα άτομα με σκληρόδερμα η πάχυνση του δέρματος και των αγγείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κινητικότητας και τη δύσπνοια ή σπανιότερα τη νεφρική, καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια.Η εκτίμηση του αριθμού των πασχόντων από οποιοδήποτε τύπο σκληροδέρματος ποικίλλει από μελέτη σε μελέτη και κυμαίνεται μεταξύ 1 και 4 προσβεβλημένων ατόμων για κάθε 10.000 αμερικανούς (ή το μέγιστο 1 στα 2500 άτομα).

Αυτοανοσες Θυρεοειδο-Παθειες

 

η θυρεοειδίτιδα του hashimoto και η νόσος graves προκύπτουν από την καταστροφή ή διέγερση από το ανοσοποιητικό σύστημα του θυρεοειδούς αδένα. τα συμπτώματα της υπολειτουργίας ή υπερλειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα είναι μη ειδικά και μπορούν να εμφανιστούν σταδιακά ή απότομα. Περιλαμβάνουν Κόπωση, Νευρικότητα, Περιορισμένη Ανοχή Στο Κρύο Ή Στη Ζέστη, Αδυναμία, αλλαγές στην υφή ή την πυκνότητα των μαλλιών και απώλεια ή αύξηση σωματικού βάρους.Η διάγνωση της θυρεοειδοπάθειας γίνεται εύκολα με τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού, ελέγχονται με χάπια υποκατάστασης των θυρεοειδικών ορμονών. ωστόσο, μπορούν να υπάρξουν επιπλοκές από την υπέρ- ή υποκατάσταση της ορμόνης.

Η αντιμετώπιση τον υπερθυρεοειδισμού απαιτεί μακροχρόνια αντιθυρεοειδική φαρμακευτική αγωγή ή καταστολή της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα με ραδιενεργό ιώδιο ή εγχείρηση. Και Οι Δυο Αυτές Θεραπευτικές προσεγγίσεις ενέχουν διάφορους κινδύνους και μακροχρόνιες παρενέργειες. Οι Αυτοάνοσες Θυρεοειδοπάθειες Προσβάλλουν Ως 4 Στις 100 Γυναίκες, και συχνά βρίσκονται σε οικογένειες όπου υπάρχουν και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα.

 

Η ΡΗΝΟΥΛΑ ΕΧΕΙ ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ..

Να που η καλή μου φίλη, τρόμαξε με τα αποτελέσματα της οστικής πυκνότητας της. Θορυβημένη μου είπε οτι δεν μπορεί να παίζει με εικασίες και λογια, και θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τα…θαυματουργά φάρμακα που της πρότεινε ο…ειδικός γιατρός. ¨Δεν ξέρω τί λες εσύ, εγώ θα πάρω το φάρμακο που μου συνέστησε ο γιατρός.¨ ( Γι αυτό είχαμε ασχοληθεί παλιότερα..http://kosmaser.wordpress.com/?s=%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97)       Τη βεβαίωσα οτι αυτό ήταν το πιό φρόνιμο να κάνει, αφού όμως πρώτα ενημερωθεί σχετικά. Για τη φίλη μου λοιπόν τα όσα ακολουθούν, με την υπόδειξη πως ό,τι μα ότι αναγράφεται και διαδίδεται μέσω του διαδικτύου,           ( απο γιατρούς και μη), δεν θα πρέπει επ ουδενί να εκλαμβάνεται ως πρόταση για να βάζει ο καθένας διάγνωση…αλλά ως μια απλή ενημερωση…Ετσι λοιπόν…Στην πραγματικότητα, η βιταμίνη D δεν θα έπρεπε να κατατάσσεται στις βιταμίνες, αλλά στις ορμόνες. Μάλιστα, είναι μια… ορμόνη που αλληλεπιδρά με περίπου το 10% του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Είναι η ορμόνη που, μεταξύ άλλων, δίνει εντολή απορρόφησης του ασβεστίου από το σώμα·

Η βιταμίνη D Παράγεται στο δέρμα μας , όταν αυτό εκτίθεται στις υπεριώδεις ακτίνες UVB του Ηλίου.Πέραν του καθοριστικου ρόλου της, στην υγεία των οστών, οι δράσεις και τα οφέλη της βιταμίνης D είναι τόσο πολλά που είναι δύσκολο να περιγραφούν.  Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό της δεκαετίας του ’00, τα αποτελέσματα ερευνών που άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα τελευταία δύο μόλις χρόνια, παραξένεψαν πολύ τους ειδικούς της διατροφής και της υγείας. Μία έρευνα στο τέλος του 2011, από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (High dose vitamin D pills ‘can double heart condition risk’) και άλλη μία αρχές του 2012, από το Johns Hopkins Medicine (WHEN IT COMES TO HEART HEALTH, HOW MUCH IS TOO MUCH VITAMIN D?), έδειξαν ότι υψηλές δόσεις βιταμίνης D3 μπορούσαν ακόμα και να διπλασιάσουν την πιθανότητα εμφράγματος, ενώ άλλες μελέτες έδειχναν αυξημένα περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων.Τα βασικά συμπτώματα που παρατηρήθηκαν σε σχέση με εμφράγματα, είχαν να κάνουν με την εναπόθεση ασβεστίου στις αρτηρίες και στην καρδιά (αποτιτάνωση των στεφανιαίων αρτηριών).

Αυτή είναι η αρχή της λεγόμενης αθηροσκλήρυνσης, όπου εκτός από ασβέστιο, επικάθονται στις αρτηρίες και λιπαρές ουσίες και χοληστερόλη, δημιουργώντας μαλακές ή σκληρές πλάκες. Οι σκληρές πλάκες στενεύουν τις αρτηρίες και προκαλούν στηθάγχη, ενώ μερικές φορές φτάνουν και σε καρδιακή προσβολή. Άλλες παρενέργειες και συμπτώματα τοξικότητας της βιταμίνης D3 ήταν τα παρακάτω:Συσσώρευση ασβεστίου στο αίμα (υπερασβεστιαιμία)..Περίσσεια ασβεστίου στα ούρα (υπερασβεστιουρία)Μείωση όρεξης για φαγητόΝαυτία και έμετος….Αδυναμία, εξάντλησηΣυχνουρίαΠροβλήματα στα νεφράΔυσκοιλιότητα (ενδεχομένως εναλλασσόμενη με διάρροια)Απώλεια βάρουςΑίσθηση μυρμηκιάσματος στο στόμα ΣύγχυσηΔιαταραχές του καρδιακού ρυθμού Κοιλιακές κράμπες Τι ήταν αυτό που άλλαζε από ένα σημείο και μετά;Τι προκαλεί τις παρενέργειες..Αυτό που αποδείχτηκε ήταν Ότι Οι Παρενέργειες Της D3 Συνδέονται Με Το Ασβέστιο, Τη Βιταμίνη K Και Το Μαγνήσιο. Ορισμένα από τα βασικά συμπτώματα, όπως μυϊκοί πόνοι, καρδιακές αρρυθμίες, αδυναμία και εξάντληση, μυϊκές κράμπες, ναυτία και έμετος ήταν παρόμοια με τα συμπτώματα έλλειψης μαγνησίου.Από την άλλη, τα υπόλοιπα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πολύ σοβαρών περιπτώσεων στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικών, είχαν να κάνουν με την υπερβολική παρουσία ασβεστίου στον οργανισμό. Πώς συνδέονται όλα αυτά;          

Το Μαγνήσιο είναι, ο απαραίτητος συνεργάτης.Κατ’ αρχήν ( κατα κανόνα..) το μαγνήσιο χρησιμοποιείται από τα ένζυμα που μεταβολίζουν την D3 (χολη-καλσιφερόλη) στην ενεργή μορφή της D μέσα στον οργανισμό, την καλσιτριόλη ..Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερη D3 λαμβάνουμε, τόσο περισσότερο μαγνήσιο χρειαζόμαστε για τον μεταβολισμό της. Άρα, υψηλότερες δόσεις D3 πιθανόν να… εξαντλούν τα αποθέματά μας σε μαγνήσιο (ειδικά εάν η διατροφή μας δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τροφές που το περιέχουν),με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα αντίστοιχα συμπτώματα.Η Βιταμίνη Κ, παιζει το ρόλο του  τροχονόμου.         

Και με την περίσσεια ασβεστίου, τι συνέβαινε; Οι ειδικοί είχαν αρχίσει να αναρωτιόνται μήπως τα συμπληρώματα ασβεστίου & βιταμίνης D3, που δίνονταν για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, ήταν τελικά επικίνδυνα.  Τα πράγματα όμως ήταν διαφορετικά: όπως αναφέραμε παραπάνω, η βιταμίνη D μεταξύ άλλων ρυθμίζει την απορρόφηση ασβεστίου από το σώμα. Αυξάνοντας τη λήψη της D3, αντίστοιχα επιτρέπουμε να απορροφηθούν μεγαλύτερες ποσότητες ασβεστίου.  Όταν λαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες D3, η ποσότητα ασβεστίου που απορροφάται, δημιουργεί τα προβλήματα που αναφέρθηκαν.  Η βιταμίνη Κ2 ενεργοποιεί μια πρωτεϊνική ορμόνη που ονομάζεται οστεοκαλσίνη, η οποία παράγεται από τους οστεοβλάστες. Με τη σειρά της η οστεοκαλσίνη φαίνεται ότι είναι απαραίτητη, τόσο για να δεσμεύσει το ασβέστιο εντός των οστών, όσο και για να αποτρέψει την εναπόθεση ασβεστίου στις αρτηρίες. Επιπλέον, πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η Κ2 ενεργοποιεί ορισμένες πρωτεΐνες που ελέγχουν τον κύκλο αναπαραγωγής των κυττάρων, καθώς επίσης ότι ενεργοποιεί τον προγραμματισμένο θάνατο των κυττάρων μέσω της απόπτωσης.                                                              ( http://kosmaser.pblogs.gr/tags/apoptosi-gr.html)

Αυτό έχει σημαντικότατες επιπτώσεις σε διάφορες μορφές καρκίνου, όπου τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και ¨ξεχνούν¨ να πεθάνουν. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η Κ2 χρησιμεύει ως φορέας ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια, αποκαθιστώντας εν μέρει την παραγωγή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡπου είναι το ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού μας..  http://kosmaser.pblogs.gr/2013/04/atr-to-energeiako-mas-nomisma-m-ayto-zoyme.html

και άρα βελτιώνοντας την κατάσταση των ασθενών.Όπως είδαμε, οι βασικές παρενέργειες της D3 δεν οφείλονται στην ίδια την D3, αλλά είναι το αποτέλεσμα έλλειψης μαγνησίου ή βιταμίνης Κ2.Το μαγνήσιο χρειάζεται για τον μεταβολισμό της D3. Αυξημένη πρόσληψη D3 προκαλεί αυξημένη κατανάλωση μαγνησίου,( το ειπαμε ήδη) η οποία μπορεί να οδηγήσει στα συμπτώματα έλλειψης μαγνησίου που περιγράψαμε, με σημαντικότερα την αίσθηση εξάντλησης, έλλειψης συγκέντρωσης, κράμπες, ταχυπαλμίες ή αίσθημα παλμών.Αντίστοιχα, όταν παίρνουμε αυξημένη ποσότητα βιταμίνης D, το σώμα απορροφά μεγαλύτερες ποσότητες ασβεστίου, οι οποίες εάν μείνουν ανεξέλεγκτες, δημιουργούν τα προβλήματα που περιγράψαμε παραπάνω, με σημαντικότερα την υπερασβεσταιμία, τις καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά.  Όπως φάνηκε, η λήψη αποκλειστικά συμπληρωμάτων ασβεστίου, ενδέχεται να αποβαίνει προβληματική. Το ίδιο και η πρόσληψη συμπληρωμάτων ασβεστίου μαζί με D3, η οποία αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου.Από την άλλη, όσοι επιθυμούν να αυξήσουν τα επίπεδα της D3 στον οργανισμό τους, για όλες τις ευεργετικές της ιδιότητες, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη στενή της σχέση με το μαγνήσιο, καθώς και την επίδρασή της στα επίπεδα του ασβεστίου, άρα την ανάγκη για περισσότερη βιταμίνη Κ2.

Πολλοί ( φωτισμένοι και σωστοί..)ειδικοί προτείνουν να μη λαμβάνονται καν συμπληρώματα ασβεστίου, καθώς αυτό ήδη υπάρχει σε πολλές τροφές. Τελικά, ίσως είναι σημαντικότερο να λαμβάνει κανείς D3, η οποία μεταξύ όλων των άλλων καλών, επιτρέπει και την απορρόφηση του προσλαμβανομένου ασβεστίου, να λαμβάνει μαγνήσιο, το οποίο χρειάζεται για τον μεταβολισμό της D3, καθώς και να λαμβάνει Κ2, η οποία φροντίζει να αποθηκεύεται σωστά το παραπάνω ασβέστιο που θα απορροφάται μέσω της αυξημένης D3.Όσον αφορά τη βιταμίνη D3, και τη δοσολογία της (αν δεν εκτίθεστε στο ήλιο συχνά) 78 διεθνείς μονάδες IU, ανά κιλό σωματικού βάρους, αποτελεί το διεθνές στανταρντ…Ενδεικτικά, κάποιος που ζυγίζει 50 κιλά, μπορεί να ξεκινήσει με περίπου 4.000 διεθνεις μονάδες, ενώ κάποιος που ζυγίζει 100 κιλά, μπορεί να ξεκινήσει με περίπου 8.000 μονάδες την ημέρα. Στη συνέχεια, σε δύο-τρεις μήνες, θα πρέπει να κάνει την πρώτη αιματολογική εξέταση για να δει πού βρίσκεται και, αναλόγως με τα επίπεδα που θα ανιχνευθούν και σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα «κατάστασης βιταμίνης D», να αυξομειώσει τη δοσολογία, μέχρι ο δείκτης του να σταθεροποιηθεί μεταξύ 40 και 80ng/mL.Σε σχέση με το μαγνήσιο, έχει προταθεί η αναλογία 8mg ανά κιλό σωματικού βάρους.

Για παράδειγμα, μαγνήσιο υπάρχει σε όλα τα πράσινα λαχανικά (το πράσινο χρώμα το παίρνουν από τη χλωροφύλλη, η οποία περιέχει μαγνήσιο). Αν πάρετε συμπληρώματα, προτιμήστε κιτρικό μαγνήσιο.Επίσης διαθέσιμη σε πολλές τροφές είναι και η βιταμίνη Κ1: πράσινο τσάι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σέσκουλο, το λάχανο, ο μαϊντανός και το σπανάκι, το μπρόκολο και το κουνουπίδι, το ελαιόλαδο. Ωστόσο, με λήψη μέχρι και 1mg μέσω συμπληρωμάτων ανά ημέρα, η Κ1 είναι ασφαλής για υγιείς ανθρώπους.Σε περίπτωση που είσθε σε αντιπηκτική αγωγή , ή εάν έχετε κάποια αιμορραγική διαταραχή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή,καθώς η Κ1 παίζει καθοριστικό ρόλο στην πήξη του αίματος.Για την ιστορία, η καλή μας Ρηνούλα, και κιτρικο μαγνήσιο έπαιρνε σε αναβράζοντα δισκία, και η διατροφή της ήταν απόλυτα ισορροπημένη, και ιχθυέλαιο έπαιρνε…Τωρα θα μου πείτε είχε οστεοπενία…Σίγουρα, αλλά και ποια γυναίκα μετεμηνορρυσιακή, δεν έχει….

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ..ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΛΥΠΗ..ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ..

1tiresias-press_blogspot_com

Εδώ και χρόνια, η ελληνική πραγματικότητα, κυριαρχείται απο μιαν..απόλυτη τρομο-λαγνεία ..Ενα βασανιστικό πόνο, μιαν απόγνωση, ένα μίσος, μιαν οργή, μιαν απαξίωση, και έναν εκμηδενισμο..Οι όποιοι ¨κρατούντες¨ διαχειρίστηκαν δισεκατομμύρια προκειμένου να μας χαρίσουν ένα ψεύτικο όνειρο. Αρχικά την υπερηφάνεια των εξωνημένων , άνευ ουσίας, πλημμυρισμένων με..αναβολικά Ολυμπιακών αγώνων, και στη συνέχεια, στον απόηχο, ένα διάλειμμα ραστώνης και υπερ-δανεισμού για αγορά ψεύτικων ονειρων…Οταν τα όνειρα όμως,καταντούν αγοραία, όπως κι ο θλιβερός έρωτας, τότε ο άνθρωπος είναι πλέον ώριμος να δεχθεί τον πόνο.. που είναι όπως το ουδέτερο στην..ηλεκτρική μας παροχή..Οπου για να έχουμε ροή ενεργείας, χρειάζονται και τα δύο…Φάση, Και Ουδέτερο..Ευδαιμονία Και Πόνος..Χαρά και λύπη.. όλα αυτα τα χρόνια..βιώνουμε μια  κυρίαρχη ευδαιμονο-λατρεία.. και έναν απίστευτης οδύνης  ανθρώπινο ευτελισμο..που φτάνει μέχρι τον απονενοημένο θάνατο..

42912

Ο πόνος είναι ένα..πέλαγος απέραντων δυνατοτήτων…που Όταν αξιοποιηθεί… θεραπεύει όντως τον άνθρωπο.Η κυρίαρχη..ασθένεια, της εποχής μας, έγκειται στην.. ψευδαίσθηση της υπερηφάνειας, ότι κάτι είμαστε..κάτι πετύχαμε…Κλέψαμε μια δυο στιγμές δημοσιότητας… Ο πόνος ο σωματικός,, ο κάθε είδους.. ο πονοκέφαλος, ο μυϊκός, αλλά κι ο φοβερός ψυχικός..παραδόξως.. καθαρίζει την καρδιά.. αλλά μονο προσωρινά.. η μόνιμη κάθαρση έρχεται όταν η καρδιά πλημμυρίσει από την.. αληθινή χαρά..            

canaanite-woman

Λέει ο Αββάς Ισαάκ, στα γνωστικά του κεφάλαια..   ” Όταν η χαρά αρχίσει να γεννιέται μέσα στην καρδιά, τότε ο άνθρωπος ξεχνά την κούραση, τα βάσανα, το φόβο του θανάτου. Είναι σίγουρος γι’ αυτό που ζει γιατί είναι τελείως μεθυσμένος, τόσο που αν θελήσει να δοξολογήσει τον Θεό και να εξομολογηθεί τη χαρά του δεν το μπορεί. Η γλώσσα του σπαρταρά από τη χαρά αδυνατώντας να Τον δοξολογήσει, μόνο ψελλίζει σαν βρέφος, και μιλά στον Θεό σαν μικρό παιδί που μιλά στον πατέρα του. Η μεθυστική αυτή χαρά καθαρίζει την καρδιά” (Αββά Ισαάκ, Τόμος Β1, Λόγοι Α’ – Γ’, Γ’. Ποικίλα Γνωστικά Κεφάλαια …)

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΟΛΑΣΗ..ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
Όταν ο ασκητής, κατορθώσει να αποκτήσει την χαρμόσυνη τούτη ελπίδα, τότε παύει κάθε πόνος, και τα βάρη της εργασίας του ελαφραίνουν. Αφήνει πλέον την ¨διακονία¨ του φόβου, Και Αρχίζει Να Εργάζεται Την Διακονία Της Αγάπης. Ενώ πριν ο μακρύς δρόμος που είχε μπροστά του τον φόβιζε, τώρα η καρδιά του, λυτρωμένη από τον φόβο, αποκτά σιγά σιγά ακλόνητη πίστη. Με σταθερή καρδιά και νου υψηλό, ο ασκητής αυτός δεν στρέφει πλέον ποτέ το βλέμμα στον κόσμο τούτο. Κι από τούτην την στιγμή, μια ελπίδα των μελλόντων ενεργοποιείται μέσα στην ψυχή του, και την πλημμυρίζει διαρκώς με χαρά. Ο κόσμος χάνεται από τα μάτια του, χωρίς να ξέρει το πώς. Το μόνο που γνωρίζει η ψυχή του είναι να αγάλλεται κάθε στιγμή, σαν να κατοικούσε ήδη στον νέο κόσμο”.Παντού παγίδες, για τον χριστιανό, που μακρυά απο τον Ποιμένα-Γέροντα, πασχίζει να κρατήσει ζωντανή την αίσθηση της προσωπικότητάς του, που απ την άλλη, προσπαθεί, να επιβιώσει σε ένα νοσηρό περιβάλλον, γεμάτο τοξικά στοιχεία, που τον σπρώχνουν στην άβυσσο της ανυπαρξίας..

Η ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗ..Η ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΚΑΙ Η  ΑΝΟΙΑ..ΤΟ ΤΡΙΔΥΜΟ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers

%d bloggers like this: